Hopp til innholdet

2. EPISODE, Et konkurransedyktig lager: På tide å få struktur på lageret?

12/08/2021

Først innså du at lageret ditt trengte optimalisering. Det var (kanskje) på bakgrunn av manglende struktur og oversikt, haltende kvalitet på kundeservice, for mange returordrer, behov for flere lagermedarbeidere, bortkastet tid – og slik kunne vi fortsette, men du skjønner sikkert hvor vi vil hen.

Med andre ord, gjennom optimalisering av lagerprosessene er det mulig å identifisere flaskehalser og muligheter i lagerets prosesser, og ikke minst finne løsningsmodeller som så kan implementeres. 

En slik prosessoptimalisering kan realiseres ved å implementere et Warehouse Management System (WMS).

Men hva nå?
Jo, nå er det på tide å få struktur på lageret og gjøre det klart for ditt nye WMS.

Hvordan du gjør det klart kan du lese om her, i 2. episode av bloggserien vår: Et konkurransedyktig lager.

Hvis du ikke har lest 1. episode ennå, anbefaler vi deg å lese den først. Den handler nemlig om prosessoptimalisering, som er et avgjørende trinn før du går videre og skaper struktur og oppretter lokasjoner på lageret.

lAGERSTYRING 

Med et WMS får du struktur på lageret 

Apport .

Ved å implementere et WMS, også kalt et lagerstyringssystem på norsk, kan du automatisere, effektivisere og optimalisere manuelle arbeidsflyter og derved unngå spill som er blitt lokalisert i prosessene.

Lager .

Men for at dette skal være mulig, må lageret bygges opp basert på en nøye tilrettelagt struktur. Med struktur på lageret mener vi at du skal ha spesifikke lokasjoner for alt som befinner seg på lageret ditt. Først når du har gjort det, kan du merke opp lageret. Men det behøver du ikke å tenke på ennå, vi kommer tilbake til dette i 3. episode av bloggserien vår.

Svaret på, hva menes med lagerstruktur

Lagerstruktur handler om å dele inn lageret i områder slik at man kan optimalisere måten varer plukkes på. Tenk på lagerstrukturen som et ”kart”.

Med lagerkartet kan du dele inn lageret i områder med ”adresser”, også kalt lokasjoner. Dette betyr at du med lagerkartet ditt vet nøyaktig hvor på lageret varene dine er plassert. Det gjør derfor også plukkruten mye mer effektiv og håndgripelig. Hva lokasjoner er, kan du lese mer om nedenfor.

Apports lagerstruktur kan illustreres med begreper du kanskje kjenner til fra besøk på IKEAs varehus, nemlig område, reol, hylle, plass.

 

Visualisering av lagerstrukturen.

La oss ta utgangspunkt i bildet til høyre for å visualisere lagerstrukturens oppbygging. Hvert område, reol, hylle og plass får tildelt et nummer.

For eksempel, Område 01 – Reol 01 – Hylle 01 – Plass 01. Dette eksempelet tilsvarer en ”adresse” på lageret, og kan uttrykkes som 01-01-01-01. Med denne strukturen kan du enkelt og effektivt plukke ordrer, for du vet nøyaktig hvor du skal gå for å finne varene i de bestilte ordrene.

Lagerstrukturen avhenger selvfølgelig av hva som befinner seg på lageret.

Det vil si at lageret kan fungere som én stor struktur eller være inndelt i flere forskjellige strukturer, også kalt soner. Det kan for eksempel være nødvendig å dele inn lageret i soner hvis varebeholdningen består av produkter i kategoriene frossen-, kjøle- og tørrvarer.

Ved å dele inn lageret i soner og strukturer er det mulig å spesifisere flere faktorer plukkeren må ta høyde for når jobben skal utføres. For eksempel, det er fornuftig for plukkeren å fullføre plukkruten i frostsonen, i stedet for å begynne med frost.

Formålet med en lagerstruktur tilpasset dine unike behov er å optimalisere plukkruter slik at lagermedarbeiderne dine kan arbeide enklere og mer effektivt på akkurat ditt lager.

Hva med bufferlageret?

I tillegg til denne strukturen har lageret ditt antageligvis også et bufferlager. Bufferlageret kan kanskje være plassert ved de samme reolene som de andre varene, men ha sin egen hylle. I likhet med resten av lagerbeholdningen får også bufferlokasjonen tildelt en ”adresse”.

