Skip to content

Optimaliser med innplasseringsregler og ruter

Ditt utbytte av funksjonen

Lagersystemet beregner de mest optimale rutene rundt lageret, og takket være lagersystemets innsikt vil medarbeideren spare tid, gå-meter og plassere produktene på de riktige lokasjonene.

Play Video

Funksjonens fordeler

Effektivitet

Håndterminalen guider medarbeideren rundt via den mest optimale ruten for å innplassere produktene i riktig rekkefølge.

Strategisk innplassering

Lagersystemet angir automatisk hvilken lokasjon produktet skal plasseres på. ​

Utnytt lagerplassen

Optimaliser lagerplass ved innplassering ved at medarbeideren guides til spesifikk lokasjon for tilsvarende produkter. .​

Brukervennlig

Lagersystemet foreslår produktlokasjon basert på forhåndsdefinerte innplasseringsregler, slik at medarbeideren ikke selv behøver å tenke på riktig innplassering.

Innflytelse

Medarbeideren kan når som helst overstyre lokasjonen systemet foreslår og selv bestemme plassering av produktet. ​

Frigjør ressurser

Reduser tidsforbruk og gå-meter ved å plassere mange produkter underveis langs samme rute ​

Anvendelse av funksjonen

Funksjons flow ved integrasjon

Flow
Flow