Skip to content

Få kontroll over innkjøpsordrene

Ditt utbytte av funksjonen

Last opp alle innkjøpsordrer til lagerstyringssystemet. Det gir deg kontroll over varene du har bestilt, samt en oversikt over når de ankommer lageret. Dette gir deg mulighet til å planlegge bemanningen basert på hvor travelt det er i varemottaket.

Play Video

Funksjonens fordeler

Tracking

Kunnskap om produktenes ankomst til lageret.

Oversikt

Oversikt over alle innkjøpsordrer.

Planlegging

Indikerer hvor travelt det blir i varemottaket.

Minimering av feil

Minimering av feil i varemottak.

Sanntid

Oppdatering av innkjøpsordrer skjer i sanntid.

Kunnskap

Oversikt over innhold i forhold til bestilt og mottatt mengde.

Anvendelse av funksjonen

Funksjons flow ved integrasjon

Flow