Hopp til innholdet

Party In A Box: Utvidelse av lageret

Party In A Box implementerte Apport Pro WMS i 2020, men festen stanset ikke der. Enda flere kunder har tydeligvis følt behov for litt mer fest og farger i livet – og dette gagner Party In A Box. Økt etterspørsel etter festprodukter skaper behov for et større lager, og på et stort lager er et lagerstyringssystem viktig for å kunne levere bestillinger raskt og til rett tid.

"Veksten tok helt av i nettbutikken. Derfor hadde jeg behov for å få enda et lagerstyringssystem, eller utvide mulighetene i mitt eksisterende system."
Trine Hansen
Innehaver av Party In A Box
Strategisk utvidelse

Vekst og utvidelse

Hos Party In A Box har innehaver Trine Hansen erfart at det er mange elementer knyttet til det å ha et lager, og ikke alle faller inn under den vanlige forestillingen om at et lager bare handler om å oppbevare varer og sende ordrer til kunder. For et gründerselskap kan raskt økende etterspørsel være vanskelig å håndtere.
 

«Noe av det som ga meg hodebry, var hvordan jeg skulle klare å navigere så mange varenumre – jeg skjønte at vi trengte et system som kunne holde styr på alt sammen», forklarer Trine Hansen

Trine fra Party In A Box skjønte at hun måtte tenke nytt for å optimalisere virksomhetens lager- og logistikkprosesser. Men det å skulle optimalisere og utvide lagerprosessene kan være en utfordring, ikke minst når veksten samtidig fortsetter på sidelinjen.

«Så det jeg gjorde, var å skrive til Apport og spørre dem – nå går vi inn i trinn 2.0 , hvordan kan dere hjelpe oss?», siger Trine Hansen

"Så det jeg gjorde, var å skrive til Apport og spørre dem – nå går vi inn i trinn 2.0 , hvordan kan dere hjelpe oss?”

Party In A Box kontaktet sin eksisterende partner, Apport, da behovet for å utvide ble presserende. Dette var en beslutning som raskt skulle vise seg å ha positiv innvirkning på bunnlinjen. Hjelpen gjorde det enkelt for innehaveren, Trine Hansen, å omsette tanke til handling.

Mange kan nok forestille seg hvor utmattende det ville være å legge om til og sette seg inn i nye systemer når virksomheten går så det suser. For Trine Hansen var det viktigste at utvidelsen av systemet var enkel og rask å gjennomføre.

«Veksten tok helt av i nettbutikken. Derfor hadde jeg behov for å få enda et lagerstyringssystem, eller utvide mulighetene i mitt eksisterende system», forklarer Trine Hansen

Les mere om logistik og vekst her.

Se videoen: Party In A Box utvider lageret

Start video

Party In A Box utvider lagerstyrings-systemet sitt ved hjelp av Apport Pro

Systemet er nemlig skalerbart og kan skaleres i takt med virksomhetens vekst – og det understreger Trine, gjør hele prosessen enklere. Det er nemlig muligt å kontinuerlig tilpasse systemet etter virksomhetens utviklingshorisonter.

Party in a box (21)
flere muligheter

Skalering av lagerstyringssystem

Det allerede implementerte Apport Pro-systemet på lageret til Party In A Box er designet med tanke på å kunne understøtte virksomheter i vekst. Med Apport Pro lagerstyringssystem kunne Party In A Box lett håndtere et større lager med flere lokasjoner, produkter og medarbeidere. Det skulle vise seg å være alfa omega for å kunne navigere og styre lageret da virksomheten opplevde økt etterspørsel. 

For Trine viste lagerstyringssystemet seg å være en trofast følgesvenn på vekstreisen. Systemet er nemlig skalerbart og kan skaleres i takt med virksomhetens vekst – og det, understreker Trine, gjør hele prosessen enklere. Det er nemlig mulig å kontinuerlig tilpasse systemet etter virksomhetens utviklingshorisonter. På den måten har Party In A Box kunnet utvide kapasiteten og mulighetene for lageret og virksomheten.

Les mere om verdien av et WMS.

