Skip to content

Automatisk opprettelse av oppfyllingsjobb

Ditt utbytte av funksjonen

Utnytt plassen på lageret ditt med buffer- og plukklokasjoner. Lagersystemet hjelper deg med å sikre at det alltid er produkter på plukklokasjonene dine, slik at medarbeiderne ikke behøver å plukke produkter fra lite hensiktsmessige bufferlokasjoner. 

Play Video

Funksjonens fordeler

Optimale plukklokasjoner

Optimaliser plukkeprosessen med plukk- og bufferlokasjoner, slik at produktene er lett tilgjengelige for plukkeren.

Strategisk

En oppfyllingsjobb opprettes når en ordre venter på produkter som bare finnes på en bufferlokasjon.

Automatisering

Brukeren tilordnes automatisk etterfyllingsjobber, og sørger for å flytte riktig mengde produkter fra buffer til plukklokasjon.

Reduser gå-meter

Med plukk- og bufferlokasjoner kan plukkbare produkter plasseres tett på forsendelsesområdet for å spare tid og redusere gå-meter.

I forkant

Hvis en plukklokasjon når sin minimumsbeholdning, tilordnes brukeren automatisk en oppfyllingsjobb.

Databasert kunnskap

Opprett raskt oppfyllingsoppgaver som sikrer beholdning på plukklokasjoner, slik at medarbeiderne kan plukke ordrer raskt.

Anvendelse av funksjonen

Funkjons flow ved integrasjon

Flow