Skip to content

Matas' lagerreise: Fra papir til teknologisk effektivitet

Se videoen

Om Matas

Matas er en av Danmarks største detaljhandelskjeder, som spesialiserer seg innen skjønnhet, helse og velvære. Selskapet ble grunnlagt i 1949 og har siden utviklet seg til å være en av de ledende aktørene innen skjønnhetsbransjen i Skandinavia. Matas har ytterligere hele 500 butikker spredt over hele Skandinavia og et stort lager i Allerød, som sysselsetter mellom 300-400 lagerarbeidere i høysesongen.

BRANSJE
Detail
IntegraTIon
Microsoft Dynamics AX
Ansatte
300-400 i høysesong
Lager
30.000 kvm.
Antall varenumre
45.000
Utfordringen

Fra papirkaos til et WMS, der håndterer 45 000 varenumre

Før Matas implementerte Apports WMS, ble lagerstyringen håndtert manuelt. Lagerchefer og driftschefer skrev ut papirdokumenter og tildelte plukkeoppgaver til medarbeiderne. Dette ineffektive systemet var ikke bare tidskrevende, det førte også til potensielle feil og unødvendig kompleksitet i lagerets drift. Med Matas’ økende nettforretning og det økende antallet produkter, ble behovet for en mer avansert og automatisert løsning uunngåelig. Matas ønsket å optimalisere lagerets effektivitet, minimere plukkefeil og håndtere sitt omfattende varesortiment på en mer smidig måte.

Løsningen

Pick-by-Voice: En håndfri løsning

Med Apport WMS kunne Matas automatisere og optimalisere hele sin lagerstyringsprocess. Plukkeoppgaver ble nå tildelt automatisk og utført ved hjelp av “pick-by-voice,” noe som gjorde at medarbeiderne kunne ha begge hendene frie og arbeide mer effektivt.

"Vi har valgt pick-by-voice primært av den grunn at du som operatør har begge hendene fri. Så det vil si at du kan gå og ta tak i varen du har og legge den ned i enten en kasse eller på en pall. Du har hele kroppen med, da du ikke trenger å holde skanneren eller legge skanneren fra deg for å kunne plukke en vare. Så det er svært behagelig å arbeide med, og du får en rekke fordeler implementert med pick-by-voice."

Dette betydningsfulle skiftet i tilnærmingen til styringen av Matas’ lager førte ikke bare til forbedret drift, men også økt kontroll og muligheten til å skalere opp ved behov. Apports WMS-system har blitt en integrert del av Matas’ virksomhet og har hjulpet dem med å takle de utfordringene som kontinuerlig har oppstått med den raske veksten i deres nettforretning og det økende antallet produkter.

Med regelmessige tellinger og styringsverktøy har Matas kunnet finjustere sine lagerprosesser for å oppnå mer effektiv lagerdrift. Denne løsningen har også muliggjort en kontinuerlig utvidelse av deres produktsortiment, da antall SKU-er fortsetter å øke som en viktig del av deres vekststrategi.

Fremtiden

Det er alltid nye muligheter å utforske

Matas og Apport fortsetter å samarbeide tett for å identifisere og implementere nye teknologier og løsninger som kan gavne Matas’ logistikk og vekst. Den teknologiske utviklingen innen logistikkverdenen betyr at det alltid er nye muligheter å utforske. Sammen med Apport er Matas forberedt på å møte fremtidige utfordringer og sikre at deres lagerstyring forblir bransjeledende.

Dan Jensen beskriver at Apport ikke bare har levert en effektiv WMS-løsning til dem, men også har etablert seg som en verdifull samarbeidspartner som aktivt deltar i Matas’ utviklingsreise.

"Så det å ha Apport ombord betyr at de både er en samarbeidspartner, men de er også en del av reisen. Hva er det vi må se nærmere på, og hva bør løsningen være? Så det er ikke bare oss som kommer med hva vi gjerne vil ha. Men vi har også Apport med oss, og ser på hvordan vi kan løse denne problemstillingen sammen."