Skip to content

Apport Enterprise

Gjør lageret ditt til et konkurransefortrinn

WMS skaper lageroptimering

På mange lagre går ansatte fortsatt rundt med lister som er skrevet ut fra ERP-systemet. Når butikken vokser, blir det fort en ineffektiv og forvirrende måte å jobbe på. Apports Warehouse Management Systems skaper lageroptimalisering ved å automatisere manuelle prosesser og gir lagerarbeidere overblikk, noe som gjør dem i stand til å utføre arbeidet sitt raskere og bedre.

Systemet benytter den nyeste teknologien – som stemmestyring, talestyrt plukk, strekkoder og trådløs datainnsamling – til å effektivisere lagerrutinene. Dette resulterer i en gjennomsnittlig effektivisering på lageret på 25-40 prosent.

Når kunden mottar feil varer, må lageret bruke ressurser på å ta feilvaren retur og sende den riktige. Og hva verre er: En kunde har fått en dårlig opplevelse. Feilplukk er kostbare på flere måter, og derfor er reduksjon i feilplukk en viktig fordel ved Apport WMS. Ved å automatisere manuelle rutiner som gir muligheter for feil, sørger Apport Warehouse Management Systems for at feilplukk så godt som utryddes.

Få kontroll over alle prosessene dine

Et gammeldags lager kan være et kaotisk sted. Apport Warehouse Management Systems gir oversikt og ro. Lagerarbeidere vet alltid hvilken oppgave de skal utføre, og hvordan den løses optimalt. Det skaper et godt arbeidsmiljø, noe som bidrar til å gjøre selskapet til en attraktiv arbeidsplass.

 

0 +
DAGLIGE BRUKERE
0 +
STANDARD INTEGRASJONER
0 k+
DAGLIGE ORDREHÅNDTERINGER
Ankomstregistrering

Ankomst av leveransen registreres og ditt ERP-system blir automatisk informert, slik at du raskt kan få oversikt over om det er varebehov som må dekkes ved plukking.

Vareplassering

Varer rangeres etter dimensjon-er eller volum, basert på enten ABC-kategorier eller ABC-optimalisering. Systemet be-regner optimale plasserings-ruter.

Ordreplukk

Systemet tillater både etter-fylling av varer fra buffer-lokasjoner til plukklokasjoner og etterfylling for å videresende lokasjoner når det er behov for ordrebehov. Etterfylling til maks eller fra ekstern lagring er også alternativer.

Forsendelse

Fullfør ordreplukking på hånd-terminalen og la systemet full-føre frakt og automatisk inte-grasjon til TA-systemer, samt utskrift av følgesedler, innhold, etiketter og fraktetiketter. Sy-stemet konsoliderer bestilling-ene dine og håndterer frakt-enhetene dine på forskjellige steder i fraktområdet. Lasting av fraktenheter i forhold til leveranser.

Varemotakk

Motta og registrer varene fra leveransen. Bruk kryssdokking til å håndtere salgsordrer di-rekte i varemottaket. Systemet samler inn informasjon som dimensjoner, vekt og strekkoder, og data som serienummer, batchnummer og utløpsdato.

Vareopptelling

La systemet generere kontinuerlige, periodiske eller spontane tellejobber eller opp-rette manuelle tellinger. Telling-ene kan utføres mens lageret er i drift, slik at du kan unngå den ressurskrevende årlige tellingen.

Varepåfylling

Plukk varer for produksjons-ordrer og plukk direkte inn i forsendelsesemballasjen. Hånd-ter ordrer som mangler lager med delvis plukking. I tillegg kan du bruke den stemmestyrte pick by voice-funksjonen til å velge.

Med tilleggsmoduler kan dere gjøre mer. Mye mer.

Hvis dere har Apport Warehouse Management System, får dere tilgang til et bredt spekter av mer spesialiserte funksjoner ved hjelp av Apports tilleggsmoduler.

Med arkiveringsmodulen kan dere for eksempel lagre dataene deres i lengre tid til f.eks. BI-bruk. 

Få et øyeblikksbilde av hvordan det står til på lageret med utvalgte KPI-er.

Apport Data Analyzer gir dere grundig innsikt i aktivitetene på lageret.

Apport Autostore-Framework integrerer autostore-løsningen med resten av lageret og skaper sammenheng, spesielt for bedrifter som har plukk i og utenfor autostore.

Apport MES (Manufacturing Execution Systems) tar hånd om kommunikasjonen mellom lageret og produksjonen.

WCS (Warehouse control system) er vår tilleggsmodul som muliggjør integrasjon med andre systemer.

Spar tid, penger og energi. Få en times gratis rådgivning med Eskild.