Hopp til innholdet

Effektiv lagerstyring knytter Imerco-familien tettere sammen.

Med 150 butikker og ett lager er det langt mellom enhetene i Imerco-kjeden. Derfor hadde isenkramgiganten bruk for et effektivt WMS-system for å sikre logistikkfunksjonen, som er så avgjørende for å kunne levere varene til sluttbrukeren ute i butikken.

“En av de tingene som har vært svært positive i samarbeidet med Apport, er at de har levert en virkelig dedikert innsats for å få ting til å fungere optimalt. Vi har alltid hatt følelsen av å være en viktig kunde, og det har gitt både en bedre løsning og en bedre prosess enn hvis vi hadde sittet med en følelse av bare å være et nummer i rekken.”
Mikkel Falck Andersen
logistikk- og administrationssjef i Imerco
BAKGRUNN

«Vi vil være nærmere våre kunder»

Noen ganger er det fornuftig å endre på noe som fungerer.  Det har Imerco erfart etter at de i løpet av åtte hektiske måneder i 2013 og 2014 gikk fra å kjøpe lagerplass og -styring av en ekstern leverandør til å etablere sitt eget store sentrallager.

«Vår tidligere lagerløsning var på noen måter bra, men vi savnet å ha lageret nærmere. Vi kunne ikke ‘bare’ endre en bestilling, og vi kunne ikke se vareprøvene når vi ville, så vi begynte å jobbe med et nærhetsprinsipp. Vi ville være nærmere kundene våre, som er våre egne butikker, og vi ville være nærmere på våre egne prosesser. Vi har i høy grad lyktes med begge deler», sier Mikkel Falck Andersen, logistikk- og administrasjonssjef i Imerco.

For Danmarks største isenkramkjede med 150 butikker fordelt over hele Danmark er effektiv logistikk et avgjørende parameter. Ideen om å etablere et eget lager ble til en plan, og ledelsen avsatte en tidsramme på åtte måneder for å sette det ut i livet.

«Plutselig fikk vi det travelt. Vi måtte ta noen hensyn når det gjaldt å finne riktig plassering, men prosessen kunne heller ikke gå så fort at vi fikk et WMS-system som ikke kunne snakke med økonomisystemet vårt. Så det var helt avgjørende å finne en leverandør som kunne få jobben gjort», sier Mikkel Falck Andersen.

Valget av Apport

”En virkelig dedikert innsats”

Fordi Imerco hadde det travelt med å få på plass logistikkløsningen, jaktet de på en leverandør som hadde både riktig produkt, riktig referanser og riktig pris. Og ikke minst riktig tilnærming til kundene.
apportsystems_dataanalyzer_midt_1920x1080

«En av de tingene som har vært svært positive i samarbeidet med Apport, er at de har levert en virkelig dedikert innsats for å få ting til å fungere optimalt. Vi har alltid hatt følelsen av å være en viktig kunde, og det har gitt både en bedre løsning og en bedre prosess enn hvis vi hadde sittet med en følelse av bare å være et nummer i rekken», sier Mikkel Falck Andersen.

Den nære kontakten mellom Imerco og Apport gjorde blant annet at det ikke tok lang tid fra beslutningen ble truffet, til den ble implementert.

«Vi måtte virkelig løpe fort, for vi skulle jo ha på plass lageret og alle de underliggende prosessene på kort tid.»

«I ettertid var det sprekt av Apport å ta oppgaven innen den fastsatte tidsrammen, for de måtte også løpe fortere enn normalt med tanke på at de skulle levere under vanskelige betingelser. Det sier noe om engasjementet deres», sier Mikkel Falck Andersen.

IMPLEMENTERINGEN

Ingen rom for feil

Med butikker over hele landet er det mye som kan gå galt, og feil og ikke minst nedetid kan være kostbart. Det var derfor viktig for Imerco at både oppbyggingen av lageret, opplæringen av de ansatte og implementeringen av systemet fortsatte uten humper i veien.

«Vi valgte fra begynnelsen av å se det som en fordel at vi startet fra scratch. Vi bestemte oss for å se etter en relativt standardisert løsning fordi det ville minimere antallet feil, og valget falt på Apports Pick by Voice-system. Det er intuitivt, og det betød at selv om opplæringen av de ansatte endte med å bli noe anstrengt, har vi faktisk ikke opplevd de sammenbruddene som er så farlige i vår bransje – farlige fordi kundene forventer at produktet bare er i butikken når de trenger den. Nedetid er ekstremt kritisk, og en nededag i høysesongen er katastrofal», sier Mikkel Falck Andersen.

 

Han peker på en god dialog i gjennomføringsfasen som avgjørende for at WMS-systemet ble fullt implementert til avtalt tid.

"Nedetid er ekstremt kritisk, og en nededag i høysesongen er katastrofal.”

«Vi skapte en felles plattform der ulike problemstillinger og utfordringer ble lastet opp, og så ble det løpende lagd data på hvor langt hver enkelt sak var på å bli løst, en såkalt «issue log». Det ga en god oversikt og en god magefølelse å vite at det var styr på det, og vi har ikke opplevd noen kritiske problemer siden go-live-datoen», sier Mikkel Falck Andersen.

RESULTATET
Høyere effektivitet = mer salg

Imercos nye sentrallager ble tatt i bruk mars 2014, og i dag kjører de logistiske prosessene enda mer velsmurt enn før. Ikke minst muligheten for mer fleksible arbeidstider og løpende justering av prosesser er ifølge Mikkel Falck Andersen en stor fordel i forhold til tidligere:

"Jeg vil anslå at på den tiden vi før pleide å være i stand til å produsere én ordre, kan vi nå produsere tre.”

«Nå kan vi for eksempel holde kladdene lengre åpne overfor butikkene og dermed styre selv når vi utleser data. Vi kan også lettere justere leveringer og servicegrader, og det gir en fleksibilitet overfor butikkene våre. De logistiske prosedyrene på lageret er første ledd i en kjedereaksjon, så jo mer effektiv logistikken er, desto bedre service kan vi levere til våre butikker, og det gir de beste mulighetene for at sluttkunden opplever optimal kundeservice.»

Samtidig med oppbyggingen av sentrallageret implementerte Imerco også Apports WMS på selskapets eksisterende weblager. Selv om selve håndteringen av ordrene ikke fungerer på samme måte, er det ifølge Mikkel Falck Andersen mange fordeler med å ha samme leverandør til de to forskjellige lagrene.

«Vi har ‘one line of entry’, så vi trenger bare å forholde oss til én leverandør og dermed én kunde og én kontaktperson. Det sparer oss for mye tid og krefter, og det var en betydelig fordel i implementeringsfasen, da de to butikkene ble kjørt inn på samme tid»,sier han.

Ikke minst på weblageret er forskjellen mellom tiden før og etter WMS tydelig.

«Før vi begynte å jobbe med Apport, hadde vi ikke noe desidert WMS-system. Plukke- og pakkeprosessen var betraktelig mer manuell, så det er ingen tvil om at effektiviteten har økt betydelig, og det tar mye kortere tid å produsere en ordre i dag. Jeg vil anslå at på den tiden vi pleide å være i stand til å produsere én ordre, kan vi nå produsere tre», sier Mikkel Falck Andersen.