E-handelens høye vekst krever et sterkt WMS

Effektiv lagerlogistikk er avgjørende innenfor e-handel, og i kraft av sin skalerbarhet egner Apport WMS seg godt til en næring i vekst.

apportsystems-wms_1920x1080

Uten effektive ...

– lagerprosesser og en svært lav feilrate i leveransene, oppnår du ikke suksess innenfor e-handel. Kundenes krav er høye, og det er lett å finne en annen butikk hvis den første ikke kan levere raskt nok.

E-handelssegmentet er kjennetegnet ved en høy vekst og fokus på hurtig omsettelige varer, og konstant optimalisering av logistikk og lagerbeholdning er en nødvendighet.

E-handelen er underlagt strenge juridiske krav, som stiller så store krav til selskapenes kontantstrøm at lagerstyringen av produkter og deres salgbarhet er avgjørende.

apport-logo_1000x1000.png

Skalerbar løsning

Med sin innebygde skalerbarhet er Apport WMS giret til å håndtere nettbutikkenes raske vekst og behov for å bruke flere lagre samtidig. Det gjør Apport WMS til et svært velegnet og økonomisk gunstig verktøy for nettbutikker, og derfor bruker store nettbutikker som Coolshop Apport WMS.

E-handel er preget av konstant forandring og hard konkurranse, noe som bidrar til å drive virksomhetene gjennom kreative og komplekse prosesser – for eksempel å drive mersalg gjennom sampakking av produkter til særtilbud. En prosess Apport har stor erfaring med.

 

Fokus på bedre rapportering

Anbefalingen til e-handelssegment er et individuelt fokus på maskinvare, så det valgte utstyret passer spesifikt til behovet – en oppgave Apport også kan bistå med.

I tillegg anbefaler vi økt fokus på rapportering gjennom Business Intelligence, blant annet for å forbedre ressursforvaltningen.

apportsystems_kundecase_imerco_1920x1100
Kundecase

Imerco (nettbutikk)

”Før vi begynte å jobbe med Apport, hadde vi ikke noe desidert WMS-system. Plukk- og pakkeprosessen var betraktelig mer manuell, så det er ingen tvil om at effektiviteten har økt betydelig, og det tar mye kortere tid å produsere en ordre i dag. Jeg vil anslå at på den tiden vi før pleide å være i stand til å produsere én ordre, kan vi nå produsere tre.”

– Mikkel Falck Andersen, logistikk- og administrationsjef , Imerco


Se casen om Imerco her logistikk- og administrationsjef 

Apport WMS-kunder innenfor e-handel

Entertainment Trading ApS (Coolshop)

PompDeLux ApS

Creativ Company A/S

VVS Eksperten A/S

VITA AS