Skip to content

Funksjoner i Apport lagersystemet

Styrk virksomheten med funksjonene i Apport

La virksomheten vokse ved å automatisere logistikk og prosesser på lageret. Få kontroll over alle lagerprosessene med lagersystemet og opplev hvordan lagerlogistikken hjelper deg å oppnå nye rekorder. Kundene dine vil belønne deg.

Alle de smarte funksjonene

Med Apport WMS får du profesjonell lagerstyring. Lagersystemet er spekket med smarte funksjoner som er med deg hele veien. Helt fra kundens bestilling til ordren er sendt. Hvis kunden sender varer i retur, kan du enkelt håndtere dette i lagerstyringssystemet. Lagersystemets funksjoner spenner vidt, og både de grunnleggende og avanserte funksjonene bidrar til å gjøre hele lagerprosessen effektiv, enkel og feilfri. Les mer om funksjonene her.

Beregn verdien av lageret ditt

Hold styr på virksomheten din ved å beregne verdien av varelageret ditt kontinuerlig. Du trenger bare å sørge for at kostprisene og beholdningen er i orden i lagersystemet ditt.

Dashboard

Med Dashboard får du en visuell oversikt over lagerets nøkkeltall, slik at du alltid kan vurdere hvordan du for eksempel skal allokere medarbeidere til de ulike oppgavene.

FIFO reservasjon

Når en bestilling legges inn i nettbutikken, reserveres produktene automatisk på plukklokasjonene. Dermed blir den ansatte aldri sendt forgjeves ut på et plukk.

Flytt produkter til ny lokasjon

Gjør produkter tilgjengelige for salg, eller frigjør plass på lageret ved å flytte produkter mellom lager-lokasjoner slik at lokasjonene alltid er optimalisert for plukk.

Forsendelse av ordrer

Effektiviser din forsendelsesprosess ved å dele opp flyten for plukk og forsendelse, og eliminer derved eventuelle flaskehalser mellom plukk og ordreforsendelse.

Indplassering og ruter

Spar tid og gå-meter med lagersystemet, som beregner de mest optimale rutene for plassering av produkter basert på innsikt.

Innkjøp og disponering av varer

Integrer lagerstyring og innkjøp med et innkjøpsmodul i Apport WMS, som automatisk beregner hvor mye du skal bestille inn.

Intelligent ordreprioritering

La lagersystemets intelligens drive prioriteringen av ordrehåndtering på lageret slik det passer for dine forretningsprosesser.

Innsamling av materialestamdata på håndterminal

Automatiser lagerprosessene dine ved å organisere dine varestamdata: Lengde, høyde, bredde, vekt og EAN.

Juster beholdninger

Lagersystemet gjør det enkelt å regulere lagerbeholdningen av produktene på lageret. For eks. kan beholdningen enkelt justeres i forbindelse med reklamasjoner.

Lageropptelling

Med lagersystemet gjøres opptelling og avstemming av varelageret enkelt og effektivt. Prosessen sikrer korrekt lager-beholdning på hver lagerlokasjon.

Lever delvis dine ordrer

Kunder liker ikke å vente. La derfor ikke mangel på varer på lager begrense deg fra å levere deler av ordren til dine kunder.

Optimaliser plukkjobber

Lagersystemet setter sammen plukkruter med ordrer hvor varene ligger så nær hverandre som mulig. Medarbeiderne kan dermed plukke mye mer effektivt.

Oversikt over innkjøpsordrer

Last opp alle innkjøpsordrer til lagersystemet og få oversikt, derved kan du enkelt planlegge bemanningen i varemottaket.

Oppfylling

Få kontroll over beholdningen med automatisk opprettelse av opp-fyllingsjobb. Dette betyr at det alltid er produkter på plukk-lokasjonene, og lageret utnyttes på beste måte.

Plukking av enkeltstykkordrer

Spar tid og effektiviser arbeidsflyten din med One Piece Pick. Ved å samle mange enkeltstykkordrer i én plukke-jobb spares det mange gå-meter.

Returordre

Håndter enkelt returordrer med håndterminalen, som automatisk starter returprosesser og refusjon av penger til kunden.

Strukturert plukkproces

Få struktur på plukkprosessene dine med håndterminalen som guider lagermedarbeiderne dine, slik at kundene raskt kan motta ordrene sine uten feil.

Synkroniser beholdningen

Gjør det enkelt å selge varer på tvers av dine nettbutikker ved å implementere automatisk beholdningssynkronisering.

Varemottak

Effektivt mottak av varer, hvor dine ansatte raskt og enkelt kan registrere mottak av de innkjøpte produktene.

Åpent API/Webhooks

Med et åpent API kan Apports lagerstyring enkelt kobles til eksisterende systemer. Du sikrer en komplett flyt gjennom hele ordrens reise.

Spar tid, penger og energi. Få en times gratis rådgivning med Eskild.