Skip to content

Apport WMS gjør lageret til et konkurransefortrinn

Apport Warehouse Management Systems optimaliserer arbeidsflyten og effektiviserer lageret med 25-40 prosent, og det brukervennlige lagerstyringssystemet gjør lageret til et bedre sted å jobbe.

WMS skaper lageroptimering ...

På mange lagre går ansatte fortsatt rundt med lister som er skrevet ut fra ERP-systemet. Når butikken vokser, blir det fort en ineffektiv og forvirrende måte å jobbe på. Apports Warehouse Management Systems skaper lageroptimalisering ved å automatisere manuelle prosesser og gir lagerarbeidere overblikk, noe som gjør dem i stand til å utføre arbeidet sitt raskere og bedre.

Systemet benytter den nyeste teknologien – som stemmestyring, talestyrt plukk, strekkoder og trådløs datainnsamling – til å effektivisere lagerrutinene. Dette resulterer i en gjennomsnittlig effektivisering på lageret på 25-40 prosent.

"Ved å implementere Apport WMS, satse på endringsledelse gjennom rutineforbedringer og arbeidskultur, så fikk vi en effektivitetsforbedring som førte til at vi doblet antall plukk av ordrelinjer per dag samtidig som vi halverte antall FTE på lageret"

WMS effektiviserer lageret med 25-40%​

Automatisering av lageret gir fornøyde kunder

Når kunden mottar feil varer, må lageret bruke ressurser på å ta feilvaren retur og sende den riktige. Og hva verre er: En kunde har fått en dårlig opplevelse. Feilplukk er kostbare på flere måter, og derfor er reduksjon i feilplukk en viktig fordel ved Apport WMS. Ved å automatisere manuelle rutiner som gir muligheter for feil, sørger Apport Warehouse Management Systems for at feilplukk så godt som utryddes.

“Våre kunder er avhengige av at vi leverer riktig produkt til riktig tid og sted. Hvis vi gjør feil, begynner de å se seg om etter en annen leverandør neste gang, så det er svært viktig for oss at våre lager fungerer optimalt.”

– Lennart Andersson, Senior Advisor & Operations Manager, Rubix

Brukervennlig og behagelig å jobbe med

Et gammeldags lager kan være et kaotisk sted. Apport Warehouse Management Systems gir oversikt og ro. Lagerarbeidere vet alltid hvilken oppgave de skal utføre, og hvordan den løses optimalt. Det skaper et godt arbeidsmiljø, noe som bidrar til å gjøre selskapet til en attraktiv arbeidsplass.

Brukergrensesnittet er utformet for å være lett og behagelig å arbeide med, og med stemmestyring i form av Apport Voice kan systemet til og med betjenes uten bruk av håndterminaler.

På grunn av den brukervennlige oppbyggingen er Apport WMS lett å lære, så sesongansatte raskt opplever å være på høyde med de fastansatte lagerarbeiderne.

Vil du vite mer om funksjonerne i Apport WMS og hvordan Apport WMS støtter alle de trinn på varens reise?