Skip to content

Party In A Box: Det nye lagerstyringssystemet er et avgjørende verktøy for videre bærekraftig og strategisk utvikling.

“Plass gir oversikt, men gir ikke kontroll over lagerbeholdningene. Derfor var tiden inne for et WMS. Når man vokser så raskt som jeg gjør, er det viktig å skaffe seg et WMS tidlig på reisen”
Trine Hansen
innehaver av Party In A Box
STRATEGISK UTVIKLING

WMS kan være et avgjørende verktøy

Party In A Box forstår hvor mye tid, energi og overskudd det krever å finne alle tingene som gjør festen spesiell. Bedriften gjør seg unik ved å tilby en komplett boks-løsning for festartikler, siden de mange forskjellige tingene man trenger til en fest sjelden er tilgjengelige samlet på ett sted. 

På grunn av den raske veksten og utviklingen Party In A Box opplever, har Trine Hansen, innehaveren av Party In A Box, utvidet virksomheten både i form av større lokaler for lagerbeholdningen og ved å ansette flere medarbeidere til driften av virksomheten. 

For å imøtekomme den økende etterspørselen, kundenes krav til håndtering av varemengdene i boks-løsningene, og det større lageret med flere ansatte, har Party In A Box iverksatt et WMS. Det nye lagerstyringssystemet er et avgjørende verktøy for videre bærekraftig og strategisk utvikling

“Plass gir oversikt, men gir ikke kontroll over lagerbeholdningene. Derfor var tiden inne for et WMS. Når man vokser så raskt som jeg gjør, er det viktig å skaffe seg et WMS tidlig på reisen”, sier Trine Hansen, innehaver av Party In A Box. 

Se videoen: For Party in a Box var WMS et avgjørende verktøy for vekst

Festen startet med Apport WMS

For et gründerfirma som Party In A Box, har det vært fornuftig å tenke langsiktig og endre på den nåværende lagersituasjonen, selv om logistikken frem til nå har fungert helt greit. 
part in a box
 LANGSIKTIG TENKNING

Når er man stor nok for WMS?

For et gründerfirma som Party In A Box, har det vært fornuftig å tenke langsiktig og endre på den nåværende lagersituasjonen, selv om logistikken frem til nå har fungert helt greit. Trine Hansen opplever dette spesielt på to områder. 

Det viktigste for virksomheten er den langsiktige tenkningen og målet om å holde veksten oppe. Her er driften av lageret avgjørende for at kundene skal motta varene de ønsker i tide, noe som er en prioritet for virksomheten. For det andre opplever selskapet vekst i antall ansatte på grunn av den økende etterspørselen, og derfor er intern kommunikasjon mellom bedriftens prosesser og lagerbeholdninger ekstremt viktig. 

”Det at lageret nå styres teknisk gagner oss på lang sikt. Jeg klarer kanskje å holde oversikt over lageret mitt akkurat nå, men det vil jeg ikke være i stand til i det lange løp, med den veksten vi opplever», sier Trine Hansen. 

"Det at lageret nå styres teknisk gagner oss på lang sikt.”

For mindre, voksende gründerbedrifter er overgangen fra én ansatt til mange medarbeidere en potensiell flaskehals. Intern kommunikasjon er en nødvendig parameter for bærekraftig vekst, og det stiller noen helt nye krav. Party In A Box er ikke noe unntak i så måte, og Trine Hansen forteller at dette er veldig viktige grunner for å anskaffe et WMS. 

Utvidelsen, med stadig flere ansatte, betyr at det som foregår inne i hodet hennes nå må formidles videre til flere medarbeiderne, og her har et WMS bidratt til å gjøre opplæringsprosessen enklere for Trine Hansen, siden medarbeiderne nå selv kan bruke terminalen og gå plukkerundene uten hennes hjelp. 

OVERSIKT OG KLARHET

Hva kan et lagerstyringssystem hjelpe meg med? 

Innføringen av en teknisk og digital WMS-løsning har effektivisert Party In A Box’ tidligere manuelle logistikkløsning, skapt oversikt og klarhet, samt ytterligere optimalisert prosessene og gjort jobben enklere for medarbeiderne. 

“Manuelt arbeid kan veldig lett gå galt. Og utad virker det mer profesjonelt at man har et WMS-system» , sier Trine Hansen. 

For Party In A Box strategiske utviklingsplan har implementeringen av WMS vært et banebrytende element. Trine Hansen er klar over at, for å understøtte den nåværende og fremtidige konkurransesituasjonen, er det om å gjøre å redusere håndteringskostnadene og samtidig utnytte kapasiteten best mulig. 

"Manuelt arbeid kan veldig lett gå galt. Og utad virker det mer profesjonelt at man har et WMS-system.”

“Jeg ble utfordret på hvordan jeg skulle drifte lageret mitt. I stedet for å se på situasjonen her og nå, ble jeg oppfordret til å tenke langsiktig. En god utfordring i mine øyne, siden virksomhetens raske vekst gjorde at et WMS snart måtte iverksettes uansett“, sier Trine Hansen. 

VALGET AV APPORT
Profesjonell tilgang og tilgjengelighet
“Støtten har vært helt eksepsjonell. Apport hjalp meg med å få kontroll over lageret ved å skape oversikt og opprette lokasjoner. Nå har jeg kontroll over både innkjøpene mine og hvor mye jeg har på lager”, forteller Trine Hansen.
party in a box
SUKSESSKRITERIER 

Når bør jeg overveie et lagerstyringssystem? 

Party In A Box er fremdeles en relativt liten virksomhet, men deres salg via e-handel og raske vekst gir rom for et WMS, slik at etterspørselen kan imøtekommes og avspeiles i effektiviseringen av lagerdriften. For gründer Trine Hansen har implementering av et WMS vært en viktig beslutning. Hun understreker at samarbeidet med Apport gjennom hele prosessen har vært avgjørende. Trine Hansen forteller at når det har oppstått utfordringer underveis, har det vært utrolig viktig for henne at det har vært medarbeidere fra Apport til stede på adressen hennes, der de blant annet har gitt råd om oppstilling av hyller, plukkruter og lokasjoner, samt gitt støtte via Apports hotline. 

«Støtten har vært helt eksepsjonell. Apport hjalp meg med å få kontroll over lageret ved å skape oversikt og opprette lokasjoner. Nå har jeg kontroll over både innkjøpene mine og hvor mye jeg har på lager,» forteller Trine Hansen. 

Det avgjørende elementet for den vellykkede idriftsettingen av lagerstyringssystemet var den nære kontakten mellom Party In A Box og Apport. 

«Det at det kommer folk fra Apport til min adresse, har skapt stor trygghet. Og det at de blir onsite til man føler at man er klar til å stå alene, har betydd mye for meg,» uttaler Trine Hansen. 

Hun påpeker at det var Apports profesjonelle tilnærming og tilgjengelighet som skapte trygghet for implementeringen av et WMS, selv for en mindre bedrift som hennes, hvor et lagerstyringssystem kan virke som en viktig fremtidig beslutning.

For Party In A Box var dette en stor beslutning. Mulighetene for billigere og raskere løsninger var mange, men avgjørende for at hun valgte Apport WMS var de enorme fordelene menneskene bak ga.

party in a box

“Man må huske på fordelene ved å få støtte av ekte mennesker med systemet. Noen som har kunnskap, og noen man kan dele tankene sine og diskutere med”, forteller Trine Hansen. 

For gründerfirmaet Party In A Box var WMS-løsningen en strategisk og bærekraftig beslutning. Trine Hansens tre råd til lignende virksomheter lyder som følger: