Fjern unødvendige kostnader på lageret

At et effektivt lager er viktig, er forhåpentligvis ikke nytt for noen, og de fleste virksomheter vil allerede ha fokus på hva de kan gjøre for å redusere kostnadene til lageret. For hver eneste krone som kan spares på logistikken, kan flyttes direkte ned på bunnlinjen.

Det krever likevel kunnskap å treffe kvalifiserte beslutninger om hva man bør endre, og en viktig del av denne kunnskapen ligger gjemt i de dataene om lagerets aktiviteter, som man kan samle opp via sitt WMS.

I dette blogginnlegget vil vi ta utgangspunkt i noen av de kostnadsreduserende tiltakene man kan sette i verk hvis man har et WMS og har mulighet til effektivt å analysere data fra lageret.

Identifiser de dyre kundene

For B2B-virksomheter som kontinuerlig selger mange varer til den samme kundegruppen, vil de beste kundene også noen ganger være de dyreste – i hvert fall sett fra lagerets side.

Det er nemlig ofte dem som skal betjenes litt ekstra, og som krever særavtaler i forhold til levering. Dermed blir de dyrere å håndtere for lageret. I visse tilfeller gir det god mening å investere litt ekstra i kjernekundene, men ofte har man ikke oversikt over hvilke kunder som egentlig er dyrest å betjene.

Har man et BI-verktøy til sitt WMS, for eksempel Apport BI, har man mulighet til å identifisere de dyreste kundene og sjekke avtalene. Noen ganget gir man unødvendig god service fordi det er en gammel vane eller en ubekreftet idé om hva kunden egentlig foretrekker. For kanskje gjør det reelt ingen forskjell for kunden om de samler bestillingene sine i en daglig bestilling i stedet for å sende 23 mindre bestillinger, eller om varene emballeres på en mindre tidskrevende måte?

Les vår e-bok om CFO’ens muligheter til å redusere arbeidskapitalen gjennom bruk av et intelligent lager. 

Samme logikk gjør seg gjeldende for leverandører – noen koster det mer tid enn andre å håndtere for lagermedarbeiderne, og her kan også unødvendige kostnader fjernes.

Et eksempel kan være en leverandør som tilbyr en attraktiv rabatt hvis man tar med noen ekstra varer slik at en 40-fots container kan fylles opp, og det samlet sett blir billigere å sende varene.

Det hjelper likevel ikke mye hvis lageret mottar en container med mange varer som ikke passer inn i den normale prosedyren for mottak. Det kan bety at hele besparelsen tapes igjen på grunn av ekstra ressursforbruk til innplassering på lageret.

Ved å identifisere de dyreste leverandørene for lageret får man mulighet til å stille krav til dem, slik at de blir enklere å håndtere i fremtiden.

Rydd opp i døde varer

Langt de fleste lagre sleper rundt på noe vrakgods – en porsjon døde varer som ikke blir solgt, og kanskje bare ligger på lager på grunn av gamle serviceavtaler som man ikke lenger trenger å leve opp til. Det kan også være snakk om varer med en lav salgsfrekvens – har frekvensen falt over tid, er det ikke sikkert at lagerbeholdningen har fulgt med, og da står man med en unødvendig høy binding på disse varene.

Selv om de fleste lagersjefer sikkert vil nikke gjenkjennende til det bildet, er det ikke ensbetydende med at det med jevne mellomrom blir ryddet opp i vrakgodset. Har man ikke digitalisert lageret sitt, kan det være en møysommelig prosess å finne ut hvilke varer det vil gi mening å rydde opp i.

Tilsvarende enkelt er det å gjøre akkurat det, hvis man har et moderne, digitalisert lager. Du kan enkelt trekke ut lister over hvor det vil ha størst effekt å sette inn ressurser, og dermed kan du effektivisere lageret.

Optimalisering av emballasje og forsendelse

En av de klare fordelene et WMS gir deg, er innsikten i hvordan en bestemt bestilling pakkes mest effektivt, slik at det tas høyde for emballasjeforbruk og forsendelse.

For eksempel virker det kanskje mest opplagt for lagerarbeideren å pakke en bestemt bestilling på en halvpall fordi han ikke har mulighet til å se hva det koster å pakke og sende forskjellige varianter. Systemet kan vurdere om det samlet sett ville være billigere å sende for eksempel to pakker i stedet.

Lageret er en stor kostnad – det kan ikke endres. Men hvis man kan se nøyaktig hva som koster penger, har man mulighet til å optimalisere de stedene som gir størst effekt, og direkte påvirke forretningens resultat.