Skip to content

Hvordan avkastningen din ser ut når du investerer i WMS

03/01/2019
Picture of Forfatter
Forfatter

Christian Mikkelsen, CCO

En enkel Return of Investment (ROI)-beregning viser ofte at en ny Warehouse Management System er opptjent hjemme mellom ett og to år.

Her får du to konkrete beregningseksempler som illustrerer tilbakebetalingstiden på en investering i bedre lagerstyring for en liten nettbutikk og et stort selskap.

Vi har tidligere vurdert hvorfor det er viktig at du tar noen hensyn til avkastning før selskapet går ut på en WMS-investering. Hvis du ikke kan bevise at et nytt Warehouse Management System gjenopprettes om noen år, bør du heller vente på å få prosjektet startet. Men hvis du samler noen få opplysninger om ditt nåværende logistikkoppsett, er det relativt enkelt å beregne avkastningen på den nye investeringen.

I dette blogginnlegget omhandler vi to konkrete eksempler, hvor vi illustrerer beregningen for henholdsvis en liten nettbutikk og et større selskap. Eksemplene forenkles litt for klarhet, men er basert på realistiske saker og figurer.

Scenario 1: Den mindre nettbutikken

En mindre nettbutikk har 10 menn på lageret. Selskapet plukker på papir, og resten av funksjonene støttes gjennom deres ERP-system, som er Navision, Visma eller lignende. De 10 ansatte er distribuert med en lagerleder, fem plukkere og fire personer som er engasjert i andre lagringsfunksjoner.

Nettbutikken vurderer å investerer i et nytt Warehouse Management System og ønsker å bruke håndterminaler for alle funksjoner i lageret i fremtiden. Etter introduksjonen av en ny WMS, henter de ansatte direkte i forsendelsesemballasje.

Den totale investeringen vil omfatte WMS-system, distribusjonstjenester, håndterminaler, WLAN (trådløst nettverk), server + programvare, ERP-integrasjon og en uforutsette kostnad. Alt i alt gir det et budsjett på godt 1,4 millioner kroner.

Apport Systems erfaring viser at nettbutikken med investeringen kan optimalisere plukkingen med minimum 35%. Andre lagringsfunksjoner – for eksempel mottak, påfylling og returhåndtering – kan gjøres mer effektivt med 20%. Til slutt kan de årlige beholdningstallene reduseres med 90%, da det nye Warehouse Management System holder oversikt over beholdningen.

Herfra kan vi kompilere følgende ROI-beregning:

Investering:NOK
Totalt WMS investering inkl. implementeringstjenester, håndterminaler, WLAN, Server + serverprogramvare, ERP-integrasjon og uventet kostnadsbuffer.1.942.119
Årlig besparelse etter ny WMS: 
Optimalisering av plukkekostnader – 35%667.702
Optimalisering av andre funksjoner i lageret – 20%482.798
Reduksjon av årlige beholdningstall – 90%145.059

Total årlig besparelse:

1.295.560
  
Tilbakebetalingstid 
1.942.119 NOK1,50 år

Scenario 2: Det større selskapet

Et større selskap har 50 menn på lageret og selger både til BTB og BTC kunder. I dag velger de på papir, og resten av funksjonene støttes gjennom deres ERP-system, som kan være Axapta, Movex eller lignende. De 50 ansatte er distribuert med en lagerleder, 25 plukkere, 4 arealforvaltere og 20 personer som er engasjert i andre lagringsfunksjoner.

Selskapet vurderer å investere i et nytt Warehouse Management System og ønsker å bruke taleterminaler for plukking og håndtering av terminaler for alle andre funksjoner i lageret. Etter introduksjonen av en ny WMS, henter de ansatte direkte i forsendelsesemballasje.

Den totale investeringen vil inkludere WMS-system, implementeringstjenester, tale- og håndterminaler, WLAN, server + programvare, ERP-integrasjon og en uforutsette kostnad. Budsjettet er litt over 3,6 millioner kroner.

Apport Systems erfaring viser at selskapet sannsynligvis vil optimalisere plukkingen med minst 50%. Andre funksjoner i lageret – for eksempel mottak, påfylling og returhåndtering – kan strømlinjeformes med 20%. Årsbeholdningen kan reduseres med 90%.

Her ser avkastningsberegningen ut slik:

Investering:NOK
Totalt WMS investering inkl. implementeringstjenester, håndterminaler, WLAN, Server + serverprogramvare, ERP-integrasjon og uventet kostnadsbuffer.4.855.298
Årlig besparelse etter nyt WMS: 
Optimalisering av plukkekostnader – 50%4.278.425
Optimalisering av andre funksjoner i lageret – 20%2.413.997
Reduksjon av årlige beholdningstall – 90%725.295

Total årlig besparelse:

7.417.717
  
Tilbakebetalingstid 
4.855.298 NOK0,65 år

I begge scenarier har vi tatt bort noen midlertidig byråhjelp og stole utelukkende på faste ansatte. Det er imidlertid svært vanlig for bedrifter å benytte midlertidige arbeidere i lageret, og besparelsene ved innføring av nye WMS vil ofte være enda større hvis du teller temps også.

Del indlegg:

Skal vi også beregne avkastning på WMS-investeringen din?

Trenger du hjelp til å vurdere om et lagerstyringssystem er riktig for din virksomhet? Du er alltid velkommen til å kontakte meg slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for din bedrift.

Picture of Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CCO, Apport Systems

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Picture of Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CCO, Apport Systems

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Har du lest disse blogginnleggene?

20 måder du kan optimere dit lager i dag

Hvad kan du gøre i dag, for at du har et mere effektivt og velfungerende lager i morgen? Få svarene i denne gratis guide med råd fra 4 af branchens eksperter.