Skip to content

Automatisk reservasjon i henhold til FIFO-prinsippet

Ditt utbytte av funksjonen

Når en bestilling er lagt inn i nettbutikken, reserveres de bestilte produktene automatisk. Det betyr at på plukklokasjonene for de bestilte produktene, blir disse produktene reservert. Derved sikrer lagersystemet at medarbeideren aldri blir sendt ut på et plukk hvor varen ikke er på lager. I tillegg guider håndterminalen medarbeideren til de riktige lokasjonene, hvor de reserverte produktene har sin lokasjon.

Play Video

Funksjonens fordeler

Automatisering

Lagersystemet reserverer automatisk produkter til alle ordrer. ​

Muligheter

Reserver produkter manuelt for en bestilling i Cockpit hvis ikke alle produktene er på lager.

First-In-First-Out

Produkter som er blitt bestilt først, er også de produktene som blir solgt først.

Styring

Overstyr reglene som er fastsatt basert på FIFO-prinsippet ved å bruke fremskutte lokasjoner.

Rask ekspedisjon

Produkter reserveres først for den aktuelle ordren når alle produkter er på lager.

Anvendelse av funksjonen

Funksjons flow ved integrasjon

Flow
Lagerstyring med Apport Pro forklart på under 2,5 minutter.