3 scenarier hvor lageret ikke kan unnvære et dedikert WMS

3 scenarier hvor lageret ikke kan unnvære et dedikert WMS

Det er en dedikert WMS er nå også nødvendig? 

Spørsmålet vil alltid dukke opp når de vurderer hvordan til å oppgradere sin gamle lageret for å oppnå en mer effektiv og velfungerende lager. 

Ofte starter svaret med “Det kommer an på…”, men noen ganger tør vi å si at saken er klar. I enkelte tilfeller vil det være kommersielt riktig valg, uten tvil, en dedikert WMS. Her vil du få 3 eksempler.

E-handel skaper nye behov

Kunder i både B2C og B2B forventer i økende grad at man kan betjene seg selv via nettet, og det har i de siste årene mottatt e-handel for å diversifisere inn i nye bransjer. Effektiv e-handel gjør krav på mange områder – og logistikk plutselig blir en svært reell faktor for konkurranseevnen.

Et hypotetisk scenario kan være en mellomstor bedrift, for eksempel, en grossist, som ønsker å tjene sine kunder på en bedre og mer individuelt tilpasset. De vil derfor gjøre det mulig for kunder å bestille produkter via en web-butikk. Dette betyr at selskapet må være i stand til å håndtere en mer variert sett av rekvisita, og til kundens forventninger til responstid øker.

E-handel tok betyr at lagring kompleksitet er økt, som selskapet nå må administrere flere distribusjonskanaler. Det kan du ikke gjøre med en prosess, og på grunn av dette alene, og det er behov for en dedikert WMS som kan håndtere flere prosesser.

God sporbarhet i verdikjeden krever en WMS

Sporbarhet er også et problem, som flere og flere bedrifter fokusere på; enten med sikte på å styrke CSR-profil, eller rett og slett fordi regulatoriske krav tilsier det. 

Mat og farmasøytisk industri er eksempler på bransjer som er underlagt strenge krav til sporbarhet og dokumentasjon. Ofte selskaper i disse bransjene, må være i stand til å spore produkter ved partinumrene, serienumre m.m. og samtidig bruke den dato håndtering for å administrere lager, slik at produktene ikke skal bli foreldet.

Det er mulig å etablere sporbarhet av både en WMS-modulen i ERP-system og en dedikert WMS. ERP-systemet er ikke, imidlertid, som et utgangspunkt, som er laget for denne type oppgaver, og derfor gir det så mye mer manuelt arbeid og ekstra administrasjon, til dedikert WMS vil være det mest fornuftige valget, både hvis du trenger å se på hvor enkelt det er å bruke i hverdagen, og hvor mange ressurser som bør brukes på det.

Automatisering av lageret

Automatisering er på agendaen i mange bedrifter, og det vil ofte være oppnådd store gevinster ved å automatisere en rekke manuelle lageroperasjoner. 

Et realistisk scenario kan være et produksjons-selskap som ønsker å effektivisere sin lager funksjon ved å innføre automatisering utstyr i form av treningsfeltet og kraner. På samme tid, endringer i prosesser for å knytte butikken bedre, sammen med produksjonen.

Integrasjon til automatisering utstyr som krever, som et utgangspunkt for en dedikert WMS, som et ERP-vil ikke bli rettet for denne type av integrasjoner. Det er snakk om prosessen optimaliseringer, som må støttes av et system, som er basert på prosesser.

Les mer om valg av WMS

I dette blogg innlegget, vi har gitt tre eksempler, som taler for en dedikert WMS. Imidlertid, det er ikke alltid det riktige valget, og i vårt whitepaper ERP eller WMS. vi vil guide deg for en avklaring av dine behov, så dere kan dømme om det er riktig for deg å gå for en WMS-modulen i ERP-system eller en dedikert WMS.