Hopp til innholdet

WMS var nødvendig for driften og implementeringen av nettbutikkens vekst.

For å kunne takle eksplosiv vekst i etterspørsel, nye rammer, et større lager og ressurser for å ansette flere medarbeidere, hadde Anna&Søs behov for å implementere et WMS som kunne ta hånd om lagerstyringen.

”Et WMS gjør det mulig å endre fokus, det gir rom for strategisk og langsiktig tenkning ved å frigjøre ressurser som vi i stedet kan bruke på service, markedsføring og, ikke minst, på å sette kunden i høysetet.”
Ken Primby
IT & Teknik hos Anna&Søs
STRATEGISK UTVIKLING
Problemløsende adferd førte til WMS

De to søstrene, Anna og Line, startet sin fysiske klesbutikk Anna&Søs i 1999. Her solgte de klær til kvinner i alle størrelser. Det gjør de fortsatt, men nå skjer 80-85 % av omsetningen gjennom den nye nettbutikken deres, pluspige.dk. Nettbutikken førte til en eksplosiv vekst. En vekst de hverken hadde forutsett eller var forberedt for.

”Utfordringene var åpenbare: når man blir kastet ut i en vekst som dette, handler det om problemløsning. Vi hang hele tiden etter, og de fysiske rammene våre var ikke klare for dette”, sier Ken Primby, IT & Teknik hos Anna&Søs. 

Hos Anna&Søs gjorde den eksplosive etterspørselen, nye rammer, et større lager og ressurser for å ansette flere medarbeidere, det nødvendig å implementere et WMS som kunne ta hånd om lagerstyringen.

Det nye lagerstyringssystemet har vært avgjørende for virksomhetens strategiske og langsiktige tenkning. Og ikke minst har systemet gjort det mulig for dem å sette kundene i høysetet og fokusere på god service.

”Utfordringene var åpenbare: når man blir kastet ut i en vekst som dette, handler det om problemløsning. Vi hang hele tiden etter, og de fysiske rammene våre var ikke klare for dette.”

Fra bakrom til Apport WMS

Lagerstyringssystemet har gitt mulighet for å operere med langt flere brukere og ansatte hos Anna&Søs, ettersom det gjør det både enklere, mer effektivt og lønnsomt å ansette flere medarbeidere. I tillegg har systemet gitt rom for et ressursskifte med fokus på å drive og fremme vekst.
LANGSIKTIG TENKNING
Eksplosiv vekst krever lagerstyring

For et par år siden startet Anna&Søs netthandel via Facebook. Salget gikk bra, men de strevde med å takle den store etterspørselen fra kundene etter hvert som driften av virksomheten ble mye mer omfattende. Anna&Søs skjønte fort at en forutsetning for å kunne imøtekomme den økende etterspørselen fra kundene, var at netthandelen måtte flyttes over til en egen nettbutikk. Nok en gang, til stor glede og forbløffelse, skjøt omsetningen i været.

Nettbutikken satte for alvor fart i netthandelen, og virksomheten lå konstant på etterkant: ”Vi ble hengende etter helt fra starten av. Vi hadde regnet med at vi kunne takle tingene underveis og finne ut om dette var noe for oss og kundene våre”, forteller Ken Primby.

Den rivende veksten førte til at Anna&Søs måtte flytte nettbutikklageret ut av bakrommet i den fysiske butikken. De flyttet ikke bare én gang, men flere ganger, og i dag har nettbutikken et lager på 1100 kvm. For mange små bedrifter med kraftig vekst har strategiske valg om å effektivisere lagerprosessene vist seg å være svært fornuftige. Og her er Anna&Søs ikke noe unntak. Problemløsende tilnærming og hardt arbeid holdt bedriften over vannet i overgangsfasen, men først etter siste flytterunde og takket være implementeringen av Apport WMS kunne virksomheten tenke langsiktig og optimalisere lagersituasjonen. Resultatet merker Ken Primby spesielt på to områder.

”Vi ble hengende etter helt fra starten av. Vi hadde regnet med at vi kunne takle tingene underveis og finne ut om dette var noe for oss og kundene våre.”

Det var vesentlig for Anna&Søs å prioritere kundene og å levere bestillinger til rett tid. For å kunne fortsette veksten, var WMS-et en forutsetning for den strategiske tilnærmingen deres. Effektivisering av lagerdriften var avgjørende for eliminering av plukk- og pakkefeil. En annen utfordring var at bedriften hadde for få medarbeidere til å håndtere veksten, og struktur og oversikt var haltende. 

Hos mindre bedrifter i vekst kan overgangen fra noen få ansatte til stadig flere ansatte være en flaskehals, ettersom veldig mye intern kunnskap må overføres til nye medarbeidere, noe som krever menneskelige ressurser virksomheten allerede har mangel på.

