Hopp til innholdet

E-handel – NO

E-handelens høye vekst krever et sterkt WMS

Effektiv lagerlogistikk er avgjørende innenfor e-handel, og i kraft av sin skalerbarhet egner Apport WMS seg godt til en næring i vekst.

apportsystems-wms_1920x1080

Uten effektive ...

– lagerprosesser og en svært lav feilrate i leveransene, oppnår du ikke suksess innenfor e-handel. Kundenes krav er høye, og det er lett å finne en annen butikk hvis den første ikke kan levere raskt nok.

E-handelssegmentet er kjennetegnet ved en høy vekst og fokus på hurtig omsettelige varer, og konstant optimalisering av logistikk og lagerbeholdning er en nødvendighet.

E-handelen er underlagt strenge juridiske krav, som stiller så store krav til selskapenes kontantstrøm at lagerstyringen av produkter og deres salgbarhet er avgjørende.

Skalerbar løsning

Med sin innebygde skalerbarhet er Apport WMS giret til å håndtere nettbutikkenes raske vekst og behov for å bruke flere lagre samtidig. Det gjør Apport WMS til et svært velegnet og økonomisk gunstig verktøy for nettbutikker, og derfor bruker store nettbutikker som Coolshop Apport WMS.

E-handel er preget av konstant forandring og hard konkurranse, noe som bidrar til å drive virksomhetene gjennom kreative og komplekse prosesser – for eksempel å drive mersalg gjennom sampakking av produkter til særtilbud. En prosess Apport har stor erfaring med.

 

Fokus på bedre rapportering

Anbefalingen til e-handelssegment er et individuelt fokus på maskinvare, så det valgte utstyret passer spesifikt til behovet – en oppgave Apport også kan bistå med.

I tillegg anbefaler vi økt fokus på rapportering gjennom Business Intelligence, blant annet for å forbedre ressursforvaltningen.

apportsystems_kundecase_imerco_1920x1100.jpg
Kundecase

Imerco (nettbutikk)

”Før vi begynte å jobbe med Apport, hadde vi ikke noe desidert WMS-system. Plukk- og pakkeprosessen var betraktelig mer manuell, så det er ingen tvil om at effektiviteten har økt betydelig, og det tar mye kortere tid å produsere en ordre i dag. Jeg vil anslå at på den tiden vi før pleide å være i stand til å produsere én ordre, kan vi nå produsere tre.”

– Mikkel Falck Andersen, logistikk- og administrationsjef , Imerco

Læs hele casen her

Apport WMS-kunder innenfor e-handel

Entertainment Trading ApS (Coolshop)

PompDeLux ApS

Creativ Company A/S

VVS Eksperten A/S

VITA AS