Skip to content

Optimaliser lageret med et lagersystem med skanner

Et moderne og konkurransedyktig lager krever et lagersystem med skanner. Ja, så enkelt mener vi at det er. Et lagersystem med skanner fører til raske og betydelige forbedringer av arbeidsrutinene på lageret. Og ikke nok med det, prosessene på lageret blir også mye enklere når man har et lagersystem med skanner.

Et lagersystem med skanner moderniserer lageret

Et moderne og konkurransedyktig lager krever et lagersystem med skanner. Ja, så enkelt mener vi at det er. Det fører til raske og betydelige forbedringer av arbeidsrutinene på lageret. Og ikke nok med det, prosessene på lageret blir også mye enklere når man har et lagersystem med skanner.

Ok, nå skal vi ta det litt med ro og se nærmere på fordelene ved å oppgradere lagerstyringssystemet. Vi er klar over at noen synes det høres komplisert ut å gå til anskaffelse av et nytt lagersystem med skanner. Men det gir fordeler som absolutt er verdt investeringen, og vi vil forsøke å ta for oss disse fordelene på en enkel og lettfattelig måte – og vi hjelper deg gjerne med implementeringen av det nye systemet. Kunne du tenke deg et moderne og konkurransedyktig lager? Fordelene med et lagersystem med skanner er mange, og antageligvis ville jobben blitt enklere for både deg og medarbeiderne dine dersom dere hadde et.

Hva er et lagersystem med skanner?

La oss starte med å se nærmere på begrepet lagersystem med skanner. For å forklare hva et lagersystem med skanner innebærer, starter vi med å definere de to ordene “lagersystem” og “skanner”:

Et lagersystem er et system som automatiserer prosessene på lageret. Med et lagersystem med skanner utføres disse prosessene med hjelp av håndholdte skannere som guider deg, informerer deg og sørger for at lagerbeholdningen din oppdateres kontinuerlig. Det er samspillet mellom ‘lagersystem’ og ‘skanner’ som gjør at lageret kan optimaliseres når man har et lagersystem med skanner.

"Endringene som må gjøres for å implementere et lagersystem med skanner, er imidlertid endringer på parametere knyttet til lageret som vil virke positivt inn på hele virksomheten. "

Når man skal installere et lagersystem med skanner, må man foreta endringer på flere områder for å få det til å virke – og implementering av noe nytt er som regel forbundet med usikkerhet. Endringene som må gjøres for å implementere et lagersystem med skanner, er imidlertid endringer på parametere knyttet til lageret som vil virke positivt inn på hele virksomheten. For å skape bedre forståelse av fordelene med et lagersystem med skanner, er dette det neste punktet vi vil utdype.

et lagersystem med scanner skaber lagermæssige fordele som kan mærkes i hele virksomheden

Et lagersystem med skanner effektiviserer lageret med 25-40%​

Fordelene med et lagersystem med skanner

Som nevnt innebærer et lagersystem med skanner at man jobber med en håndterminal. Man registrerer mottak av varer fra leverandører eller returvarer fra kunder via håndterminalen. Når man skal plassere varene, viser et lagersystem med skanner den optimale plasseringen av varene.

"Kort sagt vil et lagersystem med skanner ha positiv innvirkning på flere konkurranseparametere og gjøre veien videre mye mer oversiktlig.”

Det er også enklere å oppfylle ordre eller flytte varer mellom lokasjoner ved hjelp av håndterminalen – et lagersystem med skanner holder deg kontinuerlig oppdatert. Når det skal plukkes varer, fungerer et lagersystem med skanner som en strategisk planlegger og viser den mest effektive plukkruten.

Når en ordre er plukket og klar til å sendes, sørger systemet for at følgeseddel og fraktetikett skrives ut automatisk. Kort sagt, et lagersystem med skanner sporer en vares reise på lageret fra ankomst til forsendelse.

Hvis du vil vite mer om hvilke fordeler et lagersystem med skanner kan gi deg, kan du henge med litt til. For det første sikrer et lagersystem med skanner at man unngår feilforsendelser. Som allerede nevnt, sporer systemet hele reisen til en vare.  Feilplukk avdekkes før forsendelse og kan stanses i tide. Dette betyr at et lagersystem med skanner vil føre til mer tilfredse kunder. Kundene dine får levert akkurat det de har bestilt, raskt og effektivt.

For det andre vil et lagersystem med skanner føre til tidsbesparelser. I takt med at systemet automatiserer stadig flere prosesser, vil lagermedarbeiderne dine få bedre oversikt og være i stand til å utføre jobben raskere og mer effektivt. Et lagersystem med skanner gjør det også mye enklere å lære opp vikarer og nye medarbeidere, ettersom håndterminalen veileder brukeren gjennom alle prosessene på lageret.

For det tredje vil et lagersystem med skanner føre til mer fornøyde kunder. Den økte kundetilfredsheten vil bidra til å gjøre virksomheten mer konkurransedyktig. Kort sagt vil et lagersystem med skanner ha positiv innvirkning på flere konkurranseparametere og gjøre veien videre mye mer oversiktlig.

e-boeger.jpg
Effektivitet

Et system som holder deg oppdatert til enhver tid

Det er også enklere å oppfylle ordre eller flytte varer mellom lokasjoner ved hjelp av håndterminalen – et lagersystem med skanner holder deg kontinuerlig oppdatert. Når det skal plukkes varer, fungerer et lagersystem med skanner som en strategisk planlegger og viser den mest effektive plukkruten.

Et moderne lager har et lagersystem med scanner

Ja, vi våger å påstå at et moderne lager trenger et lagersystem med skanner – det er en forutsetning for at et moderne lager skal kunne være konkurransedyktig. Med et lagersystem med skanner er det enkelt å skalere prosessene på lageret når man opplever vekst og i forbindelse med sesongsvingninger. Et lagersystem med skanner guider brukerne med en intuitiv tilnærming som gjør det enkelt å skalere opp eller skalere ned bemanningen på lageret.

Hos Apport utvikler vi lagersystemer med skannere som gjør lagerlogistikk enkelt for deg og medarbeiderne dine. Vi er ved din side når du skal implementere det nye lagersystemet med skanner og hjelper deg deretter kontinuerlig. Vi legger stor vekt på å sørge for at medarbeiderne dine forstår og føler seg trygge på systemet.

Sjekkliste for en vellykket WMS-implementasjon

Hva bør jeg vurdere, hvis jeg vil implementere en WMS? Få 5 tips om hvordan du sikrer en vellykket WMS-implementering.

Møt noen av våre kunder

Mer enn 140 selskaper setter sin lit til Apport WMS når de hver dag bestreber seg på å levere riktig produkt til rett tid til kundene sine. Møt noen av dem her.