Skip to content

Skal lageret tilpasse seg et WMS – eller omvendt?

19/06/2019
Picture of Forfatter
Forfatter

Christian Mikkelsen, CCO

Når man introduserer et WMS på et lager, gjør man det for å skape forandring, eller rettere sagt forbedring.

Lagerets prosesser skal optimaliseres slik at effektiviteten går opp og feilraten ned. Den tanken kan de fleste slutte seg til, men samtidig er det de færreste som virkelig har lyst til selv å endre en masse. Alle ønsker forandring, men ingen vil forandres.

Vi blir noen ganger spurt om det egentlig er WMS-et som skal tilpasses virksomhetens hverdag, eller om det er hverdagen som skal tilpasses WMS-et. Og langt på vei er svaret det siste. Lageroptimalisering er en forandringsprosess. Et vellykket WMS-prosjekt forutsetter at man endrer sine prosesser og lar systemet treffe mange av beslutningene som tidligere var en manuell prosess.

WMS-et fordeler oppgavene

Det kan være vanskelig å akseptere at et system skulle være bedre til å vurdere hvordan en gitt oppgave skal utføres, hvis man selv har årelang erfaring med oppgaven. Oftest ser vi da også at det nettopp er de erfarne lagerarbeiderne, som på forhånd arbeider svært effektivt i kraft av sin erfaring, som har vanskeligst for å innordne seg under forandringene et WMS-prosjekt bringer med seg.

De og deres kolleger må blant annet akseptere at det er systemet som fordeler oppgavene. Mange steder fungerer det i dag ved at en erfaren lagerarbeider mer eller mindre formalisert fordeler oppgavene mellom kollegene ut fra sin vurdering av hva som vil fungere best.

Med et WMS på lageret forsvinner den manuelle fordelingen fullstendig.

På samme måte er det systemet som i hverdagen definerer innplassering av varer. Det kan også være vanskelig å akseptere, hvis man i kraft av sin erfaring f.eks. vet at to bestemte varer ofte blir solgt sammen i en bestemt periode og derfor burde plasseres annerledes enn systemet gjør.

I den sammenheng er det viktig å bemerke at WMS-et ikke skal stå for alt. Skulle systemet kunne håndtere alle særtilfeller, ville kompleksiteten bli alt for stor, så det vil fortsatt være behov for manuelle prosesser for å håndtere det som faller utenfor den vanlige arbeidsflyten.

Forandring krever forankring

Hvis man skal lykkes med en forandring, kan man ikke trekke den ned over hodet på folk. Det krever forankring, og derfor er det helt avgjørende at man som lageransvarlig formår å trekke inn sine kolleger på lageret, slik at deres erfaring blir brukt aktivt i prosessen med innføring av et WMS.

Det er nettopp den verdifulle kunnskapen lagerarbeiderne sitter inne med som skal brukes til å forme prosessene WMS-et skal arbeide etter. Verdien av å gjøre dette er dobbel, for i tillegg til at man får laget de best mulige prosessene, får man også etablert medeierskap.

Når vi foretar WMS-implementeringer, tar vi helt konkret høyde for dette forholdet i prosjektmodellen vår. Kundens team skal blant annet bestå av en eller flere ambassadører, som i stor utstrekning trekkes inn i prosessen og har som oppgave å få kollegene med om bord. Det er ofte lurt å tenke de erfarne medarbeidere inn i den rollen.

Hvis du vil vite mer om hvordan man kan strukturere en WMS-implementering på en måte som øker sannsynligheten for å lykkes, kan du laste ned vårt whitepaper ”Sjekkliste for vellykket WMS-implementering” her.

Del indlegg:

Vil du vite mer om lagerstyring?

Trenger du hjelp til å vurdere om et lagerstyringssystem er riktig for din virksomhet? Du er alltid velkommen til å kontakte meg slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for din bedrift.

Picture of Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CCO, Apport Systems

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Picture of Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CCO, Apport Systems

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Har du lest disse blogginnleggene?

20 måder du kan optimere dit lager i dag

Hvad kan du gøre i dag, for at du har et mere effektivt og velfungerende lager i morgen? Få svarene i denne gratis guide med råd fra 4 af branchens eksperter.