Skip to content

5 raske spørsmål om ROI-beregning på Apport WMS-løsninger

08/01/2019
Forfatter
Forfatter

Christian Mikkelsen, CCO

1. Hvilke kostnader inkluderer Apport i WMS-investeringen?

Den totale investering som vil bli inkludert i ROI-beregningen vil omfatte selve WMS-systemet, en fast pris for implementering, maskinvare (inkludert terminaler), etablering eller oppgradering av WLAN på lageret, oppsett av server og serverprogramvare, samt integrasjon med eksisterende ERP-system. I tillegg inkluderer vi alltid en buffer for uforutsette kostnader.

Les mer om hvordan din ROI ser ut ved investering i WMS.

2. Hvordan er prosessen når Apport utfører en ROI-beregning?

Når en kunde viser interesse for en WMS-løsning, ber vi først om en skriftlig oversikt over grunnleggende informasjon fra kunden. Dette inkluderer blant annet antall ansatte, gjennomsnittlige lønnskostnader inkludert sosiale kostnader, bruk av vikarer, nåværende plukkemetode, antall plukkede ordrelinjer per dag, eksisterende automatisering osv.

Basert på disse overordnede tallene og et besøk hos kunden der vi ser lageret i drift, utfører vi en foreløpig ROI-beregning uten kostnad.

Hvis kunden deretter ønsker å gå videre med en mulig løsning fra Apport, sender vi en konsulent som gjennomgår hele logistikken i detalj. Vi går gjennom hver enkelt funksjon på lageret og ser på hvordan timene blir brukt i for eksempel varemottak, påfylling, plukking, returhåndtering osv. Informasjonen brukes til å lage en enda mer nøyaktig ROI som anslår hva man vanligvis kan oppnå i effektivisering med et nytt WMS.

3. Hva er de største forskjellene mellom små og store bedrifter når det gjelder besparelser?

Jo flere ansatte det er på lageret, desto flere er involvert i plukking. Og det er typisk effektiviteten i plukkingen som øker betydelig ved implementering av et godt WMS. Systemet kan beregne den billigste løsningen når det gjelder transportkostnader, valg av emballasje osv.

Et godt WMS sørger også for proaktiv oppfølging, og lageropptelling skjer automatisk og kontinuerlig. Alle systemene er i sanntid, slik at det ikke oppstår feilkilder rundt tilgjengelige varer, og prosessen fra start til slutt optimaliseres i en flyt, helt ned til utskrift av byttelapper. Effektivitetsgevinsten blir derfor tydeligere når lageret er stort.

4. Hva er de største potensielle feilkildene i ROI-beregningen? Kan Apport sin pris endre seg slik at ROI-beregningen ikke stemmer?

Apport har faste priser for våre løsninger og implementering, så prisen er kjent og det er ingen uforutsette kostnader for kunden. Integreringen med det eksisterende ERP-systemet blir vanligvis håndtert av kundens egen ERP-leverandør, så det er viktig å følge med på at prisen ikke endres der – ellers kan det påvirke ROI-en.

Videre er det viktig å merke seg at en ROI alltid er et omtrentlig bilde. Vi kan estimere de forventede gevinstene i effektivitet ganske nøyaktig basert på erfaringene vi har med lignende prosjekter hos andre kunder. Men vi kan ikke med 100% nøyaktighet si hvor mye akkurat din bedrift vil spare. Alt avhenger av hvor villig til forandring du er.

Likevel har vi ennå ikke hatt noen kunder som ikke har oppnådd en effektivitetsforbedring på minimum 20%.

5. I hvilke tilfeller lønner det seg ikke å investere i eller oppgradere WMS?

Hvis du ikke ser logistikk og lager som en fremtidig konkurranseparameter i virksomheten din, bør du ikke satse på et WMS. Da bør du heller bli i ERP-systemet ditt. Hvis du derimot har en virksomhet der evnen til å levere varen når kunden ønsker det, der kunden ønsker det, og på den måten kunden ønsker det, alltid gir mening, bør du vurdere å styrke ditt WMS.

Del innlegg:

Skal vi også beregne avkastning på WMS-investeringen din?

Trenger du hjelp til å vurdere om et lagerstyringssystem er riktig for din virksomhet? Du er alltid velkommen til å kontakte meg slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for din bedrift.

Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CCO, Apport Systems

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CCO, Apport Systems

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Har du lest disse blogginnleggene?​