Hopp til innholdet

Grossister

Stor erfaring med lagerstyring for grossister

Grossistselskapene ...

– ivaretar formidlingen av varer mellom produsenter og detaljleddet, som ofte består av en ikke-homogen stripe av små og mellomstore butikker. 

En av utfordringene for de fleste grossistvirksomheter er håndteringen av mange forskjellige produkter i både store og svært små partier.

Apport WMS håndterer de spesielle kravene til lageret som gjelder til engrosbransjen – for eksempel ulike partier og rask levering til butikkleddet.

Behov for lageroptimalisering

Økt konkurranse fra e-handelen utfordrer grossistene og gjør behovet for stringent lagerstyring med tanke på varenes salgbarhet og raskere leveringstider.

Grossistsegmentet har derfor et behov for lageroptimalisering og en sterk tilførselsstrøm til butikkleddet. Apport WMS dekker disse behovene og støtter alle prosesser i den interne logistikken. WMS’et kan skaleres i takt med bedriftens vekst.

Fokus på BI

Anbefalingen til engrossegmentet er et individuelt fokus på maskinvare som passer spesifikt til bransjens produksjonskrav og kundenes leveringskrav. En oppgave Apport også kan hjelpe med å løse.

I tillegg anbefaler vi økt fokus på rapportering gjennom Business Intelligence – spesielt når det gjelder ressursforvaltning og analyse av omsetningshastighet.

KUNDECASE

”Hvis vi begår feil, begynner kundene å se seg om etter en annen leverandør neste gang, så det er svært viktig for oss at lageret vårt fungerer optimalt.”

– Lennart Andersson, Senior Advisor & Operations Manager, Brammer

KUNDECASE

”Vi har fått en bedre, mer effektiv og sikrere distribusjonsløsning.”

– Audun Johnsen, logistikksjef, Wittusen & Jensen

KUNDECASE

”Vi ser lyst på fremtiden og føler oss godt rustet til videre vekst, blant annet fordi vi har fått en fremtidsrettet lagersystem. Det er en stor fordel når vi utvikler oss så raskt.”

– Sondre Ressem, logistikkdirektør, Hitachi Power Tools Norway

 

Apport WMS-kunder i engrossegmentet

Bent Brandt A/S

Enor/Culina AS

Carl Ras A/S

ID Rexholm A/S

Fleggaard GmbH

Sæther Nordic A/S

Linds A/S

Cembrit A/S

HP Schou A/S

Elworks A/S

ICM Safety A/S

Relekta Services AS

Festival AS

Meldgaard Engros A/S