Skip to content

Hvilke resultater kan jeg forvente med et WMS?

26/02/2020
Picture of Forfatter
Forfatter

Christian Mikkelsen, CCO

25-40 % effektivisering. Det er det enkle svaret på det komplekse spørsmålet om verdien av et WMS.

Dette er effektiviseringen man kan forvente å få ved å optimalisere lageret med et WMS. Vi sier ofte at effektiviseringen i seg selv skal kunne rettferdiggjøre investeringen, når man skal vurdere om det er en god idé å innføre et WMS på lageret.

Ofte er effektiviseringen da også utgangspunktet for virksomhetene som overveier et WMS, men du kan faktisk forvente å få merkbare resultater på langt flere områder.

Færre feil og mer fornøyde kunder

En av de viktigste forbedringene vil være kvaliteten på lagerets leveringer. Når man automatiserer de manuelle prosessene med et WMS, fjerner man de uunngåelige menneskelige feilene. Systemet sikrer at det er de riktige varene som blir plukket, og plukkfeil vil derfor reduseres til et minimum.

Dette har flere positive virkninger. Lageret slipper å bruke tid på returvarer som skyldes feilleveringer, men viktigst av alt er det at man får mer tilfredse kunder. Leveringspresisjon – både når det gjelder tid og riktige varer – er et avgjørende konkurranseparameter i mange bransjer, og har man én gang levert feil til en kunde, er det langt fra gitt at man får en sjanse til.

Optimalisering av emballasje og forsendelse

WMS-et kan dessuten regne ut hvordan en gitt ordre skal pakkes mest effektivt, under hensyntagen til både emballasjeforbruk og forsendelse.

F.eks. kan det kanskje virke mest opplagt for lagerarbeideren å pakke en gitt ordre på en halvpalle, fordi han ikke har mulighet til å overskue hvor mye det koster å pakke og sende en slik. Systemet kan vurdere om det samlet sett ville være billigere å sende for eksempel to pakker i stedet.

Større fleksibilitet i forhold til arbeidskraft

Et WMS setter lageret i system. Det vil være klare prosesser å følge, og man behøver grovt sagt bare å gjøre det systemet ber om. Det gir stor grad av fleksibilitet i forhold til arbeidskraften på lageret, fordi opplæringen kan fullføres på noen få timer.

Som lagersjef Rune Midtrud fra vår kunde Relekta formulerer det:

”Da vi håndterte alt sammen manuelt, tok det cirka en måned å lære opp en mann. Vi har satt inn en ekstra mann i dag. Han ble lært opp i går.” (Les hele casen her)

De fleste lagre påvirkes i større eller mindre grad av sesongsvingninger, noe som gjør det nødvendig å kunne skalere bemanningen på lageret opp og ned med vikarer. Med manuelle prosesser er dette en utfordring, men med et WMS kan man altså nærmest ta en mann inn fra gaten om morgenen og ha ham i full sving på ettermiddagen.

Positive ringvirkninger

De fleste virksomheter har opplevd konsekvensene av at lageret ikke fungerer. Kundeservice må rydde opp etter feilleveringer, og salg slutter å stole på lagerbeholdningen og begynner å dobbeltsjekke beholdninger og leveringstider.

Omvendt skaper det positive ringvirkninger når det er kontroll på lageret. Færre feil betyr færre henvendelser til kundeservice, og salg kan bruke tiden på å selge i stedet for å løpe rundt på lageret for å følge opp manuelt. Samtidig slipper økonomiavdelingen å gjøre korreksjoner opp og ned i tide og utide, fordi det er full kontroll på lagerbeholdningen.

Grunnlag for automatisering og innovasjon

Mange virksomheter har fokus på automatisering og vurderer hvordan forskjellige former for automatisering kan ta over noen av lagerets manuelle oppgaver. Går man i den retningen, er et WMS et nødvendig grunnlag for suksess.

Det er ikke noen god idé å investere i en lagerautomat eller et automatisk baneanlegg hvis de nye verktøyene ikke er integrert riktig i arbeidsflyten, slik at man faktisk får høstet gevinsten av investeringen. Det kan ikke styres manuelt, så derfor må man tenke systemunderstøttelse inn sammen med automatisering.

Det er altså snakk om en indirekte verdi, forstått på den måten at et WMS gir noen muligheter som i seg selv kan skape verdi. Det er også det som gjør seg gjeldende når vi sier at et WMS gir overskudd til å være innovativ. I stedet for kronisk å være på etterskudd, får man med et WMS så stor kontroll over lagerets prosesser at man bedre kan begynne å utvikle og optimalisere.

Det er blant annet viktig fordi mange virksomheter føler presset fra kunder som hver især har spesielle krav og ønsker for leveringen. Det kan for eksempel dreie seg om levering med kundespesifikke merker eller spesielle følgepapirer, som ville være kompliserte å håndtere manuelt, men som kan settes i system med et WMS, slik at man kan imøtekomme kundenes ønsker.

Del indlegg:

Skal vi også beregne avkastning på WMS-investeringen din?

Trenger du hjelp til å vurdere om et lagerstyringssystem er riktig for din virksomhet? Du er alltid velkommen til å kontakte meg slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for din bedrift.

Picture of Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CCO, Apport Systems

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Picture of Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CCO, Apport Systems

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Har du lest disse blogginnleggene?

20 måder du kan optimere dit lager i dag

Hvad kan du gøre i dag, for at du har et mere effektivt og velfungerende lager i morgen? Få svarene i denne gratis guide med råd fra 4 af branchens eksperter.