Skip to content

Optimer produksjonen din med Apport Warehouse MES

I dag er produksjonsbedrifter kjennetegnet av ekstremt fokus på lønnsomhet i hele forsyningskjeden, noe som stiller høye krav til intern logistikk. Det er derfor avgjørende å kunne optimalisere effektiviteten, strømlinjeforme prosesser og sikre problemfri samordning mellom lager og produksjon. Her kommer Apport Warehouse MES (Manufacturing Execution Systems) inn i bildet.

Hva er Apport MES?

Apport Warehouse MES er en modul som kobler logistikken mellom produksjon og lager. Med denne modulen kan du spore produktene dine og produksjonsordrene ved hjelp av en berøringsskjerm ved hver arbeidsstasjon, slik at du alltid har oversikt over prosessene på lageret.

Med Apport MES kan du få sanntidsoppdatering av alt som skjer i systemet. På berøringsskjermen kan du se lagerbeholdningene ved arbeidsstasjonen, beholdninger på vei til arbeidsstasjonen og få informasjon om produksjon, mangel på beholdninger osv. Dette betyr at når du jobber med lagerbeholdninger eller flytter dem, kan du umiddelbart se endringene i systemet.

Med andre ord kan du være sikker på at nødvendige råvarer for produksjonen effektivt kan flyttes fra lageret til produksjonsområdet. På samme måte kan ferdige varer enkelt returneres til lageret.

Du bør vurdere Apport MES når:

Våre fordeler med Apport MES:

liste ikon
Papirløs produksjon

Modulen frigjør ressurser fra manuelle inntastinger og manuelle rutiner mellom produksjon, lager og administrasjon, slik at all kommunikasjon som tidligere var på papir, forsvinner med denne modulen, noe som gir fleksibilitet og oversikt.

søge ikon
Overblikk

Alt håndteres via berøringsskjerm og forbedrer kommunikasjonen mellom personalet. På skjermen kan du se alt fra jobbinstruksjoner og pakkeinstruksjoner til korte beskjeder i forbindelse med produksjonen.

fodspor ikon
Økt sporbarhet

Forbedret merking av lastebærere, noe som øker sporbarheten i produksjonen. Med MES kan du alltid nøyaktig identifisere plasseringen av materialer, beholdninger og ferdige produkter.

ur ikon
Realtidsoppdateringer

Systemet oppdateres i sanntid, slik at alle endringer blir reflektert øyeblikkelig. Via vårt MES-system og berøringsskjerm får man raskt og oppdatert oversikt over beholdninger på arbeidsstasjonen, under transport og produksjonsoversikter.

shopping ikon
Forbedret disponering

MES optimaliserer forbruket av varebeholdninger ved å identifisere tilgjengelige ressurser på tvers av arbeidsstasjoner, noe som sikrer effektiv ressursallokering og en problemfri produksjonsprosess.

funktion ikon
Fleksibilitet

Hvis det oppstår endringer i produksjonen, for eksempel endringer i ordremengder eller beholdning, kan modulen hjelpe med å oppdatere disponeringsplanen og tilpasse ressursene i samsvar med dette.

Se hvordan Berry Superfos bruker MES.

Det beste med å ha både Apport WMS og Apport MES er at de to systemene kommuniserer helt sømløst med hverandre

Martin Bering Egelund
IT & Process Manager hos Berry Superfos.

Spar tid, penger og energi. Få en times gratis rådgivning med Eskild.