Skip to content

Fra manuelle til automatiske prosesser hos Bellinger House

I 2021 implementerte den internasjonale brilleinnfatningsprodusenten Bellinger House lagerstyringssystemet Apport Advanced. Implementeringen av Apport har optimalisert arbeidsprosessene hos Bellinger på flere områder. Overgangen fra å jobbe i manuelle prosesser til automatiserte prosesser har gjort hverdagen på lageret mye enklere for medarbeiderne.

“Vi brukte veldig mye tid på å innrette lageret vårt. Vi lanserte mer enn 100 modeller i løpet av et år, og det innebar at vi kontinuerlig måtte flytte på tingene manuelt – og være oppmerksomme på tingenes plassering. Det hele var vanskelig for oss å håndtere manuelt”
Malene Bellinger
CEO hos Bellinger House
Vekst og konkurranse

Manuelle utfordringer

Hos Bellinger House forteller CEO Malene Bellinger, Kundeservice- og lagersjef Lotte Brun, og Lagersjef Rasmus Ladefoged, om den enklere hverdagen hos produsenten av brilleinnfatninger etter at de implementerte et automatisk lagerstyringssystem.

Før implementeringen av lagerstyringssystemet hadde Bellinger House flere utfordringer:

 

“Vi innså at vi var nødt til å gjøre noe med de manuelle prosessene som forsinket oss i hverdagen”, forteller CEO for Bellinger House, Malene Bellinger.

Begrensninger på grunn av langsomme prosesser når virksomheten opplever kraftig vekst, kan være veldig frustrerende. Det skaper behov for å revurdere hvilke manuelle prosesser som kan optimaliseres, slik at det blir mulig å holde tritt med veksten.

"Vi innså at vi var nødt til å gjøre noe med de manuelle prosessene som forsinket oss i hverdagen”

Bellinger, som opererer på et internasjonalt marked, opplevde at kundene stilte stadig større krav – blant annet krav om levering av varer merket med strekkoder – som er et eksempel på hvor viktig det er ikke bare å kunne holde tritt med veksten, men også med konkurranseparametere. Det ble klart at det var behov for å implementere et automatisk lagerstyringssystem.

For Bellinger House var implementeringen av lagerstyringssystemet Apport Advanced en rask og enkel prosess. Fordelene med å gå over fra å jobbe i manuelle prosesser på lageret til å ha et automatisk lagerstyringssystem ble raskt merkbare.

Kundeservice- og lagersjef Lotte Brun forteller at det nå plukkes raskere og mer riktig på lageret, og at dette merkes på tilbakemeldingene kundeservicen hos Bellinger mottar: «Det er flott å se at kundene er fornøyde med at vi leverer raskt og leverer riktig», forteller CEO for Bellinger House, Malene Bellinger.

Les mere om a merke opp.

Apport WMS optimaliserer prosessene hos Bellinger House

"Ved å implementere Apport har vi fått en mye bedre oversikt over hvilke oppgaver vi må forholde oss til i hverdagen. Det gir bedre muligheter for å sette inn de riktige ressursene på de riktige stedene."
Play Video
implementering

Lagerstyringssystemets fordeler

Med det automatiske lagerstyringssystemet er det ikke lenger nødvendig å ha stor kunnskap om lageret hos Bellinger, for systemet fungerer som en liten håndholdt lagerekspert som leder medarbeiderne rundt på lageret.

“En stor fordel med Apport WMS er at vi kan motta varer og plassere varene hvor som helst, på hvilken som helst hylle – for vi blir alltid vist veien til stedet varen befinner seg”, forteller Lageransvarlig Rasmus Ladefoged

På et stort lager med tusenvis av brilleinnfatninger er det ikke vanskelig å forestille seg hvor mye tid det tok for medarbeidere å finne frem når varer skulle plasseres og plukkes.

Med Apport WMS spiller det ingen rolle hvor varene plasseres – systemet forteller deg nemlig umiddelbart hvor du finner varen, uansett hvor den er plassert.

4 fordeler med Apport WMS

Play Video

Håndtering av peak-perioder

“Vi plukker mer effektivt, blant annet fordi vi nå kan plukke direkte ned i forsendelseskasser. Vi behøver ikke lenger å ha medarbeidere med lang erfaring. Vi kan ta folk direkte inn fra gaten og gi dem en skanner i hånden, og så er de “good to go” med det samme”, sier Kundeservice- og lagersjef Lotte Brun.

Hos Bellinger ble det fort klart at Apport WMS gjorde det mulig å hente inn en medarbeider fra økonomi, kundeservice eller et helt annet sted når det oppstod akutt behov for hjelp på lageret i de travleste periodene – takket være lagerstyringssytemets brukervennlighet og intuitive måte å formidle arbeidsoppgavene på.

Mange bedrifter har perioder som er spesielt travle hvor det er behov for mer arbeidskraft. Takket være det automatiske lagerstyringssystemet er opplæring av ekstrahjelp ikke lenger noe problem for Bellinger House. Nå kan bemanningen på lageret økes raskt og effektivt i perioder.

Les mere om verdien av et WMS.

”Vi plukker mer effektivt, blant annet fordi vi nå kan plukke direkte ned i forsendelseskasser. Vi behøver ikke lenger å ha medarbeidere med lang erfaring. ”​

 

Optimaliseringen overgangen fra manuelle til automatiske prosesser har gitt, har ført til bedre oversikt og overskudd til å allokere ressursene bedre. Det er en stor fordel at man til enhver tid har oversikt over situasjonen på lageret, slik at man har mulighet til å handle raskt hvis det plutselig kommer veldig mange ordrer eller varer på en gang.

Kundeservice og lagersjef Lotte Brun forteller: “Vi har en mye bedre oversikt i hverdagen over hvor mange oppgaver vi har foran oss, i og med at vi kan se hvor mange plukklinjer vi har. Det gir bedre muligheter for å kunne sette inn de riktige ressursene på de riktige stedene.”

Strategi

Erfaringer og muligheter for fremtidig vekst

Apport Advanced er et lagerstyringssystem utviklet spesielt for bedrifter som opererer med et ERP-system. Lagersystemet er utviklet slik at det kan vokse med virksomheten, systemet er skalerbart og holder orden på alle prosesser på lageret.

For Bellinger House er WMS en avgjørende faktor for å kunne implementere den aggressive vekststrategien de har satset på. ”Vi regner med at Apport på sikt kan hjelpe oss med å nå målene for vekststrategien vår, som er ganske aggressiv. Vi forventer å utvide lageret vårt og ha langt flere plukklokasjoner. Skaleringen er mye enklere nå som vi har et WMS”, uttaler Kundeservice- og lagersjef Lotte Brun

Lagerstyringssystemet gjør det mulig å kontinuerlig utvikle og utvide lageret slik at kapasitet og arbeidsprosesser kan vokse i takt med at virksomheten vokser. Viktigst av alt er at det hele utføres med et menneskelig ansikt – i vekstprosessene så vel som i implementeringsprosessen.

”Det er alltid noen man kan ringe til og få hjelp av med det samme ”, forteller Lageransvarlig Rasmus Ladefoged.

Er logistikken din giret for vekst? Les mere.

"Vi regner med at Apport på sikt kan hjelpe oss med å nå målene for vekststrategien vår, som er ganske aggressiv.”