Skip to content

Apport WMS sikrer optimal vareflyt

Med optimale prosesser sikrer Apport WMS effektivitet og oversikt. Systemet blir konfigurert til å matche virksomhetens behov. Slik støtter lagerfunksjonene den overordnede strategien til selskapet.

Apport WMS løsning

Varens reise

Alt som skjer med varen fra den ankommer til den forlater lageret blir styrt av Apport Warehouse Management Systems (WMS). Et logisk og integrert system som sørger for at alle trinnene blir gjort effektivt og feilfritt.

Varemottak

Når varene ankommer lageret, tar lagerarbeidere vanligvis imot den nye varen ved hjelp av en håndterminal. Noen selskaper finner andre løsninger som passer deres behov. Apport WMS er designet for å gjøre varemottaksprosessen så enkel som mulig.

Plassering

Apport WMS finner alltid den optimale plasseringen for et gitt vare ved å ta utgangspunkt i de reglene du har satt opp. Eksempler kan være av varens omløpshastighet, volum, viktighet eller mange andre kriterier, som dere definerer.

Påfyllning og flytting

Apport WMS optimaliserer påfylling og flytting, og støtter dermed virksomhetens behov. Regler for påfylling kan være basert på ordrebehov, minimum-/maksimumstyring på lokasjon, etc. Påfylling kan også skje manuelt ut fra operatørens ønsker.

Ordreplukk

Mulighetene for ordreplukk er mange, og konfigurasjonen er alltid basert på forretningens behov. Eksempler er plukk av flere ordre samtidig for å øke effektiviteten, eller plukk av prioriterte kunder av strategiske grunner.  Kun du kjenner kriteriene som gir de beste resultater for dine kunder, og dermed ditt selskap.

Pakking og forsendelse

Plukk direkte i riktig kartonasje er raskest. Dette gjøre automatisk i Apport WMS. Kundens behov og prosesseffektivisering bestemmer den beste løsningen. Kunden skal ha akkurat det som er bestilt, raskt, økonomisk og feilfritt, inklusiv all forhåndsbestemt dokumentasjon.

Apport WMS

Andre funksjoner

Varetelling

Apport WMS støtter både manuelle, periodiske og løpende varetellinger, og generelt kan alle tellinger utføres mens lageret er i drift. Med løpende telling unngår man den kostbare årlige varetellingen.

Eksempler på løpende varetellinger

  • 0-punktsopptellinger.

  • Opptellinger som aktiveres på grunn av et bestemt antall på en plassering.

  • Opptellinger som kjører etter en fast syklus for hvor ofte du vil at et produkt skal telles.

  • Opptellingene kan naturligvis varieres med hensyn til A-, B- og C-varer, og det er også mulighet for å foreta manuelle eller periodiske opptellinger, der utvalgte deler av lageret telles opp etter behov.

  • Manuelle opptellinger kan utføres enten som tradisjonelle «vare på plassering» -opptellinger eller flere andre måter.

Business Intelligence, overvåkning og rapportering

Apport WMS gjør det mulig å samle inn data og bruke dem til å treffe bedre og mer proaktive beslutninger.

Apport Warehouse Management Systems gir både mulighet for en avansert Business Intelligence løsning – med visning av sanntidsdata og oversikt over relevante KPIer – og en mer tradisjonell rapportering.

Les vår white paper Slik oppnår du moderne forretningsinformasjon på lageret (engelsk).

Integrasjon med ERP-systemer

Apport WMS har integrasjon til nesten alle ERP-systemer på markedet.

Vi jobber med utgangspunkt i en velprøvd standardintegrasjon, men denne kan tilpasses og endres etter kundens og ERP-leverandørens ønske.

Automatiseringsløsninger

WMS-løsningen gir mange muligheter for integrasjon med eksterne automatiseringsenheter.

Dette gjelder både helt enkle lagerautomater, banestyring, styring av roboter og komplekse løsninger med styring av miniload-kraner, goods-to-man-stasjoner etc.

Vil du vite mer om lagerstyring og optimalisering?

Moderne teknologi

Talestyrt plukk eller trådløse håndterminaler

Apport WMS samarbeider med de beste maskinvareleverandørene på markedet. Apport Warehouse Management Systems støtter stemmestyring (Apport Voice), som gjør det mulig for lagerarbeideren både å motta bestillinger og gi beskjeder tilbake til systemet via et headset. Talegjenkjenningsprogramvaren leveres av amerikanske Vocollect. Systemet kan også betjenes via trådløse håndterminaler fra f.eks. Honeywell, som er enkle å betjene og behagelige å arbeide med.