Skip to content

Rubix øker effektiviteten med 20–25 prosent med Apport WMS

For et handelsselskap som Rubix er det altavgjørende å levere effektivt og uten feil, og det har Apport WMS hjulpet med på selskapets lager i Helsingborg. Siden innføringen har effektiviteten steget med 20-25 prosent, og feilplukkprosenten er redusert med 77 prosent.

“Feilplukken vår har falt 77 prosent. Det er viktig, for det har høy prioritet for oss å levere riktig hver gang. Samtidig kan vi nå spore de få feilene som skjer, slik at vi kan se nøyaktig hvor på lageret det har skjedd, og hvilken medarbeider som har plukket. På denne måten er vi i stand til å forebygge at det skjer igjen.”
Lennart Andersson
Senior Advisor & Operations Manager.
BAKGRUNN

Må levere rett produkt til rett tid og sted

Rubix er spesialister på salg og distribusjon av elektromotorer, og når en av Rubix’s kunder henvender seg, er det ofte en hastesak.

“Når de skal ha levert en reservedel, kan det være fordi en maskin har brutt ned, så produksjonen har stoppet opp. De er avhengige av at vi leverer riktig produkt til riktig tid og sted.”

“Hvis vi begår feil, begynner de å se seg om etter en annen leverandør neste gang, så det er svært viktig for oss at lageret vårt fungerer optimalt”, sier Lennart Andersson, som er Senior Advisor & Operations Manager hos Rubix og ansvarlig for driften av selskapets hovedlager i Helsingborg.

VALGET AV APPORT
“Apport lyttet og tok oss på alvor”

Siden september 2012 har Apport WMS vært den tekniske løsningen bak den effektive logistikken. Før overgangen til Apport WMS gikk Rubix’s lagermedarbeidere rundt med penn og papir, men etter hvert ble behovet for effektivisering tydelig, og derfor startet selskapet i 2010 en dialog med potensielle WMS-leverandører.

Kundecase-Rubix-1920x1080-1.jpg

“Vi vurderte tre ulike leverandører. Det var viktig for oss å finne en leverandør som forstod våre utfordringer og hva vi ønsket oss. Apport var i stand til å fortelle oss nøyaktig hvordan de ville løse problemet, og vi besøkte noen av Apports kunder, som bekreftet det gode inntrykket vi hadde”, sier Lennart Andersson om hvorfor de valgte Apport.

At det var en utenlandsk leverandør, bekymret oss ikke. 

“Det var så klart noe vi tenkte over, men det er jo ingen reell språkbarriere, så vi var ikke bekymret for det. Det viktigste var at vi hadde følelsen av at Apport lyttet til oss og tok oss på alvor”, sier Lennart Andersson.

IMPLEMENTERINGEN

Et WMS som er lett å lære seg

17. september 2012 ble de første varene på Rubix’s lager plukket med Apport WMS, og de 32 ansatte på lageret har tatt godt imot det nye lagersystemet. Sammen med Apport har Rubix sørget for at prosjektet var godt forankret, og at alle ansatte ble lært opp i systemet før det gikk “på lufta”.

“Vi har utpekt fem superbrukere, som har vært med oss fra starten, og de kan nå sørge for å lære opp nye folk. Systemet er veldig lett å lære å bruke, og det er en stor fordel når vi for eksempel skal ansette sommervikarer”, sier Lennart Andersson.

"Systemet er veldig enkelt å lære å bruke, og det er en stor fordel når vi for eksempel må ansette midlertidige arbeidere i sommerperioden."

RESULTATET

Et mye mer effektivt lager

Lennart Andersson mener at Rubix har oppnådd alle fordelene selskapet hadde håpet på.

“Vi må konstatere at lageret vårt har blitt mye mer effektivt. Uten at jeg har målt det nøyaktig, anslår jeg at vi har forbedret effektiviteten vår med 20–25 prosent. Helt konkret betyr det at vi bruker færre timer på å pakke det samme antallet varer. Vi har forkortet arbeidstiden på nattskiftet”, sier han.

Ikke minst automatisering av prosessene på lageret sparer mye tid. “Tidligere måtte vi legge inn data manuelt inn ERP-systemet vårt, men nå kan vi lese det inn automatisk, og det er en stor fordel”, sier han.

Med 5300 m2 lager og over 20.000 ulike varer er det en viss risiko for å gjøre feil, men det skulle Apport WMS gjerne hjelpe på. Rubix hadde på forhånd forventet at antall feilplukk på lageret ville bli mindre, men de ble likevel overrasket over hvor stor forskjell Apport gjorde.

"Helt konkret betyr det at vi bruker færre timer på å pakke det samme antallet varer. Vi har forkortet arbeidstiden på nattskiftet."

“Feilplukkene våre har falt 77 prosent. Det er viktig, for det har høy prioritet for oss å levere riktig hver gang. Samtidig kan vi nå spore de få feilene som skjer, slik at vi kan se nøyaktig hvor på lageret det har skjedd, og hvilken medarbeider som har plukket. På denne måten er vi i stand til å forebygge at det skjer igjen”, forklarer Lennart Andersson.

 

OPTIMALISERING AV PROSESSER
Full kontroll over alle varer

Kontroll over lageret og varene er den viktigste forskjellen på lageret før og etter Apport. I dag er det fullstendig oversikt over lagerbeholdningen og hvor de enkelte ordrene befinner seg i systemet, og det er veldig viktig, forklarer Lennart Andersson.

“Vi har mye større kontroll over alle varer. Vi vet nøyaktig hvor de er, og vi kan se hvor langt en gitt ordre er i prosessen. Tidligere kunne en selger ringe og spørre hvor en bestemt forsendelse var, og så måtte jeg ut på lageret og finne en som visste det. Nå trenger jeg bare slå det opp, og så jeg kan gi et presist svar med en gang”, sier Lennart Andersson og fortsetter:

“Nå har vi muligheten for enkelt å administrere bestillinger gjennom systemet, så hvis en kunde ringer og må ha et produkt på en halv time, så kan vi raskt kjøre den gjennom lageret. Vi har fått et svært fleksibelt lager, og Apport har vært en god samarbeidspartner gjennom hele prosessen”, sier Lennart Andersson.

Fakta om

Rubix

  • Rubix er Europas ledende distributør innenfor vedlikehold, reparasjon og produkter til industrien – blant annet i form av kulelagre, elektromotorer, frekvensomformere og hydraulikk.
  • Det skandinaviske hovedlageret i Helsingborg er på 5.300 m2 med over 20.000 varenumre.
  • Skandinavisk hovedkontor i Bergen og servicesentre på tolv ulike destinasjoner i hele Skandinavia.