Skip to content

HiKOKI Power Tools holder seg konkurransedyktige med Apport WMS

“For å kunne nå våre mål, trenger vi støtten vi får fra Apport i prosessen – det gjør det mulig for oss å takle veksten.”
Stavros Tsamis
Lagersjef hos HiKOKI
Mangel på oversikt

Konkurransedyktighet forutsetter oversikt

Da HiKOKI i implementerte Apport WMS på sentrallageret sitt i 2012, var grunnen at de ønsket å få mer oversikt. Og oversikt, det fikk verktøygiganten.

Før implementeringen av det automatiske lagerstyringssystemet var oversikten på lageret til HiKOKI mangelfull. På det store lageret med over 20 000 varenumre var det tids- og lagerkunnskapskrevende å utføre plukklinjene, og det medførte kostbare plukkfeil.

"Apport hjelper oss med å utvikle oss og ha et så effektivt lager som mulig."

I tillegg var det ingen kontroll over lagerbeholdningen, og det hadde negativ innvirkning på konkurransedyktigheten. Her ble implementeringen av Apport WMS alfa og omega for å få HiKOKI på rett spor igjen.

Det skulle vise seg at oversikt ikke var den eneste fordelen HiKOKI fikk av å implementere det automatiske lagerstyringssystemet.

Gevinstene med systemet er nemlig mange. Det fører blant annet til både tidsmessige og økonomiske besparelser.

“Apport hjelper oss med å utvikle oss og å ha et så effektivt lager som mulig”, tilføyer lagersjef Stavros Tsamis. Det styrker verktøygigantens konkurranseevne og bidrar til å gjøre det mulig for selskapet å nå sine mål for fremtidig omsetning.

Før implementeringen av WMS hadde HiKOKI:

Fordoblet effektivitet og konkurransedyktighet med Apport WMS

Lagerstyringssystemets gevinster

Gjør det mulig å konkurrere med tredjeparts logistikkaktører i utlandet

HiKOKI Power Tools har opplevd betydelig vekst siden implementeringen av det automatiske lagerstyringssystemet. Dette har skapt økonomiske gevinster for HiKOKI, som har gått fra en omsetning på 500 millioner kroner i 2012 til en omsetning på 700 millioner kroner.

"Med Apport kan vi levere det andre ikke kan, takket være strukturen lagerstyringssystemet skaper på lageret,” forteller Stavros Tsamis.

Etter implementeringen av lagerstyringssystemet opplever HiKOKI at kundene er svært fornøyde når de handler hos verktøygiganten. Systemet holder oversikt over både lagerbeholdningen og lageret, slik at kundene alltid kan føle seg trygge når de legger inn bestillingene sine.

Dette skaper økt kundetilfredshet, noe som forsterker den positive sirkelen av konkurransedyktighet og vekst som HiKOKI har opplevd siden implementeringen av Apport WMS. “Vi kan konkurrere med tredjeparts logistikkaktører i utlandet”, tilføyer lagersjef Stavros Tsamis.

“Det koster mye å rette opp en feil. Vi har beregnet cirka at én plukkfeil koster oss nesten 2000 kroner”

Effektivitet som bidrar til vekst

HiKOKI har merkbar nytte av strukturen det gir å ha et lagerstyringssystem. I tillegg er den optimaliserte effektiviteten på det store sentrallageret i Oslo en annen vesentlig fordel for HiKOKI.

"Vi gikk fra å kunne takle maksimum 19 plukklinjer i timen til å kunne klare det dobbelte."

Stavros Tsamis forklarer: “Etter implementeringen av Apport WMS er det mulig å plukke dobbelt så mye i timen og samtidig minimalisere plukkfeil. Vi gikk fra å kunne takle maksimum 19 plukklinjer i timen til å kunne klare det dobbelte.”

Når effektiviteten øker, er det mye lettere å vokse – og dette fikk HiKOKI erfare. Veksten gikk nemlig raskt. Heldigvis kunne hver enkelt lagermedarbeider nå plukke mye mer effektivt enn før, noe som gjorde det mulig å takle veksten. Og til og med å redusere bemanningen på lageret til tross for mer aktivitet. Sentrallageret til HiKOKI i Oslo har gått fra å ha 26 ansatte på lageret i 2012 til nå å ha 23 lagermedarbeidere.

Ifølge Stavros Tsamis viser dette hvordan verktøygiganten har klart å optimalisere og effektivisere prosessene på lageret ved hjelp av lagerstyringssystemet.

Økonomiske besparelser på bunnlinjen

HiKOKIs lagersjef, Stavros Tsamis, forteller at det er kostbart å ha lager i Norge, men Apport WMS har gjort det økonomisk mulig for verktøygiganten å ha sentrallageret lokalisert i Norge likevel. Takket være Apports lagerstyringssystem sparer HiKOKI penger på bunnlinjen.

HiKOKIs lagersjef, Stavros Tsamis, forteller at blant annet minimalisering av plukkfeil og kontroll over varelageret har gjort det mulig for HiKOKI å spare penger på bunnlinjen.

Stavros Tsamis tilføyer at det automatiske lagerstyringssystemet også fører til besparelser i forbindelse med emballasje, ettersom systemet velger riktig emballasje for ordrene. “Struktur sparer penger”, understreker lagersjef Stavros Tsamis – og Apport WMS sørger for struktur.

Det automatiske lagerstyringssystemet har hatt vedvarende positive ringvirkninger for HiKOKI Power Tools. Systemet sørger for at lageret fortsetter å være effektivt, øker konkurranseevnen og sikrer høy kundetilfredshet. Derfor er Apport en vesentlig komponent for HiKOKIs evne til å kunne nå sin målsetting for fremtiden.

Les mer om resultatene du kan forvente med et WMS.

"Fremtiden ville sett helt annerledes ut uten Apport"

Gearet for vekst med Apport WMS

Apport WMS gjør det trygt å vokse, i visshet om at man holder seg konkurransedyktig. Et av målene for HiKOKI er å oppnå 1 milliard kroner i årlig omsetning. 

“For å kunne nå målene våre, er vi avhengige av at Apport er med oss i prosessen – systemet gjør det mulig for oss å takle vekst”, understreker Stavros Tsamis.

Selskapets målsetting for fremtiden krever en strategisk tilnærming. Med Apports automatiske lagerstyringssystem samles alle lagerets data inn, noe som skaper oversikt og danner et grunnlag for å utarbeide en strategi for fremtiden – og dette gjør det mulig for HiKOKI å sette seg mål for tiden som kommer. Stavros Tsamis understreker: “Det hadde vært vanskelig å se for oss fremtiden uten Apport.”

Er logistikken din gearet for vekst? Les videre her.