Skip to content

Apport Warehouse MES og Apport Enterprise arbejder i sync hos emballagefabrikanten Berry Superfos

15/11/2022
Picture of Forfatter
Forfatter

Asger Petersen, CEO Norge

Digitalisering av produksjonen

Den globale emballasjeprodusenten Berry Superfos har samarbeidet med Apport siden 2012. På Superfos’ danske fabrikk i Randers brukes både Apport Warehouse Manufacturing Execution System (MES) og Apport Enterprise, som er Apports Warehouse Management System (WMS). Samspillet mellom de to systemene har i stor grad strømlinjeformet arbeidsflyten i produksjonen og på lageret.

Det krever oversikt å drive en fabrikk som produserer og selger emballasje. Hvis man, som Berry Superfos, har produksjonen tilknyttet lageret, vil de fleste kunne kjenne seg igjen i følgende:

Løsningen kan være et Manufacturing Execution System – i hvert fall har det vært løsningen for Berry Superfos. Med Apport Warehouse MES (AWM) optimaliseres bedriftens produksjonsprosess slik at de delene av prosessene som tidligere måtte gjøres manuelt, og ofte som en vanskelig etterkantsoppgave, erstattes av et system som automatisk og smidig sørger for å forbinde lagerlogistikken med produksjonsenhetene.

Martin Bering Egelund, IT & Process Manager hos Berry Superfos, utdyper hvordan Apport Warehouse MES har automatisert produksjonsprosessene hos Superfos’ fabrikk i Randers: “Man kan laste opp pakkeinstruksjonene på skjermen digitalt, og man kan skrive ut kasseetiketter og kasselabels direkte fra MES-stasjonen.

Systemet Apport Warehouse MES er dermed et verktøy som holder oversikt over både produksjonsordrene og rekkefølgen de skal produseres i. Det betyr at når de ansatte i Superfos kommer på jobb, er opplysninger om oppgavene som skal utføres klare i MES-systemet.

Apport Warehouse MES er en modul for Apport Enterprise som digitaliserer produksjonen og kobler produksjonen sammen med lagerlogistikken via en berøringsskjerm.

Funksjonene i Apport MES

Dan jobber til lageret etter råvarebehov

I samspill med Apport Enterprise kan Apport Warehouse MES automatisk opprette plukkjobber i lagerstyringssystemet ved igangsettingen av en produksjonsordre. I den forbindelse er det alltid mulig for operatøren å supplere jobben ved å manuelt opprette plukkjobber av råvarer.

Deretter går plukkjobben videre i lagerstyringssystemet og vises i oppgaveoversikten til lagermedarbeiderne, slik at de umiddelbart kan utføre oppgaven i henhold til angitt prioritet og leveringspunkt.

Systemer som snakker sammen er en av fordelene som i stor grad effektiviserer arbeidsflytene hos Berry Superfos. Faktisk gir det så positivt utslag at Martin Bering Egelund, IT &Business Process Manager hos Berry Superfos, beskriver systemene som fullt synkroniserte:

“Tingene en medarbeider i produksjonen gir systemet av ordrer, blir automatisk overført til en jobb på lageret hos en lagermedarbeider, på den måten er systemene 100 % synkroniserte,” sier Martin Bering Egelund,  IT & Business Process Manager hos Berry Superfos.

Gjennomføring av produksjonen

Med Apport Warehouse MES blir gjennomføringen av produksjonen enkel, effektiv og lett å kontrollere. I Apport Warehouse MES har operatøren flere muligheter til å styre produksjonsprosessene basert på full oversikt og samtidig med at det samles inn data i forbindelse med produksjonen.

For arbeidsdagen vår gir Apport oss full oversikt over hvilke oppgaver som skal utføres på lageret. Det har redusert behovet for papir, sammenlignet med produksjonspapirene og pakkeinstruksjonene vi tidligere måtte få skrevet ut og overlevert til produksjonen. Det trenger vi ikke lenger – vi ser alt på skjermen i produksjonen,” forklarer Martin Bering Egelund, IT & Process Manager hos Berry Superfos.

