Skip to content

Relekta ble kvitt overtid og halverte feilplukk med Apport WMS

For mye overtid, risiko for manuelle feilplukk, utgåtte varer og en tung lageropptelling gjorde det nødvendig for norske Relekta å investere i bedre lagerstyring. Med Apport WMS har lageret skiftet gir, og det er nå mulig å leve opp til selskapets vekstmål uten at lagerarbeiderne må svette.

“Da vi håndterte alt manuelt, tok det omtrent en måned å lære opp en nyansatt. Vi har satt inn en ekstra mann i dag. Han ble lært opp i går.”
Rune Midtrud
lagersjef, Relekta

Tidligere printet Relekta plukklister fra ERP-systemet sitt, noe som ga mye manuell håndtering, og til slutt hadde lagerets kompleksitet passert ERP-systemets kapasitet.

“Vi har 1.700 til 1.800 lagerplasser og varer plassert eksternt på to andre lagre.

Vi hadde økt bemanning og jobbet overtid, og manuelt kunne vi ikke strekke det lenger. 

Vi kunne ikke ta inn flere folk, for da ville vi bare begynne å gå i veien for hverandre”, forteller Rune Midtrud om bakgrunnen for at Relekta valgte å se etter en WMS-løsning i stedet.

Baggrunn

Vekstmål gjorde lageroptimalisering nødvendig

Relekta er markedsledende innenfor varer til reparasjon og vedlikehold i industrien, og det norske selskapet har som mål å vokse med 10–15 prosent årlig.

“Gitt vår strategi for vekst er logistikken helt avgjørende. Hvis den ikke er i toppen, kan vi rett og slett ikke håndtere veksten, så derfor har vi fullt fokus på det”, sier Rune Midtrud, som er lagersjef hos Relekta.

webinar-anna-og-soes-hero-billede.jpg
VALGET AV APPORT
Behovet for en dyp forståelse for logistikk

For Relekta var det viktig å finne en leverandør som kunne gjøre seg kjent med bedriftens særlige behov.

“Vi har veldig mye som vi tilpasser spesielt til kundene hvis de trenger noe vi ikke har i vårt sortiment. Vi ønsket oss en WMS-leverandør som forstod våre utfordringer og generelt hadde en dyp forståelse for logistikk. Det skjønte vi raskt at var tilfellet med Apport. Alle deres folk har bakgrunn i logistikk, noe som betyr at man får en reell sparringspartner som kan bidra til å se på ens logistikk med friske øyne og komme opp med nye løsninger”, sier Rune Midtrud.

At Apport opererer med et fastpriskonsept, telte også positivt.

“Den slags forpliker jo, og det viser at man har både kraft og vilje til å gjennomføre prosjektet i tide. Det er viktig at vi kan stole på at vår samarbeidspartner er en pådriver i et slikt prosjekt”, sier Rune Midtrud.

"Alle deres folk har bakgrunn i logistikk, noe som betyr at man får en reell sparringspartner.”

FORANKRING I ORGANISASJONEN
Sterk brukeropplæring

Selve implementeringen av Apport WMS ble gjort i samarbeid mellom Apport, ERP-leverandøren, en integrasjonsspesialist og Relektas egne folk fra IT, innkjøp og lager.

“Det ble veldig komplekst, men da vi hadde fått kravspesifikasjon og alle avtaler på plass, gikk det fort. Vi krysset mållinjen som planlagt, og det var effektivt arbeid fra alle parter. Apport hadde en god løpende oppfølging under implementeringen, og vi fikk skutt prosjektet godt i gang både i ledergruppen og prosjektgruppen, slik at alle kunne se verdien i endringen”, sier Rune Midtrud, som også fremhever Apports opplæring av brukerne.

apportsystems_landingpage_5_1920x1080.jpg

«Apport var 100 prosent til stede under opplæringen av superbrukerne, og da vi begynte å bruke WMS’et for alvor, var også Apport her, så de kunne hjelpe oss med spørsmålene som oppsto», sier Rune Midtrud, som peker på Apport WMS’ brukervennlighet som en av de store fordelene:

“Da vi håndterte alt manuelt, tok det omtrent en måned å lære opp en ny ansatt. Vi har satt inn en ekstra mann i dag. Han ble lært opp i går.”

