Skip to content

PWT oppnår bemerkelsesverdig lageroptimalisering med Apport WMS

Se videoen

Om PWT Brands

PWT Brands er et ledende nordisk motehus innen herreklær som opererer både innen B2B, B2C og D2C. Med hovedkontor i Aalborg og en sterk tilstedeværelse i over 32 land, tilbyr PWT Brands kvalitetsprodukter gjennom sine fem sterke merker. Selskapet er kjent for sitt effektive og verdifulle samarbeid med store online og offline detaljhandlere.

BRANSJE
Retail
IntegraSJon
Tailor Headless ERP
antaLl Ansatte
35 på lageret
Lager
14.000 kvm.
AntalL varenumre
26.000
UTfodringen

Fra fem lokasjoner til én

Med en visjon om å samle fem forskjellige logistikksentre under ett tak, sto PWT overfor en rekke logistiske utfordringer. Med et lager på 10.000 kvm, 26.000 varenummer og et økende behov for effektivisering, var selskapets eksisterende metoder, basert på manuelle prosesser og foreldede systemer, utilstrekkelige for å støtte selskapets vekst.

"Før vi fikk Apport, løp vi rundt med plukklister, plukket etter dem og laget selv fraktsedler etterpå."

Det var derfor avgjørende for PWT å finne en løsning som kunne modernisere deres lagerstyring, forbedre nøyaktigheten i lagerbeholdningen, og optimalisere plukkeprosessene for å møte den økende etterspørselen.

Løsningen

En brukertilpasset versjon av Apport

For å takle nevnte utfordringer, valgte PWT en brukertilpasset versjon av Apport WMS. En løsning designet for å fungere uavhengig av selskapets eksisterende ERP-system. Dette var avgjørende for PWT, ettersom de så en fordel i å velge en WMS-løsning som opererer utenfor ERP-systemets rammer. Gjennom Apports lagersystem har PWT oppnådd betydelige forbedringer i lagerets daglige drift, noe som samlet har økt produktiviteten og forbedret arbeidsmiljøet. Siden 2018 har PWT klart å redusere arbeidsstyrken på lageret med 25%, samtidig som de har oppnådd en forbedring på 25% i plukkeeffektiviteten.

"Det har jo ført til kolossale endringer i forhold til arbeidet, og det har gitt oss noen effektiviseringsmuligheter som vi overhodet ikke hadde før. Vi har en oversikt og noe historikk, som vi kan bruke til planleggingen av bemanningen på de enkelte dager, og hvordan vi ellers driver et lager."

Oppgraderingen

Overgangen til Apport Standard

I takt med utviklingen av PWTs behov, bestemte de seg i september 2023 for å bytte fra det brukertilpassede WMS over til Apport Standard. Denne strategiske beslutningen ble drevet av behovet for å omfavne de siste utviklingene innen lagerstyring uten utfordringene som følger med brukertilpassede løsninger. Ved å velge en standardisert løsning har PWT sikret seg tilgang til kontinuerlige oppdateringer, nye funksjoner, og en plattform som er fullt utstyrt til å støtte PWTs vekststrategi, inkludert sterkere D2C-forbindelser.

Kort etter overgangen satte PWT tre nye plukkerekorder: Et klart bevis på at oppgraderingen var det riktige valget. Disse rekordene understreker den positive effekten den oppdaterte WMS-løsningen har hatt på selskapets evne til å håndtere ordre raskere og mer nøyaktig enn noensinne før.

Bak PWTs beslutning: Valget av Apport standard

Fremtiden

En enighet om sluttresultatet

Partnerskapet mellom Apport og PWT Brands er preget av en gjensidig forståelse av at mens målene er fastsatt, kan veien til suksess være fleksibel. Dette samarbeidet er kjennetegnet ved en unik balanse, hvor Apport ikke bare fungerer som en leverandør, men som en strategisk partner som utfordrer og utvikler PWTs logistiske kapasiteter. Ved å forene PWTs bransjekunnskap med Apports teknologiske ekspertise, sikres en kontinuerlig utvikling mot mer effektive og smidige lagerprosesser som er klare til å støtte bedriftens vekst.

"Så det er alltid god sparring å bruke dem som logistikkpartnere og til å sparre på hvordan man også gjør ting. De tør godt å utfordre oss på hvordan vi gjør ting, og hvordan vi også godt kunne gjøre ting annerledes. Så det er en lærerik prosess for alle, hvis man er villig til å lytte til begge parter."