Skip to content

Den riktige WMS-løsningen for FMCG-selskaper

Hvis du ...

Jobber med dagligvarer og lignende i FMCG-segmentet (Fast Moving Consumer Goods), vet du at selskaper i dette segmentet blant annet kjennetegnes ved at de baserer varehåndteringen sin etter FEFO-prinsippet (first expired, first out).

Apport WMS understøtter behovet for en svært høy grad av kontroll av varer basert på utløpsdato samt bransjens fokus på leveringssikkerhet og sporbarhet, som er en nødvendighet når man leverer dagligvarer til kundene sine. Gruppering av varer til frakt inngår også som en naturlig del i oppbyggingen av Apport WMS.

Rask ekspedering og mange brukere

I FMCG-segmentet er lagerrutinene som oftest basert på et stort antall «tidsluker», på grunn av den korte tidshorisonten for hver enkelt ekspedering. Det tar Apport WMS høyde for, og systemet er bygget for å håndtere de mange brukerne som ofte benytter systemet samtidig.

Når vi jobber med bedrifter i FMCG-segmentet, anbefaler vi ofte at de fokuserer på å velge maskinvare som passer spesifikt til virksomhetens behov og ikke minst fremtidig vekstscenario.

Tenk BI i WMS-løsningen

Dessuten oppnår bedriftene i FMCG-segmentet ofte stor verdi ved å fokusere på en løsning som gjør mer ut av rapportering gjennom Business Intelligence (BI). Det kan være mye å hente ved å optimalisere ressursstyringen på denne typen lagre.

Apport WMS-kunder i FMCG-segmentet

Vil du optimalisere lageret ditt med 30%?

1,000+ andre selskaper mottar de beste rådene og kunnskapen om lagerstyring og optimalisering fra bransjeledende eksperter hver måned.