5 raske spørsmål om ROI-beregning på Apport WMS-løsninger

Lagermedarbejder hos Creativ Company

1. Hvilke kostnader har Apport ansvar for i WMS investering? 


Den totale investeringen vil bestå av WMS selv, en fast pris for implementering, maskinvare (inkludert terminaler), opprettelse eller oppgradering av WLAN i lageret, serveropprettelsen og serverprogramvaren, samt integrasjon i det eksisterende ERP-systemet. I tillegg gjenkjenner vi alltid en buffer ved uforutsette kostnader.


2. Hvordan er metoden når Apport lager en ROI-beregning?


Når en kunde viser interesse for en WMS-løsning, samler vi først en rekke grunnleggende opplysninger skriftlig om kundens trenge. Dette inkluderer informasjon om antall ansatte, gjennomsnittlig lønnskostnad, inkludert sosiale kostnader, bruk av midlertidig ansatte, nåværende plukkemetode, antall utvalgte linjeposter per dag, eksisterende automatisering, etc.

Basert på kundens samlede tall og et besøk til kunden, hvor vi ser lageret i drift, lager vi en foreløpig ROI-beregning, som er gratis.

Hvis kunden ønsker å fortsette med en mulig løsning fra Apport, sender vi en konsulent som ser gjennom hele logistikkoppsettet i detalj. Vi vurderer hver funksjon i lageret og ser på hvordan tider brukes i for eksempel varekvittering, fylling, henting, returhåndtering, etc. Informasjonen brukes til å gi en enda mer nøyaktig ROI som anslår hva som typisk kan oppnås med effektivitet WMS.


3. Hvor er de største forskjellene mellom små og store bedrifter i forhold til besparelser? 


Jo flere ansatte i lageret, desto flere er på farten. Og det er typisk pick-up effektivitet som eksploderer med implementeringen av en god WMS. Her kan systemet beregne den billigste løsningen i forhold til transportkostnader, emballasjevalg mv.

En god WMS sørger også for proaktiv oppfølging, og lagerberegning gjøres automatisk. Alle systemer er i sanntid, så det er ingen feilkilder om tilgjengelige gjenstander, og prosessen fra start til slutt er optimalisert i en strøm, helt ned til bytteutskriften. Så effektivitetsgevinstene blir ekstraordinære når aksjen er stor.


4. Hvor er de største potensielle kildene til feil i ROI-beregningen? Og kan Apports pris gå sklik at ROI-beregningen ikke varer?


På Apport kjører vi en fast pris på våre løsninger og implementering, så her er prisen kjent, og det er ingen uforutsette kostnader for kunden. Integrasjonen av det eksisterende ERP-systemet utføres vanligvis av kundens egen ERP-leverandør, så det er viktig å huske på at prisen ikke går dit – ellers kan det påvirke ROIen.

I tillegg er det viktig å si at en ROI alltid er et omtrentlig bilde. Vi kan estimere forventede gevinster i effektivitet nettopp basert på erfaring vi har med lignende prosjekter med andre. Men vi kan ikke si med 100% nøyaktighet, det du sparer i akkurat din virksomhet. Alt avhenger av hvor villig tila endre du er.

Vi har imidlertid ennå ikke hatt noen kunder som ikke har oppnådd en effektivitetsforbedring på minst 20%.


5. I hvilke tilfeller kan det ikke lønne seg å investere i eller oppgradere WMS?


Hvis du ikke ser logistikk og lager som en fremtidig konkurranseparameter i virksomheten din, må du ikke satse på et WMS. Så vær bedre i ERP-systemet. Men hvis du har en bedrift hvor evnen til å levere varene når kunden ønsker det der kunden ønsker det og måten kunden ønsker det på, vil det alltid være fornuftig å tenke på å styrke WMS.