Skip to content

Apport WMS gjør lageret til et konkurransefortrinn

WMS skaper lageroptimering ...

På mange lagre går ansatte fortsatt rundt med lister som er skrevet ut fra ERP-systemet. Når butikken vokser, blir det fort en ineffektiv og forvirrende måte å jobbe på. Apports Warehouse Management System skaper lageroptimalisering ved å automatisere manuelle prosesser og gir lagerarbeidere overblikk, noe som gjør dem i stand til å utføre arbeidet sitt raskere og bedre.

Systemet benytter den nyeste teknologien – som stemmestyring, talestyrt plukk, strekkoder og trådløs datainnsamling – til å effektivisere lagerrutinene. Dette resulterer i en gjennomsnittlig effektivisering på lageret på 25-40 prosent.

Apport Voice gjør det mulig for lagerarbeideren både å motta bestillinger og gi beskjeder tilbake til systemet via et headset. Talegjenkjenningsprogramvaren leveres av amerikanske Vocollect. Systemet kan også betjenes via trådløse håndterminaler fra f.eks. Honeywell, som er enkle å betjene og behagelige å arbeide med.

"Ved å implementere Apport WMS, satse på endringsledelse gjennom rutineforbedringer og arbeidskultur, så fikk vi en effektivitetsforbedring som førte til at vi doblet antall plukk av ordrelinjer per dag samtidig som vi halverte antall FTE på lageret."

Automatisering av lageret gir fornøyde kunder

Når kunden mottar feil varer, må lageret bruke ressurser på å ta feilvaren retur og sende den riktige. Og hva verre er: En kunde har fått en dårlig opplevelse. Feilplukk er kostbare på flere måter, og derfor er reduksjon i feilplukk en viktig fordel ved Apport WMS. Ved å automatisere manuelle rutiner som gir muligheter for feil, sørger Apport Warehouse Management System for at feilplukk så godt som utryddes.

“Våre kunder er avhengige av at vi leverer riktig produkt til riktig tid og sted. Hvis vi gjør feil, begynner de å se seg om etter en annen leverandør neste gang, så det er svært viktig for oss at våre lager fungerer optimalt.”

– Lennart Andersson, Senior Advisor & Operations Manager, Rubix

WMS effektiviserer lageret med 25-40%​

Brukervennlig og behagelig å jobbe med

Et gammeldags lager kan være et kaotisk sted. Apport Warehouse Management System gir oversikt og ro. Lagerarbeidere vet alltid hvilken oppgave de skal utføre, og hvordan den løses optimalt. Det skaper et godt arbeidsmiljø, noe som bidrar til å gjøre selskapet til en attraktiv arbeidsplass.

Brukergrensesnittet er utformet for å være lett og behagelig å arbeide med, og med stemmestyring i form av Apport Voice kan systemet til og med betjenes uten bruk av håndterminaler.

På grunn av den brukervennlige oppbyggingen er Apport WMS lett å lære, så sesongansatte raskt opplever å være på høyde med de fastansatte lagerarbeiderne.

Vil du vite mer om funksjonerne i Apport WMS og hvordan Apport WMS støtter alle de trinn på varens reise?

Et WMS-prosjekt som holder budsjettet

Vi skal gjøre myten …

Som kunde hos Apport vet du fra starten hva lagerstyringssystemet ditt kommer til å koste. Som den eneste WMS-leverandøren i bransjen gir vi nemlig alltid en gjennomsiktig pris på våre lagerstyringsprosjekter. Vi vil ta et oppgjør med den urokkelige myten at man aldri kan regne med at pris og tidsplan holder når man går i gang med et IT-prosjekt.

Når vi har gjort en analyse av dine behov og mål, leverer vi derfor en sammenhengende prosjektplan og pris som du kan stole på holder.

Sterk prosjektmodell holder WMS-prosjektet på sporet

At vi kan gi en gjennomsiktig pris og garantere at den holder, skyldes prosjektmodellen vår. I prosjektmodellen forholder vi oss til tre parallelle spor i form av prosess, teknologi og organisasjon, slik at vi kommer hele veien rundt og får skapt sammenhengende løsninger.

Mennesker skaper forandring

Det tredelte fokuset henger sammen med vår grunnleggende filosofi om at teknologien ganske visst er det nødvendige fundamentet, men at det er menneskers bruk av den som skaper forandringen.

Prosjektmodellen er basert på seks faser fra «Analyse og forberedelse» til «Drift», og før en ny fase settes i gang, skriver begge parter under på at alt er som det skal være. På denne måten sikrer vi at vi alltid løser eventuelle utfordringer i rett tid.

Prosjektmodellen stiller krav både til oss og til deg som kunde, fordi det er den beste måten å sikre at vi oppnår det ønskede resultatet.

Vil du vite mer om Apport og hvem vi er? Les mer om vår filosofi her.

Apport WMS Løsning: Varens reise

Alt som skjer med varen fra den ankommer til den forlater lageret blir styrt av Apport Warehouse Management Systems (WMS). Et logisk og integrert system som sørger for at alle trinnene blir gjort effektivt og feilfritt.

Varemottak

Når varene ankommer lageret, tar lager-arbeidere vanligvis imot den nye varen ved hjelp av en håndterminal. Noen selskaper finner andre løsninger som passer deres behov. Apport WMS er designet for å gjøre varemottaks-prosessen så enkel som mulig.

Plassering

Apport WMS finner alltid den optimale plassering-en for et gitt vare ved å ta utgangspunkt i de reglene du har satt opp. Eksempler kan være av varens omløpshastighet, volum, viktighet eller mange andre kriterier, som dere definerer.

Påfyllning og flytting

Apport WMS optimali-serer påfylling og flyt-ting, og støtter dermed virksomhetens behov. Regler for påfylling kan være basert på ordre-behov, minimum-/ maksimumstyring på lokasjon, etc. Påfylling kan også skje manuelt ut fra operatørens ønsker.

Ordreplukk

Mulighetene for ordre-plukk er mange, og kon-figurasjonen er alltid basert på forretningens behov. Eksempler er plukk av flere ordre samtidig for å øke effek-tiviteten, eller plukk av prioriterte kunder av strategiske grunner.  Kun du kjenner kriteriene som gir de beste resul-tater for dine kunder, og dermed ditt selskap.

Pakking og forsendelse

Plukk direkte i riktig kartonasje er raskest. Dette gjøre automatisk i Apport WMS. Kundens behov og prosess-effektivisering bestem-mer den beste løsningen. Kunden skal ha akkurat det som er bestilt, raskt, økonomisk og feilfritt, inklusiv all forhånds-bestemt dokumentasjon.

Andre funksjoner

Varetelling

Apport WMS støtter både manuelle, periodiske og løpende varetellinger, og generelt kan alle tellinger utføres mens lageret er i drift. Med løpende telling unngår man den kostbare årlige varetellingen.

Eksempler på løpende varetellinger

  • 0-punktsopptellinger.

  • Opptellinger som aktiveres på grunn av et bestemt antall på en plassering.

  • Opptellinger som kjører etter en fast syklus for hvor ofte du vil at et produkt skal telles.

  • Opptellingene kan naturligvis varieres med hensyn til A-, B- og C-varer, og det er også mulighet for å foreta manuelle eller periodiske opptellinger, der utvalgte deler av lageret telles opp etter behov.

  • Manuelle opptellinger kan utføres enten som tradisjonelle «vare på plassering» -opptellinger eller flere andre måter.

Business Intelligence, overvåkning og rapportering

Apport WMS gjør det mulig å samle inn data og bruke dem til å treffe bedre og mer proaktive beslutninger.

Apport Warehouse Management Systems gir både mulighet for en avansert Business Intelligence løsning – med visning av sanntidsdata og oversikt over relevante KPIer – og en mer tradisjonell rapportering.

Les vår white paper Slik oppnår du moderne forretningsinformasjon på lageret (engelsk).

Integrasjon med ERP-systemer

Apport WMS har integrasjon til nesten alle ERP-systemer på markedet.

Vi jobber med utgangspunkt i en velprøvd standardintegrasjon, men denne kan tilpasses og endres etter kundens og ERP-leverandørens ønske.

Automatiseringsløsninger

WMS-løsningen gir mange muligheter for integrasjon med eksterne automatiseringsenheter.

Dette gjelder både helt enkle lagerautomater, banestyring, styring av roboter og komplekse løsninger med styring av miniload-kraner, goods-to-man-stasjoner etc.

Vil du vite mer om lagerstyring og optimalisering?