Til forskjell fra de ”normale” hyllene det plukkes fra hvor ulike produkter kan være plassert ved siden av hverandre, brukes bufferlokasjonens hylle oftest bare til å plassere hele paller. Det vil si at bufferlokasjonen ikke inngår som en del av den normale plukkruten.

Man må imidlertid avklare om man skal fylle opp varebeholdninger på plasseringene man plukker fra med varer fra bufferlageret når beholdningene er i ferd med å tømmes, eller om man skal plukke direkte fra bufferlokasjonen dersom varebeholdningen er lav eller utsolgt. Man kan selvfølgelig også velge å plassere bufferlageret et annet sted enn i forbindelse med reolene.

Med god struktur vet du nøyaktig hvor en vare er plassert

For å forstå hvordan lokasjoner på lageret optimaliserer arbeidet, må du først vite hva en lokasjon er. En lokasjon er en vares plassering på lageret – tenk på det som en adresse. Ut fra adressen er det mulig å se hvor mange varer som ”bor” på adressen. Når lageret senere merkes opp med strekkoder, vil en strekkode knyttet til en adresse også vise hvor mange varer som befinner seg
på lokasjonen.

 

En lokasjon er varens adresse.

En adresse kan inneholde én eller flere varer, og man kan når som helst sjekke en adresse og finne ut hvor på lageret en vare befinner seg, eller hvilke varer som er tilgjengelige på adressen.

Dette er mulig på grunn av oppmerkingen, hvor hver lokasjon har fått tildelt en adresse i form av en strekkode. Ikke bekymre deg, strekkoder og oppmerking skal vi se nærmere på i 3. episode.

Men det vil altså si at du bygger opp lageret med adresser, kjent som lokasjoner, og lager et lagerkart. Kartet over lageret inneholder også en systemstruktur som forteller noe om hva du skal gjøre på de enkelte ”adressene” i forbindelse med utføring av transaksjoner i systemet.

For eksempel kan lageret ha lokasjoner hvor du må reservere i stykk eller i paller, lokasjoner for tunge varer og andre for lette varer, eller lokasjoner for store og små produkter.

1. Antall gå-metere reduseres.

Plasser musen og se hvilken feil som er eliminert.

Antall gå-metere reduseres.

Antall gå-metere reduseres fordi systemet viser korteste vei til vareplasseringer.

2. Feilforsendelser forebygges.

Plasser musen og se hvilken feil som er eliminert.

Feilforsendelser forebygges.

Feilforsendelser forebygges gjennom dobbeltbekreftelse som sikrer at bestillinger oppfylles korrekt, ved at både lokasjonen og varen som plukkes blir skannet.

3. Redusere stresset ansatte.

Plasser musen og se hvilken feil som er eliminert.

Redusere stresset ansatte.

Systemet gjør det enkelt å ansette ekstrahjelp og nye medarbeidere i travle perioder, ettersom Apport WMS gjør det lett for nybegynnere å utføre jobben korrekt.

4. Eliminer feil under varens reise.

Plasser musen og se hvilken feil som er eliminert.

Eliminer feil under varens reise.

Struktur og oversikt eliminer feil i forbindelse med bl.a. mottak, plassering, plukk og forsendelse av varer.

5.Unngå å kaste bort tid.

Plasser musen og se hvilken feil som er eliminert.

Unngå å kaste bort tid.

Lagerprosessene optimaliseres av systemet, så man unngår å kaste bort tid.
Bli guidet til varens lokasjon

5 feil struktur & lokasjoner fjerner

Med et WMS optimaliserer du mange prosesser på lageret, blant annet gå-metere og tidsbruk ved plukk. Dette er avgjørende for å kunne betjene stadig flere kunder.

Med struktur, optimale lagerlokasjoner og Apport WMS som guider lagermedarbeiderne til lokasjonene, kan jobben utføres mye mer effektivt. Det er også mulig å sette opp en sikkerhetsfunksjon som sørger for at man plukker den riktige varen når man befinner seg på den aktuelle lokasjonen.

Dette kalles en dobbeltbekreftelse. Den implementeres ved at man skanner strekkoden på både adressen og varen for å sikre at man er guidet til riktig sted. Bottom line, man forhindrer forsendelser som inneholder feil varer. 

Apport hjelper deg med lagerstruktur og lokasjoner 

Svend Sørensen, Systemkonsulent forteller: