Skip to content

Sterke WMS til helsesektoren

Institusjoner i helsesektoren ...

– og farmasøytiske selskaper har i logistikksammenheng sterkt fokus på sporbarhet og myndighetskrav. I produksjonen spesielt og i forsyningskjeden spesielt spiller sikkerhet en stor rolle.

Produktene i dette segment kan or eksempel være sterile eller temperaturfølsomme varer, og det kan være store utsendelser som stiller krav til den interne og eksterne logistikkhåndteringen.

Apport WMS støtter helsesektorens store behov for sporbarhet og for å kunne leve opp til de strenge kravene fra myndighetene.

Stort potensial for innsparinger

For mange selskaper i dette segmentet er det et stort innsparingspotensial med tanke på forsyningssystem og interne prosesser. Det gir Apport WMS mulighet for.

Systemet bidrar til en konstant økonomisk optimalisering gjennom for eksempel lageroptimalisering og plasseringforslag i forbindelse med plukk.

Individuelt fokus på maskinvare

Vi anbefaler selskaper i helsesektoren å ha individuelt fokus på maskinvare, så det valgte utstyret kommer til å matche bransjens produksjons- og forsyningkrav. 

I tillegg vil et økt fokus på rapportering gjennom Business Intelligence kunne forbedre ressursforvaltningen og bidra til en løpende analyse av plasseringer på lageret.

Apport WMS-kunder i helsesektoren

Validus Engros AS

Vil du optimalisere lageret ditt med 30%?

1,000+ andre selskaper mottar de beste rådene og kunnskapen om lagerstyring og optimalisering fra bransjeledende eksperter hver måned.