Skip to content

Nize Equipment ser frem til å maksimere potensialet til deres nye lagersystem

Se videoen

Om Nize Equipment

Nize Equipment er en ledende leverandør i Norden av storformatprintere, skjærebord og tilhørende programvare for grafisk bransje. Selskapet legger stor vekt på tett kundekontakt og dyptgående ekspertise.

BRANSJE
Engros
Integrasjon
E-conomic WooCommerce
antall Ansatte
1 på lageret
Lager
200 kvm.
Antall varenumre
2.000
UTfordringen

Bestilling av ordre med penn og papir

Før samarbeidet med Apport sto Nize Equipment overfor en rekke logistiske utfordringer. Deres lagerstyring var overveiende manuell, noe som førte til tidkrevende prosesser og risiko for menneskelige feil. Spesielt utfordrende var håndteringen av varer med batchnumre og serienumre, siden disse måtte tastes inn manuelt på fakturaene for å sikre sporing.

I tillegg var det store utfordringer med å håndtere lagerlokasjonene for deres reisende teknikere, som ofte hadde dyre reservedeler liggende i sine servicekofferter uten effektiv styring. Disse utfordringene førte til forsinkelser og feil i leveransene, noe som påvirket driftseffektiviteten og kundetilfredsheten.

Løsningen

Servicebilene ble til små lagre

Nize Equipment ønsket å automatisere og effektivisere sine lagerprosesser, noe som førte til et samarbeid med Apport Systems. Resultatet ble et WMS-system som har automatisert varebestilling og finjustert deres lokasjonsstyring. Dette har ført til en ny hverdag med håndscannere og strekkoder, noe som har redusert tidsforbruket på lageret og minsket antall plukkfeil.

En viktig del av løsningen var lokasjonsstyringen for deres servicebiler samt teknikernes utstyr. Ved hjelp av et bestillingsmodul ble hver tekniker tildelt en spesifikk lokasjon i systemet, noe som muliggjorde nøyaktig registrering og oppdatering av alle reservedeler i deres besittelse.

”"De utfordringene vi sto med før Apport i forhold til servicebiler eller de reisende teknikerne, var helt sikkert at vi hadde vanskelig for å holde styr på hva de hadde med seg. Det er jo en stor usikkerhet i hvilke reservedeler vi hadde hvor [...]. I forbindelse med Apport har vi laget et bestillingsmodul, slik at vår tekniker faktisk kan gå inn og bestille varer på lik linje med våre kunder.”

Hør hvordan Nize Equipments servicebiler blir til små lagre

Fremtiden

Ingen plukkfeil i 2024

Med implementeringen av et lagerstyringssystem er Nize Equipment nå bedre rustet til å håndtere sitt voksende marked i Norden uten at de trenger å øke antallet ansatte på lageret.

”Det har hele tiden vært et ønske for meg at vi kunne fortsette med å bare ha en heltidsansatt på lageret en stund til, selv om vi vokser. Det å kunne automatisere noen prosesser og kunne optimalisere, slik at ting ikke tar så lang tid og så man kan gjøre det på en smartere og bedre måte, det er viktig for meg.”

Med ingen plukkfeil i 2024 og forbedrede arbeidsforhold på lageret, er bedriften også satt til å forbedre kundeopplevelsen gjennom feilfri levering og raskere servicetid. Nize Equipment ser frem til å utnytte Apports kontinuerlige støtte og oppdateringer for å maksimere bruken av systemet, mens de fortsetter å utvide sine tjenester og tilstedeværelse hos kundene sine.