Skip to content

Et WMS til bil- og flyindustriens høye krav

Bedrifter ...

i bil- og flyindustrien (Automotive & Aerospace) jobber vanligvis med høye krav til kontroll av varer gjennom hele forsyningskjeden.

Apport WMS understøtter disse svært høye kravene til kvalitetssikring gjennom sporing av varer og bidrar dermed til økt fokus på kostnadsoptimalisering, fordi det går raskere å identifisere eventuelle feil.

I Automotive & Aerospace-segmentet jobbes det ofte med strenge krav til teknologisk utvikling og optimalisering av time-to-market. Apport WMS støtter denne prosessen på flere måter, blant annet gjennom integrasjon med automatiseringsløsninger.

Velg riktig maskinvare

Anbefalingen til Automotive & Aerospace segmentet er som i andre segmenter et individuelt fokus på maskinvare, slik at utstyret imøtekommer de spesifikke behovene i bransjen.

Dessuten vil for eksempel ressursforvaltningen kunne optimaliseres gjennom økt fokus på rapportering gjennom business intelligence.

Apport WMS-kunder i bil- og flyindustrien

”Vi har fått tilgang på god ledelsesinformasjon i begge systemene. Dataen fra KPIene gjør at vi får flere detaljer om hvordan vi håndterer vårt selskap og ytelsen som vi oppnår. Så det har vært en god opplevelse for oss.”

- Morten Hallum, Logistics & IT Director

Vil du optimalisere lageret ditt med 30%?

1,000+ andre selskaper mottar de beste rådene og kunnskapen om lagerstyring og optimalisering fra bransjeledende eksperter hver måned.