Hopp til innholdet

Norsk verktøysgigant øker effektiviteten betraktelig

Hitachi Power Tools’ nordiske sentrallager i Oslo har økt effektiviteten sin med over 20 prosent etter innføringen av Apport WMS, og det er potensial for enda mer, forteller logistikkdirektør Sondre Ressem. Overgangen fra papir og manuell plukk til et moderne, talestyrt WMS har foregått ganske knirkefritt.

apportsystems_kundecase_hitachi_1920x1100
“Vi er godt forberedt for videre vekst, blant annet fordi vi har fått et fremtidsrettet lagersystem. Det er en stor fordel når vi utvikler oss så raskt.”
Sondre Ressem
logistikkdirektør, Hitachi Power Tools Norge
BAKGRUNN
Vekst skapte behov for nytenkning

Hitachi Power Tools Norge er en av Skandinavias ledende leverandører av elektroverktøy, håndverktøy og festemidler til det profesjonelle markedet.

Med ca 20.000 varenumre på hyllene på det store sentrallageret utenfor Oslo er det bruk for stram styring av logistikken, og etter flere år med rivende vekst hadde selskapet i 2011 nådd et punkt der lageret ikke kunne optimaliseres mer innenfor de eksisterende rammene. Det måtte tenkes nytt, sier logistikkdirektør Sondre Ressem.

«Vi bestreber oss på å jobbe kostnadseffektivt i alle sammenhenger, og derfor var det behov for å endre lagerstyringen vår.

Vi hadde mange manuelle rutiner og plukket varene våre med et papirsystem, og vi ville derfor gjerne oppnå større systemstøtte. Vi vurderte å utvide vårt ERP, men det ville bli for omfattende og likevel ikke gi oss de funksjonene vi ønsket. Derfor ga vi oss til å screene WMS-markedet grundig», forklarer han.

Se videoen: Hitachi | Apport Systems – Tom Erik Picking & Shuttle Operator

VALGET AV APPORT
Overbevist av andre kunder

Letingen på markedet førte Apport WMS frem i søkelyset.  Etter et besøk hos noen av Apports eksisterende kunder var Hitachi Power Tools overbevist om at Apport WMS var riktig løsning å satse på.

«Vi besøkte noen selskaper – Bendt Brandt og Matas – som vi kan identifisere oss med, og vi fikk gode og ærlige svar på spørsmålene våre. Vi følte at vi fikk belyst både plusser og minuser, så vi fikk et troverdig bilde av at vi ville kunne effektivisere lageret vårt betydelig», sier Sondre Ressem, som også fremhever Apports fastpriskonsept som en viktig faktor i valget av Apport.

IMPLEMENTERING
Knirkefritt og over all forventning

Grundige forberedelser før overgangen til Apport WMS viste seg å bære frukter, for overgangen til det nye systemet gikk helt som vi håpet. Det forteller Christian Gudmundsen, som er driftsleder hos Hitachi Power Tools Norge.

«Det gikk helt knirkefritt og faktisk over all forventning. Vi hadde en god opplæringsperiode på forhånd, og det førte til at vi faktisk plukket effektivt i det nye systemet fra dag én», sier han.

"Vi plukket faktisk effektivt i det nye systemet fra dag én.”

RESULTATET
Effektivisert med 20 prosent – og med mer i vente

Seks måneder etter implementeringen kan Hitachi Power Tools gjøre foreløpig status, og den er positiv.
«Vi kan bekrefte at vi har effektivisert lageret vårt med om lag 20 prosent. Vi håndterer større volum med samme antall ansatte på lageret, og vi har ikke på langt nær så mye overtid som før», forteller logistikkdirektør Sondre Ressem.
Både han og Christian Gudmundsen er imidlertid sikre på at det er ytterligere effektivisering å hente i det nye systemet.

apportsystems-wms_1920x1080

«Vi vil bli enda mer effektive, og i takt med at vi får mer erfaring med systemet, kan vi også se hvor vi kan hente noe – blant annet kan sammenhengen mellom forskjellige håndteringer fortsatt bli bedre. Apport Systems har vært svært aktive i å hjelpe oss med å endre og tilpasse systemet, så det blir så effektivt som mulig for våre behov», sier Christian Gudmundsen.

Han og Sondre Ressem forventer ytterligere effektivisering på 5–10 prosent i løpet av de neste seks månedene, så den endelige gevinsten ender på en effektivisering på rundt 30 prosent.

Det har også lyktes oss å redusere antallet feilplukk, selv om utgangspunktet var en ganske lav feilprosent. Hitachi Power Tools’ kunder har nemlig vært vant til en leverandør som leverer med både høy hastighet og svært få feil, og derfor var det viktig for selskapet å opprettholde det omdømmet.

«Det koster våre kunder dyrt hvis vi gjør feil – tid er et svært viktig parameter. I tillegg til kvalitetsbevisste kunder, har vi et japansk moderselskap som krever svært høy kvalitet av oss, og det har vi også alltid vært i stand til å levere. Det har bare vært forbundet med høyere kostnader, enn det er nå», sa Sondre Ressem.

PERSPEKTIV
Godt rustet til videre vekst

Skiftet til Apport WMS har gitt flere fordeler enn bare den umiddelbare effektiviseringen.

«Vi har fått mye bedre rapporteringsmuligheter, noe som gir oss god oversikt. For eksempel vet vi nå tidlig på dagen om vi får bruk for overtid», sier Sondre Ressem.

Dessuten har den enkle håndteringen av Apport WMS gjort det lettere å lære opp nye ansatte.

"Vi har fått mye bedre rapporteringsmuligheter, noe som gir oss god oversikt.”

«Vi merker stor forskjell i forhold til den gangen vi plukket manuelt etter papirer. Der det tidligere tok to til tre uker å lære opp folk, er de nå ferdig opplært etter én til to dager. Det er en stor fordel når vi får nye medarbeidere, og spesielt når vi må bruke vikarer», sier Christian Gudmundsen.

Hitachi Power Tools’ sentrallager brer seg i dag over 5.300 kvadratmater, men selskapet fortsetter å vokse, og snart starter byggingen av ytterligere 1.000 kvadratmeter lager.

«Vi ser lyst på fremtiden og føler oss godt rustet til videre vekst, blant annet fordi vi har fått en fremtidsrettet lagersystem. Det er en stor fordel når vi utvikler oss så fort», sier Sondre Ressem.

FAKTA om

    Hitachi Power Tools Norge

  • Hitachi Power Tools Norge A/S er et datterselskap av Hitachi Koki, som kjøpte selskapet i 2005, da det het Markt & Co.
  • Hitachi Power Tools Norge A/S teller i tillegg til hovedkontoret i Oslo også datterselskaper i Sverige, Danmark, Finland og Polen.
  • Selskapet er en del av det globale industrikonsernet Hitachi Ltd., som er blant verdens ti største konsern.
  • Hitachi Power Tools Norge A/S har et 5.300 kvadratmeter stort lager på Kjeller ca 25 km. fra Oslo. På selve lageret jobber det 25 mann, men alt i alt sysselsetter selskapet 65 personer.
apportsystems_wms_1920x1080.jpg