RESULTATENE

Høyere effektivitet og færre feil

For Relekta har byttet til Apport WMS vært synonymt med optimalisering av lageret på en rekke områder.

Først og fremst har effektiviteten skutt i været: Færre folk gjør mer arbeid på kortere tid.

Tidligere hadde selskapet ni fastansatte og syv vikarer, nå er det åtte fastansatte og fem vikarer. Samtidig har mengden ordrelinjer økt med 8 prosent, og den interne produksjonen har økt med 18 prosent. Og enda viktigere: Overtid er ikke lenger et problem.

Relekta har særlig fokus på å eliminere feilplukk, og det har Apport WMS bidratt sterkt til.

«Vi har noen artikkelserier som er kompliserte å plukke. Varene likner på hverandre, og det er lett å komme til å gjøre feil, men med et WMS kan du ikke plukke før WMS’en har godkjent at dette er rett plassering og rett artikkel. Dette betyr at vi har mer enn halvert feilplukken vår til 0,5 promille», sier Rune Midtrud.

"Vi har mer enn halvert feilplukken vår”

Relekta kjempet før innføringen av Apport med en omstendelig opptellingsprosess, noe som medførte at lageret blant annet ble helt stengt de første tre virkedagene hvert år.

Det ga mye overarbeid, og dagene etter lukkingen var preget av kaotisk, manuell oppfølging på ordrer. Nå jobber Relekta i stedet med rullende opptelling, som sikrer dem en løpende oversikt over lagerstatus.

På det praktiske planet har innføringen av Apport WMS redusert lagerets papirforbruk med 70 prosent, fordi det ikke lenger er behov for å skrive ut plukklister og samleplukklister.

OVERSIKT OVER VARER OG PROSESSER
Ingen varer blir for gamle

En del av Relektas varer – som for eksempel lim og fugemasse – har en bestemt holdbarhetsdato og må behandles i henhold til FIFO-prinsippet (first in, first out). Det var vanskelig å styre manuelt, noe som betydde at det under opptellingen kunne dukke opp paller med varer som ikke lenger kunne selges på grunn av utløpsdatoen.

“En pall fugemasse koster 80 til 90.000 kroner, og det var sånne varer vi enten måtte gi bort eller kaste. Nå kan jeg i stedet trekke en liste over produkter som nærmer seg utløpsdatoen, og så kan jeg sende den til salg, så de kan kjøre kampanje på varene”, sier Rune Midtrud.

Oversikt over lagerprosessene er ifølge Rune Midtrud en av de store fordelene med å ha implementert Apport WMS.

“Hvis en kunde sier at han mangler noe i en leveranse, kan jeg kjøre en rapport og se nøyaktig hva vi har plukket når, hva vi har levert, og hva kunden har mottatt. På den måten kan vi sjekke om vi har gjort feil, og vi kan også se når det faktisk er kunden som tar feil. Det gir en helt annen kvalitet på oppfølgingsarbeidet vårt”, sier han.

PERSPEKTIVET

En fremtidig samarbejdspartner

Relekta må flytte til et nytt lager i 2019, og Rune Midtrud ser Apport som en viktig samarbeidspartner i denne prosessen.

“Jeg ser for meg at vi kan utvikle prosessene våre enda mer, og at vi kanskje også går over til stemmeplukk. Vi har fortsatt mange ting vi kan bli bedre på, så vi kan få full effekt av systemet. I denne sammenhengen forventer jeg at Apport blir en viktig partner”, sier han.

Fakta om

Relekta

  • Relekta-gruppen er den ledende leverandøren av reparasjons- og vedlikeholdsprodukter til verksteder, industri- og byggebransjen i Norge.

  • Over 100 ansatte.

  • Sterkt fokus på arbeidsmiljø, blant annet kåret til «Årets arbeidsgiver» ved European Business Award (EBA) i 2016. Oppkjøpt av Indutrade AB 2015