Skip to content

Allan forteller om sin stillling hos Apport som Implementeringskonsulent​

Allan har vært Implementeringskonsulent hos Apport helt siden starten av 2017. Hans primære oppgave er å implementere programvaren, utviklet av Apport, hos kunden, og sørge for at de blir godt introdusert samt tilegner seg kunnskap om hvordan de bruker det nye systemet.

Hva motiverer deg i din stilling?

Hos Apport blir Allan både utfordret og motivert ved å hjelpe menneskene samt skape verdi hos de selskapene som implementerer Apport WMS.

Allan forteller: “min hovedmotivasjon er helt klart det å skape verdi og hjelpe andre mennesker til å forbedre sin arbeidshverdag yttereligere. Derfor føler jeg at Apport sine verdier passer veldig godt sammen med min motivasjon.”

“Apport har fokus på at vi setter mennesket over systemer og hvordan de fungerer i henhold til systemet. At vi hjelper dem til å kunne oppnå en enda bedre arbeidshverdag og økt trivsel på arbeidsplassen er absolutt en motivasjonsfaktor for meg”.

“Prosessoptimalisering og brukervennlig system som kan hjelpe og støtte kundene våre til å forenkle hverdagen.”

– Allan, Implementeringskonsulent hos Apport

Forretningsverdi for Apport kunder

Det er teamwork!

“Det er ingen ting som jeg gjøre alene. Her handler alt om teamwork. Vi må sørge for at programvaren som blir installert, skaper den rette verdien for kunden. Dette gjøre vi ved en nøye prosessoptimalisering av lageret samt lærer dem å bruke systemet. Da vil de få et system som støtter deres behov på lageret.

Min oppgave er å sørge for at kunden kommer i gang med å bruke deres programvare. I tillegg må jeg sørge for at systemet blir konfigurert på en riktig måte slik at det passer for den respektive kunde og deres prosesser.

Det kan nok ikke sammenlignes med å implementere en Office-pakke eller noe lignende. Det handler mye om endringsledelse i forbindelse med prosessene når systemet skal implementeres hos kunden.

Det handler om å få medarbeiderene delaktige, opplæring av superbrukere og sørge for at de igjen kan formidle og motivere sine medarbeidere ute på lageret. Det er faktisk den viktigste oppgaven”, forteller Allen med et smil rundt munnen.

Apport som arbeidsplass

Hvordan vil du beskrive kulturen hos Apport?

“Det jeg liker aller mest er samspillet som er mellom oss. Jeg kan jobbe selvstendig med oppgaver samtidig som jeg kan diskutere problemstillinger for å få innspill hos mine kollegaer. Dette åpner for en god kunnskapsdeling på tvers av avdelingene. I tillegg har vi en ganske flat struktur med god takhøyde, som gjør at vi kan le godt sammen og snakke med hverandre på et hverdagslig nivå – det synes jeg er utrolig kult.

Vi sitter ikke bare låst inne i vårt eget glassbur, men har et veldig godt samarbeid med hverandre i løpet av dagen med gode samtaler, både når det gjelder jobb og privat. Det er utrolig godt”, reflekterer Allan.

3 ord om Apport:

– Åpenhet – i forhold til både kunder og kollegaer
– Godt samarbeidsmiljø
– Høy verdiskapning for kunder

Hvordan sparrer du med dine kollegaer?

Flat struktur er stikkordet

Allan svarer: “Det er veldig vanlig at man treffer på noen utfordringer. Vi setter opp veldig mange systemer hos forskjellige kunder som har mange varierende behov.

Derfor er er veldig fint at man kan ta en samtale med en kollega for å sparre litt rundt utfordringene som dukker opp og få innspill i forhold til hvordan man kan løse det på best mulig måte, som man kanskje ikke har tenkt på selv.

I tillegg er det veldig givende med en flat struktur, slik at man har tilgang til selveste direktøren i selskapet som har skapt dette helt fra bunn og vært involvert i samtlige prosjekter. Dette gir en større forståelse av hvordan ting er satt sammen og hvordan det best kan løses”.

“Det veldig givende med en flat struktur, slik at man har tilgang til selveste direktøren i selskapet som har skapt dette helt fra bunn og vært involvert i samtlige prosjekter. ”

– Allan fra Apport

DSF5495-scaled-1.jpg
FELLESSKABET

Hva er det beste med Apport?

“Det beste jeg vet er vår hverdagshumor, hvor vi er jordnær og kan spøke med hverandre om det meste. En annen ting er våre personalarrangementer, der har vi fokus å det sosiale og kan lære hverandre å kjenne på en annen måte enn det hverdagslige”, sier Allan.

Når du anbefaler Apport til andre – hva er det du forteller om da?

“Jeg forteller dem om vårt gode arbeidsmiljø og hvor enkelt det er å samarbeide i hele organisasjon. Du er aldri alene om å løse de utfordringer som kan dukke opp.

Tidligere har jeg jobbet mer selvstendig og primært alene med mine arbeidsoppgaver. Nå har jeg plutselig et helt team rundt meg som kan dele andre erfaringer og har annen kompetanse. Det gjør det veldig enkelt å samarbeide med enkelt oppgaver og løse dem på best mulig måte, noe som jeg synes er utrolig viktig.

Hvis man skal velge Apport som arbeidsgiver, så er det hovedsaklig på grunn av den gode samspillet, og i aller høyeste grad på grunn av vår kakekultur. Vi får servert kake neste hver dag. Vi har regler for at man skal ta med kake hvis man har fått ny bil, dummet seg ut hos kunde, hvis du har gjort noe bra, eller hvis du skal på ferie, you name it. Vi har stort sett kake for alle ulike situasjoner, slik at man på en eller annen måte skal kunne gi kake til resten av selskapet”, sier Allan med mye latter.

Vil du vite hva Bo sier om sin stilling som Konsulentsjef hos Apport og hva som motiverer han? Les om Bo her.