Skip to content

Møt Bo - Konsulentsjef hos Apport

Bo Kristensen er ansatt som Konsulentsjef og har vært hos Apport siden 2016. Hans daglige arbeidsoppgaver hos Apport består av ledelse og utvikling av kundenes lagerprosesser og WMS løsning.

Hva er det som motiverer deg?

“Det å skape verdi for kundene er noe som motiverer meg daglig. Hos Apport har man flere muligheter for å utføre verdiskapning”, forteller Bo.

 

Videre forteller Bo: “Verdiskapningen skjer både indirekte og direkte. Indirekte ved en kontinuerlig utvikling og forbedring av vårt leveranseapparat og direkte gjennom analyse og spesifikasjon av de oppgaver og endringsbehov som våre kunder har”.

“Det å skape verdi, motiverer meg”

– Bo Kristensen, Konsulentsjef hos Apport

Hvordan skaper du verdi for kundene?

Setter meg inn i deres behov

“Som sagt, så er det en direkte og indirekte vei, men hvis man skal fokusere litt på den direkte veien, handler det om å kunne sette seg inn i kundens behov og analysere hva som er den riktige løsningen for respektive kunde. Deretter må man legge en plan for både utføring og levering av de endringene som kan tilkomme”, sier Bo.

Blir du utfordret i ditt arbeid hos Apport?

Apport har mange kunder som har spesialisert seg i forskjellige retninger

“Jeg blir utfordret hos Apport ved at vi har en meget bred kundebase med mange spesialiserte løsninger som er relativt unike. Vårt kundesegment er veldig bredt og strekker seg fra et lite selskap med stort fokus på presisjon til et større selskap med fokus på effektivitet”, forteller Bo.

DSF5495-scaled-1.jpg
Hvordan vil du beskrive kulturen i Apport?

Der er ikke langt fra direktør til konsulent

“Kulturen hos Apport tar utgangspunkt i en meget flat organisasjon. Det er ikke langt fra direktør til konsulent. Det påvirker måten vi behandler hverandre på i det daglige”, sier Bo Kristensen, Konsulentsjef hos Apport.

Hvordan er

– hverdagen hos Apport?

“Hverdagen hos Apport handler både om planlegging og delegering av oppgaver samt analyse av spesifikke kundebehov. Mye av hverdagen går på ledelse, men jeg kan si at det er ca. en 60/40 fordeling, der jeg bruke 40% av tiden min på videreutvikling av kundene”, forteller Bo.

Hvilke personalarrangement kan du best huske og hvorfor?

“Jeg husker best personalarrangementet på Escape Room i Aarhus. Der hadde vi det utrolig gøy sammen og jobbet på tvers av de gruppene som vi ellers befinner oss i, I tillegg til at vi delte ansvaret på en annen måte enn det vi gjør på kontoret. Vi opplevde andre vinklinger av hverandre og ble bedre kjent med respektive medarbeidere på en annen måte enn i en normal arbeidssammenheng”, minnes Bo.

Hvordan sparrer du med dine kollegaer?

Vi støtter hinanden

“Det er en del sparring omkring de kundecasene som vi arbeider med, og da er det veldig godt å ta en liten brainstorm der vi inkluderer en liten gruppe som kan bidra med rett kunnskap og erfaring for å løse oppgaven», sier Bo, og fortsetter:

“Sparring i hverdagen hos Apport er et spørsmål om å oppsøke kunnskap hos respektive eksperter på de forskjellige områdene for å kunne løse spesifikke kundecase”.

“Vi har en god og strukturert ledergruppe som støtter hverandre i forbindelse med daglig ledelse og utvikling av selskapet”, forteller Bo.

Hva vil du fortelle til andre

Når du anbefaler Apport som arbeidsplass?

“Når jeg anbefaler Apport som arbeidsplass, så vil jeg fremheve at vi har en dynamisk arbeidsdag med stor påvirkning på planlegging av egne arbeidsoppgaver. Man får mange forskjellig oppgaver og man har også mulighet til å bygge gode relasjoner til våre kunder som man jobber mot”, forteller Bo.

Hvis jeg skal beskrive Apport med tre ord, så vil det være:

Seriøs

Målrettet

Romslig

Har du lest om Merete som arbeider i stillingen som Applikasjonssupporter hos Apport?

Les om Merete her