WMS-GEVINSTEN
Lagerstyringssystemets store gevinster

Implementeringen av Apport WMS automatiserer manuelle elementer av plukk og pakk, og dermed reduseres feil og spill av tid forbundet med dette. For Anna&Søs innebar det at de kunne komme seg ut av den onde sirkelen. Takket være lagerstyringssystemet fikk de overskudd til å skape nye rammer og strukturerer, og oversikten de nå fikk gjorde det mulig for dem å ansette flere medarbeidere som raskt og enkelt kunne læres opp. 

”Jeg skulle ønske vi hadde kommet i gang tidligere enn det vi faktisk gjorde”.

Selv små virksomheter har behov for å ha kontroll over lageret. For Anna&Søs har gevinsten ved WMS-et vært enorm. Et WMS er en økonomisk investering som må tenkes nøye gjennom. Men for denne virksomheten har implementeringen av en teknisk og digital WMS-løsning ført til redusert leveringstid, nærmest eliminert plukk- og pakkefeil, skapt oversikt og overskudd, og optimalisert og muliggjort strategisk tenkning og bedre utnyttelse av ressurser. Anna&Søs har dermed kunnet drive og eskalere veksten og samtidig reallokkere ressurser til service og markedsføring.

”For å si det enkelt: Vi har fått orden på sakene. Før var hovedoppgaven vår å plukke og pakke, nå er dette bare en liten del av jobben vår, dessuten har vi nærmest 100 % eliminert pakkefeil”, sier Ken Primby.

Et banebrytende element av optimaliseringen er innvirkningen den har på medarbeiderne. Virksomheten var klar over at den aktuelle og fremtidige situasjonen krevde at håndteringskostnadene måtte reduseres samtidig med at kapasiteten måtte utnyttes optimalt. Forandring er ikke alltid morsomt for medarbeiderne. Det å lære å bruke ny teknologi og ta i bruk håndskannere kan være en utfordring. Medarbeiderne hos Anna&Søs var nervøse for det nye systemet, men oppdaget fort hvor enkelt, effektivt og raskt systemet er å bruke. Og takket være systemet oppnådde de en enorm effektivisering hvor alle pakker nå var klare til forsendelse ved middagstid, i stedet for flere dager etter at bestillingen ble mottatt.

Tilføj din overskrift herTilgang til profesjonell hjelp og erfaring

”Det var tydelig at Apport satt inne med ekspertisen vi hadde behov for. Dessuten hadde Apport erfaring og historikk som bekreftet deres sterke kompetanser. Vi følte oss i trygge hender helt fra starten”
KRITERIER FOR SUKSESS
Svaret på når du bør overveie lagerstyring

Selv om Anna&Søs var en relativt liten virksomhet, tilsa den rivende veksten og utvidelsen av netthandelen at det var behov for et WMS, slik at prioritering av kundene kunne avspeiles i effektivisering av lagerdriften. For Ken Primby og resten av virksomheten var implementeringen av Apport WMS en stor, men nødvendig beslutning. 

Ken Primby påpeker hvor sentralt samarbeidet mellom Apport og Anna&Søs var gjennom hele implementeringsfasen og i tiden etter. Ken Primby understreker hvor viktig Apports tilstedeværelse og erfaring har vært for dem når det har oppstått utfordringer underveis, og at det ga trygghet å vite at de alltid ble tatt på alvor.

”Vi så at Apport kom med folk som hadde solid erfaring, tok tingene seriøst og hadde de nødvendige ressursene for å løse problemene som dukket opp underveis. Hvis det oppstår utfordringer hos oss etter implementeringen, kan vi stole på at Apport tar det seriøst og at de kjenner oss, noe som er veldig betryggende”, forteller Ken Primby.

Med et WMS kan man effektivisere og få kontroll på lageret, og det skaper mulighet for intern utvikling av virksomheten. Den vellykkede idriftsettelsen av Apport WMS har hjulpet Anna&Søs med mer enn bare lagersystemene deres. Ken Primby forteller at introduksjonen av WMS-et har ført til revurdering av prosessene i virksomheten generelt, de har blitt mer bevisste på hvordan de gjør ting og hvorfor de gjør som de gjør.

For Anna&Søs var implementeringen av et WMS et nødvendig trinn i vekstreisen. På bakgrunn av egen erfaring med idriftsettelsen av Apport WMS, har Ken Primby følgende tips til andre bedrifter som vurderer å anskaffe et WMS:

"Hvis det oppstår utfordringer hos oss etter implementeringen, kan vi stole på at Apport tar det seriøst og at de kjenner oss, noe som er veldig betryggende."