Fra MES-stasjonen har operatøren mulighet til følgende:

Avhenting av ferdigvarer

MES-systemet er alltid i forkant, slik at prosessene i virksomheten alltid kan utføres effektivt. Når det rekvireres avhentning av ferdigvarer, tilbakemeldes både antall varer og normforbruket av råvarer til Apport WMS og ERP. Derved sørger Apport Warehouse MES for at både Apport Enterprise og det tilhørende ERP-systemet kontinuerlig oppdateres med ferdigvarebeholdninger og normforbruk av råvarer.

Hos Berry Superfos er det alfa og omega at Apport Warehouse MES oppdaterer systemene, da det hjelper emballasjegiganten med sporbarhet i tilfelle for eksempel batcher beheftet med feil:

“Hvis en leverandør kontakter oss og forteller at batch X til den hvite fargen er beheftet med feil, kan vi spore varen tilbake i Apport-systemet. Systemet kan fortelle oss nøyaktig hvilke produksjonsordrer vi har brukt den til, og vi kan se om produktene fortsatt er på lageret eller om det er er varer vi har solgt. I så fall må vi selvfølgelig straks sørge for å kalle dem tilbake,” forteller Martin Bering Egelund, IT & Process manager hos Berry Superfos.

Oppgjør av forbruk ved avslutning

Oppgjørfunksjonen i Apport Warehouse MES-systemet gjør det enkelt for lageret å levere varer til produksjonen, og det er også enkelt å ta dem i retur igjen. I systemet kan operatøren, eller en kollega, gjøre opp forbruket av råvarer til produksjonen. Dermed kan det enkelt rekvireres en jobb for å få råvarene tatt i retur igjen til lageret.

På slutten av produksjonen har operatøren eller en kollega mulighet til å korrigere normforbruket til det faktiske forbruket av råvarer via en oversikt, slik at ekstra forbruk i tilfelle for eksempel feilinnkjøring eller noe annet kan inkluderes. Målet er at alle overskudds- eller underskuddsvarebeholdninger knyttet til produksjonsordren på arbeidssenteret ved avslutning enten flyttes tilbake til lageret eller tapes/vinnes, slik at alle beholdninger ender i 0.

Ønsker du kontroll på lager og produksjon?

Med Apport Warehouse MES kan du si farvel til produksjons- og kvalitetspapirer som flyter rundt i produksjonsområdet, samt unødvendige ressurser brukt på manuell registrering av produksjonsdata – og så skaper systemet gevinster for hele organisasjonens samspill og arbeidsflyt ved å arbeide synkronisert med både WMS og ERP-systemet:

Det som er bra med å ha både Apport WMS og Apport MES, er at de to systemene snakker sammen 100 % ,” uttaler Martin Bering Egelund, IT &Process Manager hos Berry Superfos.

Med Apport MES vil bedriften oppleve:

Apport MES og Apport WMS skaper en effektiv flyt mellom produksjon og lager. Ved å integrere produksjonen med WMS får man en helhetlig oversikt og kontroll over beholdningene på lageret og i produksjonen.

Har du forsinkelser i oppdatering av tilbakemeldinger i produksjonen? Leter du ofte etter varer, og kjenner du ikke til varebeholdninger i produksjonen? Bruker du mye tid på å skrive ut jobbsedler og diverse produksjonspapirer? Savner du sporbarhet på dine produserte paller?

Da bør du vurdere å få produksjonen integrert i WMS-et med Apport Warehouse MES. Fordelene med Apport Enterprise er mange, og du kan lese mer om dem her.

Del indleg:

Skal vi også beregne avkastning på WMS-investeringen din?

Trenger du hjelp til å vurdere om et lagerstyringssystem er riktig for din virksomhet? Du er alltid velkommen til å kontakte meg slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for din bedrift.

Picture of Asger Sandberg Petersen
Asger Sandberg Petersen

CEO, Apport Systems Norge

E: [email protected]
T: +45 4177 3550

Picture of Asger Sandberg Petersen
Asger Sandberg Petersen

CEO, Apport Systems Norge

E: [email protected]
T: +45 4177 3550

Har du lest disse blogginnleggene?

20 måder du kan optimere dit lager i dag

Hvad kan du gøre i dag, for at du har et mere effektivt og velfungerende lager i morgen? Få svarene i denne gratis guide med råd fra 4 af branchens eksperter.