Skip to content

Lagertelling bør være enkelt og effektivt

Ditt utbytte av funksjonen

Med lagersystemet kan medarbeiderne enkelt og kontinuerlig sikre at lageret avstemmes og telles opp korrekt. Prosessen sikrer korrekt lagerbeholdning for hver lagerlokasjon uten å påvirke den daglige driften av lageret.

Play Video

Funksjonens fordeler

Tilgjengelighet

Opprett opptellingsjobb direkte fra Cockpit og tildel oppgaver til bestemte brukere eller brukergrupper på lageret.

Optimaliser ressursbruken

Lagersystemet angir den mest optimale ruten som minimerer gå-meter når produkter og lokasjoner opptelles.

Datobasert opptelling

Opprett opptellingsjobb basert på datoen da produktet sist ble opptelt.

Minimer feilopptelling

Godkjenning av lagerjusteringer via opptelling, slik at feilopptelling med for eksempel høy lagerverdi oppdages før bokføring.

Muligheter

Opprett opptellingsjobb som består av flere produkter og lokasjoner. ​

Anvendelse av funksjonen

Funksjons flow ved integrasjon

Flow
Flow
Lagerstyring med Apport Pro forklart på under 2,5 minutter.