Skip to content

Hardanger Bestikk har hevet effektiviteten og nøyaktigheten med nytt WMS

Økende krav fra kunder og et ønske om større effektivitet og nøyaktighet på lageret fikk norske Hardanger Bestikk til å investere i et moderne WMS. Valget falt på Apport Systems, og det har sendt plukkeffektiviteten i været med 40 til 50 prosent.

“Lagerstyringen vår betyr nesten alt. Våre kunder stiller høye krav til leveringssikkerhet, så vi må ha full kontroll over varene våre for å kunne levere riktig produkt til riktig tid. At vi nå har fått større kontroll over lageret vårt, betyr også at vi kan optimalisere innkjøpene og produksjon vår – før måtte vi kjøre med noen sikkerhetsmarginer, men nå vi kan vi kjøpe inn og produsere nøyaktig det det er behov for.”
Oddbjørn Pedersen-Rise
Administrerende direktør, Hardanger Bestikk
BAKGRUNN

Stigende krav gjorde et WMS nødvendig

Innerst i den vakre Hardangerfjorden i Norge ligger den lille byen Kinsarvik. Siden 1958 har den ene lastebilen etter den andre transportert eksklusive gaver til nordmenn herfra. Her ligger nemlig Skandinavias største produsent av bestikk i rustfritt stål – Hardanger Bestikk.

Som produsent av et anerkjent kvalitetsprodukt har Hardanger Bestikk vært vant til å sette betingelsene når det gjelder levering, men de siste årene har ting endret seg.

«Vi har ikke hatt så mye fokus på logistikk tidligere, men vi merker at det blir stadig viktigere. Våre kunder krever mer av oss når det gjelder dokumentasjon og individuell tilpasning. Før kunne vi som produsent i høyere grad bestemme vilkårene, men nå er det mer påvirket av kravene de store kjedene stiller, og det må vi leve opp til», sier driftsdirektør Oddbjørn Pedersen-Rise.

Tidligere gjorde Hardanger Bestikk lagerstyring med et system som primært tok utgangspunkt i produksjonen, men de økte kravene til logistikk gjorde det altså nødvendig å legge om selskapets prosesser og innføre et dedikert WMS.

 

VALGET AV APPORT
Sterk prosjektledelse og fast pris gjorde forskjellen

Før Hardanger Bestikk signerte avtalen med Apport Systems, var de gjennom en grundig utvelgelsesprosess. En screening av markedet for potensielle leverandører i Norge, Sverige og Danmark førte til en liste på tre utvalgte selskaper, som fikk mulighet til å komme med et forslag til løsning for Hardanger Bestikk.

“Først og fremst så vi på det tekniske – om leverandørene kunne oppfylle kravspesifikasjonene vi hadde satt. Det var jo et veldig grunnleggende krav, og det kunne de da også alle tre. Deretter spilte prisen selvfølgelig en rolle, og for oss var det veldig positivt at Apport kjører med en fast pris. Fra vår tidligere erfaring med IT-prosjekter vet vi at det ofte blir dyrere enn prisen som er lovet, så den faste prisen ga trygghet”, sier Oddbjørn Pedersen-Rise.

Det viktigste i utvelgelsesprosessen var imidlertid leverandørenes tilnærming til prosjektledelse.

“Vi fokuserte mye på hvordan de la opp til at prosjektet skulle gjennomføres. Vi har ikke selv interne ressurser til å styre det, så vi var helt avhengige av å finne en leverandør som var i stand til å få det i havn til riktig tid og avtalt pris. Når man snakker om prosjektledelse, handler det også om kjemi, og gjennom våre møter med Apport fikk vi en tro på at de var de rette folkene til å hjelpe oss”, sier Oddbjørn Pedersen-Rise.

IMPLEMENTERINGEN

En gjennomgripende, men positiv prosess

Apport Systems løsning for Hardanger Bestikk omfatter ikke bare lagerstyring, men også et system som understøtter produksjonsprosessen. Derfor har implementering av systemet medført ganske gjennomgripende endringer i selskapets prosesser.

apportsystems-wms_1920x1080.jpg

“Vi hadde kick off på prosjektet i februar 2014, og så vi hadde hele sommeren og høsten på å foreta justeringer i systemet. Vi hadde ukentlige prosjektledermøter på Skype, og jeg opplevde det som en svært positiv prosess. Etter at vi for alvor gikk live med systemet i april 2015 har fungert bra. Tilpasningen av produksjonen er en større prosess, der vi også har gjort noen endringer etter at vi har gått i drift, men her har Apport vært gode til å sette seg inn i vår situasjon og hjelpe med å få det til å fungere”, sier Dagfinn Vines, som er logistikkansvarlig og har vært prosjektleder på WMS-prosjektet.

De ansatte på lageret har raskt omfavnet systemet. Spesielt når det gjaldt en av de ansatte, var det litt spenning rundt hvordan det ville gå. Siden hun bruker høreapparater, var bedriften engstelig for hvordan det ville gå når PDA’ene ble erstattet av stemmeterminaler med Apport Voice-teknologi.

“Systemet kan settes til høreapparatet, og det har gått over all forventning. Hun er faktisk den mest effektive på lageret”, sier Dagfinn Vines.

RESULTATET

Effektiviteten har skutt i været med 40–50 prosent

Etter nesten et halvt år i drift kan Hardanger Bestikk konkludere med at ønsket om å øke effektiviteten har gått i oppfyllelse.

"Hvis vi bare ser på plukkeffektiviteten, har den økt med 40–50 prosent."

“Det er det ingen tvil om. Den enkelte ansatte har mye større kapasitet enn før, og hvis vi bare ser på plukkeffektiviteten, har den økt med 40–50 prosent. Med til tallene hører også at det er noen oppgaver plukkerne ikke utfører lenger, slik at netto virkningsgrad er noe lavere.

Spesielt oppfyllingsoppgavene tok tidligere en stor del av plukkernes tid, men med det nye systemet har vi vært i stand til å optimalisere arbeidsflyten vår, så vi har en bedre forberedelse til plukk”, sier Oddbjørn Pedersen-Rise.

Også nøyaktigheten på lageret har blitt bedre, men den prosessen tar litt lengre tid å få helt i mål, så det fulle potensialet er ennå ikke nådd.

“Vi har gjort noen endringer i registreringsrutinene våre i produksjonen i forbindelse med implementeringen av systemet for å få en mer nøyaktig lagersaldo. Det tar tid å innarbeide rutinene, men det går definitivt i riktig retning”, sier Oddbjørn Pedersen-Rise.

FAKTA om

Hardanger Bestikk

  • Grunnlagt i 1958 av Odd og Kirsten Leikvoll. Selskapet er fortsatt familieeid i dag.
  • Ligger i Kinsarvik sør for Bergen i Norge.
  • 48 ansatte på fabrikken, herav 6–7 på lageret.
  • Har mottatt flere designpriser, blant annet for serien Tuva.
  • Museum of Modern Art (MoMA) selger Hardanger Bestikk i sin butikk.

apportsystems_wms_1920x1080.jpg