Skip to content

Hold ROI-beregningen din for lagerstyring enkel

04/04/2019
Picture of Forfatter
Forfatter

Christian Mikkelsen, CCO

ROI-beregningen er nærmest en standardøvelse når man i en virksomhet står overfor større investeringer som et lagerstyringsprojekt. Målet er å få et klart svar på hvor lang tid det vil ta å tjene inn investeringen. Men som enhver økonomiansvarlig er klar over, vil en slik beregning aldri være bedre enn tallene man baserer den på. Og selv om et WMS-prosjekt er en kompleks størrelse, er nøkkelen til et brukbart resultat faktisk å holde ROI-beregningen så enkel som mulig.

Fokuser på effektivisering

Av erfaring vet vi at virksomheter typisk oppnår en effektivisering på mellom 25 og 40 prosent ved å innføre Apport WMS.

Effektiviseringen innføringen av et WMS gir, består av forbedrede prosesser på lageret som konkret resulterer i raskere varemottak, raskere utføring av vareplukk m.m. Å innføre et WMS vil også bringe andre viktige gevinster med seg, som også påvirker virksomhetens økonomi målbart – som for eksempel at antall feilforsendelser blir redusert.

Hos Apport anbefaler vi at du foretar ROI-beregningen utelukkende basert på den økte effektiviteten du kan forvente å oppnå. Eller med andre ord, den potensielle besparelsen i lønnsutgifter. Et WMS-prosjekt skal kunne svare seg på bakgrunn av lønnsutgiftene alene.

Vant til penn og papir

Det konkrete omfanget av effektiviseringen henger naturligvis nøye sammen med hva utgangspunktet er. Kommer du fra en virkelighet med penn og papir, er det mye å vinne på å digitalisere arbeidsflyten.

Når vi foretar ROI-beregninger for kundene våre, tar vi utgangspunkt i antall timer som i dag brukes i de forskjellige sonene på lageret – altså på plukk, i varemottak osv. Holdt opp mot antall ordre som kjører gjennom lageret, vil vi kunne gi et relativt nøyaktig anslag på den potentielle besparelsen.

Mye å spare på vikarer

Et annet viktig parameter å ta med i beregningen, er bruken av vikarer. I en virksomhet med markante sesongsvingninger er det vanlig å bruke vikarer i de travleste periodene, og her kan det være veldig mye å spare på å innføre et WMS. På et tradisjonelt lager med manuelle arbeidsprosesser tar det gjerne 2–4 uker å få en vikar satt inn i tingene og gjort kjøreklar. Bruker man Apport WMS, tar det en halv dag.

Gevinsten i spart tid kan man så holde opp mot lønnsutgifter inkludert sosiale kostnader for en gjennomsnittlig lagermedarbeider, og så vil det tegne seg et bilde av ROI-en.

Hvor fast er prisen på investeringen?

Hvis du vil gjøre en brukbar beregning av ”return on investment”, er det imidlertid ikke nok å fokusere på ”return”. Du er nødt til å vite hvor stor investeringen egentlig er. Det er jo liten vits i å gjøre en flott ROI-beregning og så se den falle i grus fordi prisen på prosjektet løper løpsk.

Det er utgifter til konkrete ting som servere og håndterminaler, og så er det konsulenttimene. Den første delen er det lett å få tak på – den andre delen er ikke alltid like grei. I Apports tilfelle er det imidlertid enkelt. Vi arbeider med et fastpris-konsept, som betyr at du alltid kan stole på hvor stor den endelige regningen blir.

Hvis du ikke kan få en fast pris, må du være varsom med å konkludere for mye ut fra ROI-beregningen. En øvelse som integrasjon mellom WMS og ERP-system kan lett ta lang tid hvis leverandøren ikke har mye erfaring og prosessen styres stramt.

Ta høyde for konsulenttimene

Overveier du å optimalisere lageret ditt ved å bygge ut ERP-systemet med en lagerstyringsmodul i stedet for å kjøpe et dedikert WMS, må du være oppmerksom på at det vil påvirke resten av ERP-systemet ditt når du begynner å lage tilpasninger ett sted. Hvor mye arbeid det vil medføre kan være vanskelig å forutsi nøyaktig på forhånd, men du er nødt til å regne inn en buffer for denne utgiften hvis du vil unngå kjedelige overraskelser i form av ekstra konsulentkostnader.

Så hvis du vil foreta en brukbar ROI-beregning, bør du holde det enkelt – sørg for å få en så fast pris som mulig på prosjektet, og regn på hvor mange arbeidstimer du vil kunne spare ved å innføre WMS. Da vil du få en god pekepinn om hvor raskt et lagerstyringsprojekt vil svare seg.

Del indlegg:

Skal vi også beregne ROI på WMS-investeringen din?

Trenger du hjelp til å vurdere om et lagerstyringssystem er riktig for din virksomhet? Du er alltid velkommen til å kontakte meg slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for din bedrift.

Picture of Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CCO, Apport Systems

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Picture of Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CCO, Apport Systems

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Har du lest disse blogginnleggene?

20 måder du kan optimere dit lager i dag

Hvad kan du gøre i dag, for at du har et mere effektivt og velfungerende lager i morgen? Få svarene i denne gratis guide med råd fra 4 af branchens eksperter.