Skip to content

Glamox Optimaliserer Lagerstyring med Apport WMS

Se videoen

Om Glamox.

Glamox er en av de ledende norske industrikonsernene som spesialiserer seg i utvikling, produksjon og salg av profesjonelle belysningsløsninger over hele verden. Med en årlig omsetning på omtrent 400 millioner euro og tilstedeværelse i mer enn 13 land rundt om i verden, har Glamox et omfattende globalt fotavtrykk. Virksomhetens lagerfasilitet i Molde dekker over 8.000 kvadratmeter og inkluderer 30 ansatte på lageret. Lageret inneholder over 100.000 aktive artikkelnumre fordelt på 7.000 palleplasser og 7.000 smålagre.

BRANSJE
Produksjon
Integrasjon
MSMQ
Ansatte på lageret
31
Lager
8.000 kvm.
AntalL bestillinger
18.000 pr. måned
Utfordringen

Veien til forbedring: Glamox's tøffe lagerutfordringer før WMS.

Før implementeringen av Apport WMS stod Glamox overfor alvorlige utfordringer. En av de mest fremtredende utfordringene var mangel på nøyaktig data og effektiv styring av lageret.

Manuelle oppgaver som lagring krevde verdifull tid og ressurser, samtidig som feil i plukking var en hyppig forekomst (med omtrent 500-600 feilplukk per år). Dette resulterte i betydelige økonomiske tap og administrativt besvær.

”For det tidligere, så hadde vi cirka 500-600 feilplukk i året. Med et WMS-system, hvor vi nå da scanner lokasjon og bekrefter med å scanne artikkelnummer og sånne ting, så er det kun manuelle feil igjen, som er egentlig tellefeil. […] Og for oss, så beregner vi at det har en kostnad på cirka 1000 euro per feil.”

Løsningen

Effektivisering gjennom samarbeid: Glamox optimerer lagerstyring i 2015.

I 2015 startet Glamox et samarbeid med Apport med et klart mål om å forbedre deres lagerstyring og prosesser. WMS-systemet ga Glamox tilgang til verdifulle data og effektive styringsverktøy som gjorde det lettere å identifisere forbedringsmuligheter når det gjelder plukkehastighet og antall plukkefeil. Den styrte lagringen gjorde det mulig å plassere varene mer strategisk, noe som resulterte i raskere og mer nøyaktig plukking.

”Og da med WMS, så fikk vi styrt innlagring, og da kunne vi også plassere mer ABC hvor vi da har plassert alle A-varene, altså omløpshastigheten til lageret, ikke salg, riktignok, men for vårt plukk, nærmere shipment, sånn at vi bruker kortere tid per plukk. Så transaksjonene våre har jo økt fra fire-fem transaksjoner i timen til at nå nærmere åtte transaksjoner per time.”

Fremtiden

Glamox og Apport transformerer lagerstyring og planlegger en integrert fremtid.

Samarbeidet mellom Glamox og Apport har ført til betydelige forbedringer i lagerstyring og produktivitet. Glamox har fått bedre kontroll over lageret, redusert feil i plukkingen og økt effektiviteten betydelig. Ifølge Vidar Andreassen ser de nå frem til å dra nytte av Apports nye skybaserte løsning og planlegger å oppgradere det eksisterende systemet.