Skip to content

1. EPISODE: Trenger lageret ditt prosessoptimalisering?

17/05/2021
Forfatter
Forfatter

Christian Mikkelsen, CCO

Kort sagt er det mulig å optimalisere og effektivisere lagerstyringen gjennom prosessoptimalisering.

Helt konkret handler prosessoptimalisering om å identifisere svakheter eller muligheter i lagerets prosesser, og ikke minst finne løsningsmodeller for dette som deretter implementeres.

Prosessoptimalisering av lagerstyringen omfatter alt fra erkjennelsen av et behov til realiseringen av løsningen. Det vil si at dersom virksomheten din for eksempel har behov for å spare penger, kvalitetssikre eller optimalisere lagerprosessene, kan dette realiseres ved å implementere et WMS.

Et WMS, også kalt et lagerstyringssystem, kan automatisere, effektivisere og optimalisere manuelle arbeidsflyter og eliminere spill som har blitt avdekket i prosessene. 

Den klassiske prosessoptimaliseringens 4 faser

ikon nummer 1

Spild
Vi hjelper virksomhet-en med å avdekke og registrere hvilke utfor-dringer det dreier seg om ved å identifisere hvilke svakheter den nåværende situasjonen påvirkes negativt av.

hvidt billede nummer 2

Holistisk
Ved å ta for oss lagerets prosesser på en holistisk måte, kort-legger vi også hvordan optimalisering i et ledd eller en prosess påvirk-er et annet ledd eller en annen prosess. Gjennom en helhetlig tilnærming unngår vi suboptimalisering og ”cut-of-corners”.

nummer 3

Handling
Når spill er identifisert, prøver vi å finne ut hva vi kan gjøre med det og hvilke handlinger løsningen krever. Det kan f.eks. være at en vares lokasjon er uegn-et fordi den aktuelle plasseringen fører til behov for ekstra hånd-tering. En lokasjon kan også være suboptimal hvis den f.eks. øker ri-sikoen for at en kunde får levert feil produkt.

nummer 4

Optimalisering
Prosessoptimalisering via et lagersystem, kan ha positiv innvirkning på organisasjonens prosesser ved å gjøre virksomheten mer strømlinjeformet, skape et bedre ar-beidsmiljø, forenkle og effektivisere arbeids-oppgavene, og ikke minst gjøre lageret til en bærekraftig konkurranseparameter.

Hvilke svakheter kan prosessoptimalisering redusere eller eliminere?

Hva kan du oppnå med prosessoptimalisering? Et typisk prosesspar er plukk og varemottak: prosessen hvor varen gjøres klar for plukk på lageret. Hva om medarbeideren som plukker, plukker fra den riktige lokasjonen men plukker feil vare? Da må vi tilbake til utgangspunktet og optimalisere varemottaket slik at mottak og plassering av varen på egnet lokasjon gjøres mer hensiktsmessig.

Her kommer vi tilbake til det vi snakket om tidligere – den holistiske tilnærmingen. Man kan ikke måle de enkelte prosessenes resultater hver for seg. Kanskje varehåndteringen i varemottaket isolert sett viser en utmerket flyteffektivitet og at man på bakgrunn av det antar man kan redusere bemanningen der.

Kanskje en økning i returer eller reklamasjoner blir oppfattet som svakheter ved plukkprosessen. En holistisk tilnærming kan føre til andre konklusjoner. For når de forskjellige prosessene vurderes samlet, viser det seg kanskje at det oppstår feil på grunn av manglende kontroll i forbindelse med prosessen knyttet til plukklokasjonen. 

LEAN: Prosessoptimaliseringsverktøyet

Har du hørt om LEAN? LEAN er en metode som brukes i forbindelse med prosessoptimalisering. LEAN-metodeverktøyet kan brukes til verdistrømanalyse.

