Skip to content

Det rette WMS for distribusjonsbransjen

Distribusjonsselskaper ...

Distribusjonsbransjen er generelt kjennetegnet ved å stille ekstremt høye krav til utførelse og optimalisering av vareflyt gjennom mange fysiske lagre.

De beste selskapene i denne bransjen jobber derfor kontinuerlig med å optimalisere komplekse logistikkprosesser, noe Apport WMS understøtter i alle deler av selskapet.

Sikrer bedre kontantstrøm

WMS’et sikrer rask ordreekspedering, noe som gjør det mulig å fakturere raskere og oppnå bedre kontantstrøm.

En profesjonell håndtering av både inn- og utgående varer er i dagens konkurransesamfunn en nødvendighet for å sikre vekst for selskapet i denne bransjen.

BI forbedrer ressursforvaltning

Distribusjonsbransjen bør som andre næringer fokusere på å velge maskinvare som passer nøyaktig til bransjens produksjonskrav, noe Apport Systems kan hjelpe med.

Samtidig gir økt fokus på business intelligence og utvidet rapportering for eksempel mulighet for bedre ressursforvaltning.

distribusjonsbransjen

Apport WMS-kunder i distribusjon

“Feilplukken vår har falt 77 prosent. Det er viktig, for det har høy prioritet for oss å levere riktig hver gang.”

- Lennart Andersson, Senior Advisor & Operations Manager

Vil du optimalisere lageret ditt med 30%?

1,000+ andre selskaper mottar de beste rådene og kunnskapen om lagerstyring og optimalisering fra bransjeledende eksperter hver måned.