Skip to content

Motor Part har doblet plukkehastigheten med Apport WMS

Se videoen

Om Motor Part.

Motor Part, et ledende selskap  i Motor Gruppen, leverer reservedeler, tilbehør og profesjonelle tjenester til bileiere i Norge som kjører enten Mitsubishi, Renault, Hongqi og Dacia. Motor Part ligger i Drammen, hvor de med et lager på 4000 m2 og over 25 000 SKU-er spiller en avgjørende rolle innen bilimport, salg og service.

BRANSJE
Automobil
INTEGRASJON
ERP
Lagerautomat
Ansatte
11
Lager
4.000 kvm.
ANTALL BESTILLINGER
25.000 pr. måned
Utfordringen

Et Presserende Behov for Optimalisering.

Før Motor Part implementerte Apport WMS, sto de overfor en rekke utfordringer. Deres eksisterende lagerstyringssystem krevede hyppige manuelle varetellinger som var tidkrevende og ineffektive og som ofte krevde hele helger. Motor Part manglet også sporbarhet og nøyaktighet, noe som førte til forsinket distribusjon. Det var også et presserende behov for å optimalisere plukkerutinene og forbedre kommunikasjonen på tvers av avdelingene. Motor Part ønsket å gå bort fra nedetid og over til mer effektive rullende varetellinger.

"Vi sleit nok også tidvis med å holde kontroll på hvor alle varene våre var til enhver tid. Det var mye diskusjoner mellom innkjøp og distribusjon om hvor varer hadde tatt veien hen. Det var mye nedetid, og jeg tenker det at nå ligger Apport for eksempel på en egen server, og det gjør at hvis ERP får trøbbel på server, så kan vi fortsatt arbeide videre på lageret.”

Løsningen

WMS som en Game Changer for Motor Parts Lager og Plukkerutiner

Motor Part valgte en enkel startversjon av Apport for å få kontroll over kjernefunksjonene før de utvidet systemet. Denne strategien gjorde det mulig for dem å unngå å miste fokus og arbeide målrettet med å optimalisere lagerlogistikken sin. For å sikre en problemfri implementering av lagersystemet, hadde Motor Part nøye forberedt dataene sine, og en annen nøkkel faktor var implementeringen av pick-by-voice, som både har økt effektiviteten betydelig og redusert feil i plukkeprosessen.

”Og en litt sånn annen fun fact i forhold til i forhold til voice er at vi med den tidligere heisløsningen kunne kjøre to operatører i vareheisen, og de to operatørene klarte til sammen 300 linjer på det meste. Når vi kjører voice nå med bare én operatør, så kan vedkommende klare 250 linjer i timen med bare én mann. Og det her, det tror jeg kommer av at voice holder deg i gang. Så voice er også absolutt et verktøy man bør vurdere.”

Fremtiden

På Vei mot Optimalisert Lagerlogistikk og Forbedret Kundeservice

Motor Part ser frem til å fortsette samarbeidet med Apport og planlegger å utvikle systemet ytterligere. De jobber med å implementere volumberegning, som vil ha avgjørende betydning for distribusjonsavdelingen og Motor Part som helhet. Apport spiller en sentral rolle i dette prosjektet, deres oppgave er å sikre at små detaljer ikke blir oversett samtidig som implementeringen blir vellykket.

Motor Part har innsett at en gradvis tilnærming og en klar strategi for systemutvikling er nøkkelen til suksess. De ser optimistisk på fremtiden, der de både vil optimalisere lagerlogistikken sin og levere bedre service til kundene sine. Sammen med Apport ser de frem til å fortsette å oppnå gode resultater i bransjen sin.