Målet er å avdekke alle prosessene i hele verdikjeden: alt som skjer underveis fra kunden og selgeren får kontakt, gjennom hele verdikjeden, helt til kunden har implementert løsningen og bruker den.

Apport kommer ut til dere og kartlegger alt som skjer på lageret. På bakgrunn av dette finner de frem til og presenterer hvilke prosessendringer som er nødvendige for å unngå eksisterende unødvendig spill – det kan være på selve lageret, men kanskje også i for eksempel ERP-systemet, i forbindelse med innkjøp, salg eller andre steder.

Det er ikke så billig som du tror.

Klikk her for å lese 1. eksempel.

Det er ikke så billig som du tror.

Som bedrift har du (kanskje) kjøpt deg inn hos en leverandør fordi du får løsningen billig der. Billig fordi de ikke merker ned varene. Men faktisk er de ikke så billige som du tror, for det blir din skjulte kostnad når bedriften din nå må håndtere den ekstra lagerprosessen med å merke varene.

Medarbeidere pålegges ekstra arbeidsinnsats.

Klikk her for å lese 2. eksempel.

Medarbeidere pålegges ekstra arbeidsinnsats.

Hvis bedriften din selger varer enkeltvis i stedet for den pakkeløsningen som egentlig gir best verdi både for bedriften din og kunden, så pålegges medarbeiderne dine ekstra arbeidsinnsats enn om kunden var opplyst om informasjonen at varen kun selges i multiordrer.

Når kan en virksomhet vite om de har behov for å optimalisere prosessene sine?

Bo Kristensen, konsulentsjef gir 5 gode råd:

Apport WMS optimaliserer dit lager

På bakgrunn av mer enn 20 års erfaring har Apport utviklet unik kunnskap om domenet og systemet. Vi ønsker å bruke denne ekspertisen til å hjelpe deg med å optimalisere din virksomhets lagerprosesser på en best mulig måte.

Hvis dette blogginnlegget har inspirert deg og du vil vite mer om hvordan virksomheten din kan oppnå vekst, fornøyde kunder og gevinst gjennom prosessoptimalisering, er neste trinn å få gjennomført en servicesjekk. Vi kan komme på besøk til lageret deres og se på lokalene og gjennomgå prosessene deres sammen med virksomhetens operatører og eksperter. På bakgrunn av dette kan vi kartlegge hvilke utfordringer dere har, hva dere gjør, hvordan problemene oppstår, og aktuelle muligheter og løsninger gjennom optimalisering.

Vi legger vekt på å innlemme kvalitetssikring i løsningene våre. Det gjør vi ved å få prosessene tilrettelagt slik at de utføres så effektivt som mulig ved hjelp av systemet.

Vi sikrer at for eksempel varemottak får utnyttet verktøyene Apport WMS gir dem tilgang til slik at varene kommer på riktig sted. Et vanlig tiltak kan for eksempel være å scanne varer slik at man vet nøyaktig hvor de befinner seg.

Hos Apport er vi opptatt av at det er menneskene bak som skaper endring. Endringer som muliggjør prosessoptimalisering gjennom et WMS. Ethvert logistikkprosjekt er også er atferdsprosjekt eller endringsprosjekt. Derfor veileder og støtter vi menneskene bak logistikkprosjektet gjennom hele prosessen. Vi tror det er slik virksomheten din kan oppnå de beste resultatene og gevinstene.

Del indlegg:

Vil du vite mer om lagerstyring?

Trenger du hjelp til å vurdere om et lagerstyringssystem er riktig for din virksomhet? Du er alltid velkommen til å kontakte meg slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for din bedrift.

Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CCO, Apport Systems

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CCO, Apport Systems

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Har du lest disse blogginnleggene?

4 kollegaer mænd på et lager

Vil du optimere dit lager med 30%?

1.000+ andre virksomheder får ugentligt vores bedste råd og viden om lagerstyring og optimering.

Så hvad venter du på?
Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv klogere på hvordan du effektiviserer din logistik.