Skip to content

Brukbare og realistiske ROI-beregninger gir effektive investeringer

22/11/2022
Picture of Forfatter
Forfatter

Asger Petersen, CEO Norge

En enkel, men viktig beregning

Nå skal vi se litt nærmere på ROI, som er forkortelsen for Return on Investment og betyr avkastning. ROI er utvilsomt et viktig begrep for enhver virksomhet. Alt det man som selskap investerer i, gjøres vanligvis med et håp om og en tro på at man vil få det tilbake med en viss avkastning.

ROI-beregninger gir med andre ord et bilde av hvor effektive investeringene er – og effektivitet er noe alle bedrifter streber etter.

Ja, effektivitet er ofte avgjørende for de fleste sider av virksomheten, inkludert lageret. Med 25-40 % økning i effektiviteten på lageret ved implementering av et lagerstyringssystem, er WMS-et i veldig mange tilfeller en investering som gir positiv ROI.

Men la oss bremse litt. I stedet for å prøve å overbevise deg med generelle påstander om ROI når man investerer i et WMS, vil vi vise deg hvordan du kan foreta din egen ROI-beregning selv, samt gi deg to konkrete eksempler hvor vi har gjort beregningene.

ROI-beregning er ekstremt viktig når det gjelder effektivisering av lageret. For hvordan skal du gå frem for å oppnå effektivisering? Som med det meste, er det flere mulige alternativer. Så hvilket bør du velge? En utvidelse av ERP-systemet? Eller en investering i et dedikert WMS? Finn svaret med et enkelt regnestykke.

Vi påstår at ROI-beregningen er enkel. Det betyr imidlertid ikke at du ikke må være forsiktig når du foretar den. Vi ser nemlig at slike beregninger ofte blir ubrukelige fordi de blir gjort på feil grunnlag, med feil både i forhold til “return” og “investment”.

Derfor har vi listet opp 3 enkle råd om hvordan du bør gå frem for å foreta en nyttig ROI-beregning for et lagerstyringsprosjekt, slik at du kan gå videre umiddelbart og øke effektiviteten på lageret ditt!

Gode råd for en nyttig ROI-beregning

Gjør en rettferdig sammenligning

For det første er det viktig å vite hvordan man skal sammenligne. Det vil være behov for å sammenligne priser ved beregning av ROI på ulike typer investeringer fra ulike leverandører. Det er ikke sikkert at forskjellige ERP- eller WMS-leverandører har satt sammen prismodellene sine på samme måte. Derfor er det viktig å vurdere om de ulike leverandørenes prismodeller kan sammenlignes med denne beregningen.

Vår klare anbefaling er å foreta en sammenligning basert på en fast pris fra leverandøren. Og vi vet at det i praksis kan være vanskelig å få faste priser fra leverandører. Men det er ikke mulig å foreta en nyttig ROI-beregning uten faste priser. Det sier seg selv – hvis prisen ikke er fast, eller i det minste ganske fast estimert, forsvinner grunnlaget for beregningen helt hvis prisen skulle endres.

Derfor anbefaler vi på det sterkeste å utføre ROI-beregningen basert på så eksakte tall som mulig. Det kan bety at du må bruke mer tid på korrespondansen med potensielle leverandører for å be om mer detaljerte estimater – om ikke en fast pris.

Husk de relaterte utgiftene

For det andre vil vi minne deg på å ikke glemme de relaterte utgiftene som følger med ethvert prosjekt. Alle prosjekter har utgifter som kommer i tillegg til den faste prisen. Dette kan være i form av utgifter til for eksempel maskinvare og servere, eller mer abstrakte utgifter i forbindelse med ulike integrasjoner.

De relaterte utgiftene er vanskelige å unngå, og det er nettopp derfor de er viktige å ikke glemme når man beregner ROI for et prosjekt. Med et prosjekt for implementering av lagerstyring støter man ofte på denne ikke-faste posten: integrasjon til ERP-systemet. I denne delen av prosjektet oppstår ofte uforutsette utfordringer. Derfor, basert på vår egen erfaring, anbefaler vi å legge inn en buffer for dette i beregningen.

