Hopp til innholdet

1. EPISODE: Trenger lageret ditt prosessoptimalisering?

17/05/2021

Kort sagt er det mulig å optimalisere og effektivisere lagerstyringen gjennom prosessoptimalisering.

Helt konkret handler prosessoptimalisering om å identifisere svakheter eller muligheter i lagerets prosesser, og ikke minst finne løsningsmodeller for dette som deretter implementeres.

Prosessoptimalisering av lagerstyringen omfatter alt fra erkjennelsen av et behov til realiseringen av løsningen. Det vil si at dersom virksomheten din for eksempel har behov for å spare penger, kvalitetssikre eller optimalisere lagerprosessene, kan dette realiseres ved å implementere et WMS.

Et WMS, også kalt et lagerstyringssystem, kan automatisere, effektivisere og optimalisere manuelle arbeidsflyter og eliminere spill som har blitt avdekket i prosessene. 

La oss ta deg med

Den klassiske prosessoptimaliseringens 4 faser

Spild

Vi hjelper virksomheten med å avdekke og registrere hvilke utfordringer det dreier seg om ved å identifisere hvilke svakheter den nåværende situasjonen påvirkes negativt av.

Holistisk

Ved å ta for oss lagerets prosesser på en holistisk måte, kartlegger vi også hvordan optimalisering i et ledd eller en prosess påvirker et annet ledd eller en annen prosess. Gjennom en helhetlig tilnærming unngår vi suboptimalisering og ”cut-of-corners”.

Handling

Når spill er identifisert, prøver vi å finne ut hva vi kan gjøre med det og hvilke handlinger løsningen krever. Det kan for eksempel være at en vares lokasjon er uegnet fordi den aktuelle plasseringen fører til behov for ekstra håndtering. En lokasjon kan også være suboptimal hvis den f.eks. øker risikoen for at en kunde får levert feil produkt

Optimalisering

Prosessoptimalisering via et lagerstyringssystem, også kalt et WMS, kan ha positiv innvirkning på organisasjonens prosesser ved å gjøre virksomheten mer strømlinjeformet, skape et bedre arbeidsmiljø, forenkle og effektivisere arbeidsoppgavene, og ikke minst gjøre lageret til en bærekraftig konkurranseparameter.

Hvilke svakheter kan prosessoptimalisering redusere eller eliminere?

Hva kan du oppnå med prosessoptimalisering? Et typisk prosesspar er plukk og varemottak: prosessen hvor varen gjøres klar for plukk på lageret. Hva om medarbeideren som plukker, plukker fra den riktige lokasjonen men plukker feil vare? Da må vi tilbake til utgangspunktet og optimalisere varemottaket slik at mottak og plassering av varen på egnet lokasjon gjøres mer hensiktsmessig.

Her kommer vi tilbake til det vi snakket om tidligere – den holistiske tilnærmingen. Man kan ikke måle de enkelte prosessenes resultater hver for seg. Kanskje varehåndteringen i varemottaket isolert sett viser en utmerket flyteffektivitet og at man på bakgrunn av det antar man kan redusere bemanningen der.

Kanskje en økning i returer eller reklamasjoner blir oppfattet som svakheter ved plukkprosessen. En holistisk tilnærming kan føre til andre konklusjoner. For når de forskjellige prosessene vurderes samlet, viser det seg kanskje at det oppstår feil på grunn av manglende kontroll i forbindelse med prosessen knyttet til plukklokasjonen. 

Lean

Prosessoptimaliseringsverktøyet

Har du hørt om LEAN? LEAN er en metode som brukes i forbindelse med prosessoptimalisering. LEAN-metodeverktøyet kan brukes til verdistrømanalyse.

Målet er å avdekke alle prosessene i hele verdikjeden: alt som skjer underveis fra kunden og selgeren får kontakt, gjennom hele verdikjeden, helt til kunden har implementert løsningen og bruker den.

Apport kommer ut til dere og kartlegger alt som skjer på lageret. På bakgrunn av dette finner de frem til og presenterer hvilke prosessendringer som er nødvendige for å unngå eksisterende unødvendig spill – det kan være på selve lageret, men kanskje også i for eksempel ERP-systemet, i forbindelse med innkjøp, salg eller andre steder.

Apport WMS optimaliserer dit lager

På bakgrunn av mer enn 20 års erfaring har Apport utviklet unik kunnskap om domenet og systemet. Vi ønsker å bruke denne ekspertisen til å hjelpe deg med å optimalisere din virksomhets lagerprosesser på en best mulig måte.

Hvis dette blogginnlegget har inspirert deg og du vil vite mer om hvordan virksomheten din kan oppnå vekst, fornøyde kunder og gevinst gjennom prosessoptimalisering, er neste trinn å få gjennomført en servicesjekk. Vi kan komme på besøk til lageret deres og se på lokalene og gjennomgå prosessene deres sammen med virksomhetens operatører og eksperter. På bakgrunn av dette kan vi kartlegge hvilke utfordringer dere har, hva dere gjør, hvordan problemene oppstår, og aktuelle muligheter og løsninger gjennom optimalisering.

Vi legger vekt på å innlemme kvalitetssikring i løsningene våre. Det gjør vi ved å få prosessene tilrettelagt slik at de utføres så effektivt som mulig ved hjelp av systemet.

Vi sikrer at for eksempel varemottak får utnyttet verktøyene Apport WMS gir dem tilgang til slik at varene kommer på riktig sted. Et vanlig tiltak kan for eksempel være å scanne varer slik at man vet nøyaktig hvor de befinner seg.

"Hos Apport er vi opptatt av at det er menneskene bak som skaper endring."

Hos Apport er vi opptatt av at det er menneskene bak som skaper endring. Endringer som muliggjør prosessoptimalisering gjennom et WMS. Ethvert logistikkprosjekt er også er atferdsprosjekt eller endringsprosjekt. Derfor veileder og støtter vi menneskene bak logistikkprosjektet gjennom hele prosessen. Vi tror det er slik virksomheten din kan oppnå de beste resultatene og gevinstene.

Når kan en virksomhet vite om de har behov for å optimalisere prosessene sine?

Bo Kristensen, konsulentchef gir 5 gode råd: