Skip to content

Apport Norge får ny Country Manager

27/03/2023

Det er med stor glede at vi nå kan avsløre at vi får ny country manager i Norge. 

Den 1. juni starter Eskild Svartberg i stillingen som country manager i Norge, og vi gleder oss allerede. 

Med førstehåndserfaring fra kundesiden av implementering av et WMS-system og stor kunnskap om det norske markedet, er vi sikre på at samarbeidet med Eskild vil skape stor verdi for både oss og våre kunder. 

Det norske markedet har stort potensiale, fordi mange virksomheter enda ikke har fått øynene opp for fordelene forbundet med lageroptimalisering, og det gleder Eskild seg til å endre på. Vi har stilt ham et par spørsmål, slik at dere kan lære ham bedre å kjenne. 

Hva gleder du deg til ved den nye stillingen? 

Jeg ser frem til å møte det norske markedet og å bruke min erfaring innen Lager og Logistikk til å hjelpe bedrifter med optimalisering av prosesser, gjennom Apports lagerstyringssystem og løsninger.   

Jeg har selv opplevd både system og implementeringsforløp som kunde, og er fra tidligere overbevist om at Apport er en selvsagt aktør å ha dialog med når man vurderer anskaffelse av WMS i Norge. Videre gleder jeg meg til å arbeide i en så solid organisasjon, hvor våre kompetente ressurser har førstehåndserfaring fra lager- og logistikkstillinger og vet hva som skal til for å få system og fysiske prosesser til å fungere sammen for økt verdiskaping.   

Hvordan ser du på det norske markedet? 

Markedet i Norge har et stort potensial, siden mange bedrifter fortsatt ikke har satt seg inn i hvilke fordeler som finnes i å benytte et verktøy som er tilpasset lagerdriften. Mange jobber direkte i et ERP-system uten viktig lagerfunksjonalitet som gir trege prosesser og dobbeltarbeid, i tillegg til kvalitetsavvik, lang ledetid og manglende kontroll over produksjonen.    

I Norge er det også mange gründere og bedrifter i oppstartsfasen som tror at slike verktøy ikke kan tas i bruk før bedriften når en tenkt størrelse og omfang. Her er det viktig å få frem at det finnes verktøy som støtter behovene til alt fra enkeltmannsforetak med beskjedent volum til de store tunge aktørene med enorme volumtall og kompleks verdikjede.    


Hva interesserer deg ved lagerstyring?
 

Jeg synes det er spennende å se hvordan man kontinuerlig kan forbedre resultater og leveranser gjennom optimaliserte prosesser, styringsparametere og innsikt man får fra lagerstyringssystemet. At man påvirker lagerets prestasjoner og fysiske tilstand, gjennom systemprosesser er fascinerende.   

Som tidligere Lagersjef vet jeg at lagerets leveranser har en enorm påvirkning på selskapets lønnsomhet og konkurranseevne. En veldrevet logistikkfunksjon, gir et sterkt konkurransefortrinn.    

Når man kombinerer dyktige og erfaringsrike mennesker med et gjennomtenkt og funksjonsrikt WMS, oppnår man store effekter innenfor kvalitet, effektivitet, kapitalbinding og kundetilfredshet. Når lagerprosessene optimaliseres, ser man også at medarbeidernes motivasjon og trivsel øker, som igjen gir en selvforsterkende effekt for virksomhetens resultater.    

Har du spørsmål til denne presseinformasjon så er du velkommen til å ta kontakt med CSO Asger Sandberg Petersen fra Apport på +45 4177 3550 eller på [email protected]