Se videoen: Apport Pro som skalerbart lagerstyringssystem

Start video
Apport Pro

Tilpasning av prosesser og lagerstruktur

Som skalerbart lagerstyringssystem opererer Apport Pro i de samme lagerprosessene. Dermed kan man enkelt eskalere og gjøre endringer i systemkonfigurasjonen – noe som gjør det mulig å håndtere nye og flere varer, samt gjøre endringer i den eksisterende lagerstrukturen. I utvidelsesprosessen er Apport Pro-systemet dermed beregnet på å kunne være en trofast følgesvenn som fortsetter å sikre effektive plukkruter samt optimal plassering av varer på det stadig større lageret.

Og med et større lager følger flere muligheter. Hos Party In A Box merket man at utvidelsen ga nye muligheter for håndtering av flere salgs- og innkjøpsordrer, samt sømløs integrasjon av nettbutikken. Og utvidelsen har ikke bare gjort det enklere for innehaver Trine Hansen og Party In A Box’ øvrige medarbeidere. Den har også gjort det enda enklere for det økende antallet festglade kunder å bestille festdekorasjoner og få dem levert hjem i tide.

 


«Vi har hatt praktikanter i bedriften som fra første dag fikk en terminal i hånden og klarte å plukke ekte ordrer. Dette gjør prosessen mye enklere for oss, for vi vet at det ikke trengs lang opplæringstid før nye medabeidere kan jobbe effektivt på lageret. «,
 forklarer innehaver Trine Hansen

Party in a box (24)
People over systems

Mennesker først

For et gründerselskap som Party In A Box er det ikke IT-termer og -løsninger som topper listen over ting man ønsker å finne ut mer om og sette seg inn i. Derfor er det viktig å ha et lagersystem som ikke forutsetter at man er IT-nerd. Dette legger vi stor vekt på her hos Apport:

CCO hos Apport System A/S forklarer: «Systemet må være slik at vanlige folk lett kan håndtere det – det er blant annet dette som skiller Apport Pro og Apport fra de mange andre logistikkleverandørene.»

Lagerstyringsløsninger må ta utgangspunkt i fokus på logistikken, hvor IT er et element som gjør det mulig å få alt til å fungere optimalt. Hos Party In A Box forklarer Trine at det er trygt å navigere i Apport Pro-systemet, siden terminalen veileder brukeren og oppsettet er enkelt og intuitivt:

«Vi har hatt praktikanter i bedriften som fra første dag fikk en terminal i hånden og klarte å plukke ekte ordrer. Dette gjør prosessen mye enklere for oss, for vi vet at det ikke trengs lang opplæringstid før nye medarbeidere kan jobbe effektivt på lageret.», forklarer Trine Hansen

"Systemet må være slik at vanlige folk lett kan håndtere det – det er blant annet dette som skiller Apport Pro og Apport fra de mange andre logistikkleverandørene.”

Hos Party In A Box har Trine opplevd at det har vært til stor hjelp at Apport Pro-systemet gjør ordrehåndtering og forsendelsesprosessen av varer på lageret enkel og rask – samtidig som hun føler seg trygg på at alle medarbeiderne kan håndtere terminalen og plukke varer på lageret.

I løpet av vekstreisen har Party In A Box erfart hvor viktig det er å ha et effektivt og fleksibelt lagerstyringssystem. Det har vært avgjørende for å unngå å havne i et varekaos, et kaos som lett kunne utviklet seg til et mareritt.

På tide å få struktur på lageret? Les mere her.

Party In A Box' vekst

2017

Party In A Box blir grunnlagt

Trines gode idé om å selge festlige produkter er blitt en realitet.

2017

2020

Party In A Box implementerer lagerstyringssystem

Party In A Box implementerer Apport Pro lagerstyringssystem på grunn av stor etterspørsel.

2020

2020-2021

Veksten fører til behov for utvidelse

De festlige produktene er populære blant Party In A Box-kunder, og dette gir nye utfordringer med lagerbeholdningen.

2020-2021

2021

Party In A Box utvider lagerstyringssystemet sitt ved hjelp av Apport Pro

Party In A Box forbedrer og utvider lagerstyringen ved hjelp av Apport Pro.

2021

2022

Utvidelsen gir nye muligheter: flere medarbeidere og bedre håndtering

Dette skaper nye muligheter: flere ansatte og bedre ledelse.

2022