Skip to content

Stor erfaring med lagerstyring for grossister

Grossistselskapene ...

– ivaretar formidlingen av varer mellom produsenter og detaljleddet, som ofte består av en ikke-homogen stripe av små og mellomstore butikker. 

En av utfordringene for de fleste grossistvirksomheter er håndteringen av mange forskjellige produkter i både store og svært små partier.

Apport WMS håndterer de spesielle kravene til lageret som gjelder til engrosbransjen – for eksempel ulike partier og rask levering til butikkleddet.

Behov for lageroptimalisering

Økt konkurranse fra e-handelen utfordrer grossistene og gjør behovet for stringent lagerstyring med tanke på varenes salgbarhet og raskere leveringstider.

Grossistsegmentet har derfor et behov for lageroptimalisering og en sterk tilførselsstrøm til butikkleddet. Apport WMS dekker disse behovene og støtter alle prosesser i den interne logistikken. WMS’et kan skaleres i takt med bedriftens vekst.

Fokus på BI

Anbefalingen til engrossegmentet er et individuelt fokus på maskinvare som passer spesifikt til bransjens produksjonskrav og kundenes leveringskrav. En oppgave Apport også kan hjelpe med å løse.

I tillegg anbefaler vi økt fokus på rapportering gjennom Business Intelligence – spesielt når det gjelder ressursforvaltning og analyse av omsetningshastighet.

Apport WMS-kunder i engrossegmentet

“For å kunne nå våre mål, trenger vi støtten vi får fra Apport i prosessen – det gjør det mulig for oss å takle veksten.”

- Stavros Tsamis, Lagersjef

“Lagerstyringen vår betyr nesten alt. Våre kunder stiller høye krav til leveringssikkerhet, så vi må ha full kontroll over varene våre for å kunne levere riktig produkt til riktig tid.”

- Oddbjørn Pedersen-Rise, Driftsdirektør

“Ved å implementere Apport har vi fått en mye bedre oversikt over hvilke oppgaver vi må forholde oss til i hverdagen. Det gir bedre muligheter for å sette inn de riktige ressursene på de riktige stedene.”

- Malene Bellinger, CEO

“Da vi håndterte alt manuelt, tok det omtrent en måned å lære opp en nyansatt. Vi har satt inn en ekstra mann i dag. Han ble lært opp i går.”

- Rune Midtrud, Lagerchef

Vil du optimalisere lageret ditt med 30%?

1,000+ andre selskaper mottar de beste rådene og kunnskapen om lagerstyring og optimalisering fra bransjeledende eksperter hver måned.