Skip to content

E-handelens høye vekst krever et sterkt WMS

Uten effektive ...

– lagerprosesser og en svært lav feilrate i leveransene, oppnår du ikke suksess innenfor E-handel. Kundenes krav er høye, og det er lett å finne en annen butikk hvis den første ikke kan levere raskt nok.

E-handel er kjennetegnet ved en høy vekst og fokus på hurtig omsettelige varer, og konstant optimalisering av logistikk og lagerbeholdning er en nødvendighet.

E-handelen er underlagt strenge juridiske krav, som stiller så store krav til selskapenes kontantstrøm at lagerstyringen av produkter og deres salgbarhet er avgjørende.

Skalerbar løsning

Med sin innebygde skalerbarhet er Apport WMS giret til å håndtere nettbutikkenes raske vekst og behov for å bruke flere lagre samtidig. Det gjør Apport WMS til et svært velegnet og økonomisk gunstig verktøy for nettbutikker, og derfor bruker store nettbutikker som Coolshop Apport WMS.

E-handel er preget av konstant forandring og hard konkurranse, noe som bidrar til å drive virksomhetene gjennom kreative og komplekse prosesser – for eksempel å drive mersalg gjennom sampakking av produkter til særtilbud. En prosess Apport har stor erfaring med.

Fokus på bedre rapportering

Anbefalingen til e-handel segmentet er et individuelt fokus på maskinvare, så det valgte utstyret passer spesifikt til behovet – en oppgave Apport også kan bistå med.

I tillegg anbefaler vi økt fokus på rapportering gjennom Business Intelligence, blant annet for å forbedre ressursforvaltningen.

Apport WMS-kunder innenfor E-handel

“Apport hjalp meg med å få kontroll over lageret ved å skape oversikt og opprette lokasjoner. Nå har jeg kontroll over både innkjøpene mine og hvor mye jeg har på lager.”

- Trine Hansen, InNehaver

“Før var hovedoppgaven vår å plukke og pakke, nå er dette bare en liten del av jobben vår, dessuten har vi nærmest 100 % eliminert pakkefeil.”

- Ken Primby, IT & Teknik

“Apport har gode referanser, og det virket som en god match for oss. Både på løsningen Apport kunne levere, og på kjemien.”

- Mikkel Grene, Adm. Direktør

“Nå sparer vi utrolig mye tid takket være Apport WMS, for en ordre kan ikke settes i gang hvis en hylle er tom.”

- Martin Pedersen, Warehouse System Manager

“Målet vårt er å utvikle oss i takt med kundenes ønsker – og det kan vi gjøre med hjelp fra Apport.”

- Camilla Haltbakk, Supply Chain Manager

E-handel

E-handel

E-handel

Vil du optimalisere lageret ditt med 30%?

1,000+ andre selskaper mottar de beste rådene og kunnskapen om lagerstyring og optimalisering fra bransjeledende eksperter hver måned.