Det samme gjelder hvis man antar det beste vil være å oppgradere ERP-systemet til en utvidet lagerstyringsfunksjon. Her må man være oppmerksom på at dette kan påvirke de andre funksjonene i ERP-systemet, noe som medfører utgifter for justering av resten av ERP-systemet.

Definer målbare gevinster

Vi har nå beveget oss ned til den mer spennende delen av regnestykket. Når er investeringen tjent inn? Investeringen er bare en side av saken. Hele essensen av ROI er nemlig å se på den totale gevinsten – for det er fortjenesten som definerer selve ROI.

I denne delen av ROI-beregningen er det viktig å holde tungen rett i munnen og holde beregningen så enkel som mulig. Mer konkret anbefaler vi å velge de vesentligste forutsetningene og fokusere på dem. Hva hjelper det med gode råd hvis man ikke kan vise til gode eksempler? Et implementeringsprosjekt for lagerstyring kan for eksempel fokusere på:

  • Antall timer det brukes på plukk, i varemottaket osv.
  • Lønnskostnader for lagermedarbeidere, inkludert sosiale kostnader.
  • Bruk av vikarer.

Vi våger å påstå at for et slikt prosjekt må lønnsbudsjettet isolert sett gi en positiv ROI. Et WMS skaper allsidige forbedringer på mange områder av virksomheten, men vi anbefaler likevel at man velger å fokusere på hva man kan spare i form av lønnsutgifter ved å implementere et WMS. Basert på denne beregningen bør det være mulig å vurdere om det vil være tilstrekkelig ROI for prosjektet.

Investering i et WMS lønner seg raskt

Med disse 3 rådene i mente kan du enkelt finne svar på om det vil lønne seg for bedriften å investere i et WMS eller en annen løsning. Det er imidlertid ofte slik at en enkel ROI-beregning vil vise at et nytt WMS er tjent inn i løpet av mellom ett og to år. Det ønsker vi å visualisere for deg med to konkrete eksempler på ROI beregninger som illustrerer tilbakebetalingstiden for investering i bedre lagerstyring.

De to scenariene er basert på en mindre nettbutikk og et større selskap. Eksemplene er forenklet litt for klarhetens skyld, men bygger på reelle caser og tall.

To realistiske scenarier for ROI i WMS implementering

Scenarie 1

Flytt musen over for å se beregningen for en Cloud implementering.

Scenarie 2

Flytt musen over for å se beregningen for en On-Premise implementering.

Nå har vi vist deg to scenarier og måter å beregne ROI av et WMS på. Det er imidlertid ofte slik at en enkel ROI-beregning vil vise at et nytt WMS er tjent inn i løpet av mellom ett og to år.

Det er viktig at du selv beregner ROI for akkurat din virksomhet for å få innsikt i hvor lønnsom en eventuell WMS-investering vil være for deg. Vi anbefaler faktisk at hvis du, mot formodning, ikke kommer frem til at systemet betaler seg selv i løpet av noen få år, vil det være bedre å vente med å sette i gang et slikt prosjekt.

Avslutningsvis ønsker vi å gjenta hvor viktig det er at ROI-beregningen din er brukbar, noe som er mer sannsynlig hvis du følger våre 3 råd. Det er relativt enkelt å regne ut ROI på den nye investeringen. Det er ikke så mye annet du må gjøre enn å samle inn litt informasjon om det nåværende logistikkoppsettet og sette i gang!

Del indlegg:

Skal vi også beregne avkastning på WMS-investeringen din?

Trenger du hjelp til å vurdere om et lagerstyringssystem er riktig for din virksomhet? Du er alltid velkommen til å kontakte meg slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for din bedrift.

Picture of Asger Sandberg Petersen
Asger Sandberg Petersen

CEO, Apport Systems Norge

E: [email protected]
T: +45 4177 3550

Picture of Asger Sandberg Petersen
Asger Sandberg Petersen

CEO, Apport Systems Norge

E: [email protected]
T: +45 4177 3550

Har du lest disse blogginnleggene?

20 måder du kan optimere dit lager i dag

Hvad kan du gøre i dag, for at du har et mere effektivt og velfungerende lager i morgen? Få svarene i denne gratis guide med råd fra 4 af branchens eksperter.