Hopp til innholdet

Apport Data Analyzer gir deg dyp innsikt i logistikken din

Rask tilgang - dyb innsikt!

Med Apport Data Analyzer kan du enkelt analysere WMS-dataen din og se sammenhenger i logistikken din som tidligere har vært skjult. Business intelligence-modulen åpner helt nye muligheter for å vende logistikken til et konkurransefortrinn.

De fleste bedrifter kan svare på hva deres samlede logistikkostnader er, men hvis man ønsker å gå litt dypere, blir bildet ofte uklart:

– For hva kostet den seneste salgskampanjen i håndtering på lageret?

– Hvilken leverandør er dyrest å håndtere? 

– Hvilken kunde trekker flest ressurser ut av lageret?

Kan man svare på det, har man grunnlaget for å lage enkle, men effektive optimaliseringer, og det er nettopp den kunnskapen Apports business intelligence-modul trekker ut av alle WMS-dataene dine.

Apport Data Analyzer gir deg rask tilgang til dyp kunnskap og erstatter magefølelser med fakta.

Gjør lageret strategisk

Sånn kan Apport Data Analyzer optimalisere lageret

Ta bedre beslutninger

Ditt Warehouse Management System bugner med data, og kan du sette dem sammen på riktig måte, har du grunnlaget for å treffe bedre beslutninger.

Få mer ut av ressursene dine

Apport Data Analyzer gir deg et sanntidsbilde av hvor mange ressurser du har brukt, og hvordan du skal plassere ressursene på lageret for å bli raskt ferdig med dagens bestillinger. Dette forebygger panikk før stenging og gjør det mulig å bli mer effektive.

Optimaliser plasseringene dine

Med få klikk får du et klart bilde av hvordan du kan optimalisere plasseringene dine for å innrette lageret så effektivt som mulig.

Gjør rask ledelsesrapportering

Automatiser ledelsesrapporten, og la Apport Data Analyzer sende oversiktlige rapporter over utvalgte KPI’er på de tidspunktene du ønsker.

Analyser utgiftene dine i detalj

Lag enkelt kostnadsanalyser på alt fra varenumre og kunder til ansatte, slik at du alltid kan ta bedre beslutninger.

Mand på lager

Apport Data Analyzer gjør lageret strategisk

Logistikk er blitt viktig suksessfaktor for fremtidens vinnere, og konkurransen vil bli vunnet med kunnskap og ikke med løse fornemmelser. Apport Data Analyzer åpner nye muligheter ved å fremheve viktige data, analyser og trender. Slik får beslutningstakere gode verktøy til å finne markedet beste løsninger. Lager- og logistikkfunksjonen går fra å være bare en kostnad til å bli en strategisk konkurranseparameter.