Et konkurransedyktig lager

3. episode: Nå er tiden inne for å merke opp det optimaliserte lageret

28. september 2021

Nå har vi kommet til den tredje og siste episoden i bloggeserien: Et konkurransedyktig lager. Tiden er inne for å se nærmere på oppmerkingen av lageret ditt.

Hvis du ikke har lest den første episoden «Trenger lageret ditt prosessoptimalisering?» eller 2. episode «På tide å få struktur på lageret?», anbefaler vi deg å ta en rask titt på dem først. Ellers kan denne episoden kanskje virke litt (for) nerdete.

Hva har oppmerking og lagerstyring med hverandre å gjøre?
Husker du fra tidligere blogginnlegg at vi snakket om utgangspunktet for lagerstrukturen? Inndelinger som f.eks. område og plass. Du kjenner antageligvis begrepene fra IKEA. Apport anbefaler et lignende system for å skape lagerstruktur. Vi baserer denne strukturen på: Område, Reol, Hylle og Plass.

Når du har bygget opp lageret ditt i henhold til strukturen ovenfor, kan du gå videre til neste trinn i prosessen – det vi kaller oppmerking. Oppmerking betyr at du gir hver eneste lokasjon på lageret en tilhørende unik strekkode.

Og hvis du skulle være litt usikker på betydningen av ordet lokasjon, så er lokasjonen betegnelsen på adressen og plasseringen på lagerreolen. Når hver eneste lokasjon er merket med en unik strekkode, blir det bl.a. mulig:

Oppmerking er vesentlig for lagerstyringssystemet, ettersom systemet bare fungerer når lageret er inndelt og har fått unike strekkoder og lokasjoner. Dette er fordi lokasjonene er fundamentet systemet bygger på for å beregne hvordan man mest mulig effektivt skal takle håndteringen av varene på lageret.

Strekkoden (lokasjonsoppmerkingen) forteller systemet hvilken vare det skal forholde seg til. Som vi beskrev i 2. episode, inneholder «lagerkartet» alle lokasjonene dine. Lokasjonsregnearket er derfor basert på strekkodene for merking av hver enkelt lokasjon. 

NESTE STEG

Din tilnærming til merking

På dette stadiet, når du leser dette blogginnlegget, har lageret ditt sannsynligvis en av to tilnærminger til oppmerking. Enten er lageret delvis oppmerket, eller så har det ingen oppmerking i det hele tatt. 

Dette er ikke så rart, for den oppadgående vekstkurven din er (kanskje) grunnen til at lagerstyring nylig har kommet på dagsorden i virksomheten din.

Din overordnede tilnærming til lagerstyring bør derfor bygge på 3 trinn:

1. Litt struktur på lageret

Plasser musen og se scenariet.

Systematisk oppbygging.

Hvis du allerede har litt struktur på lageret i form av oppmerking, kan du lettere bygge opp lageret ditt i et lokasjonsregneark. Det vil si «lagerkartet» som strukturerer lageret ditt i henhold til adresser, og som følger en systematisk oppbygging. Lagerkartet forteller noe om hva du kan gjøre på de enkelte «adressene» i forbindelse med gjennomføring av transaksjoner i systemet.

2. Ennå ikke har noen lagerstruktur

Plasser musen og se scenariet.

Lagerstruktur.

Hvis du ennå ikke har noen lagerstruktur og dermed heller ingen oppmerking, må du først ta stilling til følgende: Hva vil du med lageret ditt? Vil du at det skal deles inn i ganger eller soner? Skal det være skalerbart? Dette er grunnleggende for din fremtidige lagerstyring, ettersom oppmerkingen avhenger av hvordan du har utformet lagerstrukturen din. Lagerstrukturen er altså utgangspunktet. Du kan med fordel gå "et skritt tilbake i bloggserien" og lese 2. episode om lagerstrukturen.

Alle disse tre trinnene hjelper Apport deg med når du går til anskaffelse av Apport WMS. Og bare for å gi deg en følelse av fremdriften for de tre trinnene … oppmerkingen må være fullført før virksomheten din kan gå live med lagerstyringssystemet. 

Selve oppmerkingen kan ta ganske lang tid ettersom hver enkelt strekkode må produseres og plasseres. Ikke bekymre deg, du og medarbeiderne dine kan enkelt gjennomføre prosessen gradvis over en lengre periode og fordele arbeidet. Merking av hele lageret behøver ikke å skje på samme tid.

Dette leder oss videre til verktøyene du trenger for å merke opp lageret.
TIPS: Du vil kanskje ha utbytte av å se denne videoen, for å visualisere prosessen eller slippe å lese de to neste avsnittene.

OPTIMALISERE LAGERSTYRINGEN DIN

Oppmerkingsverktøyene og fordelene for deg

Strekkoden er .

Som du vet, blir hver lokasjon merket opp med en strekkode. Strekkoden fungerer som lokasjonens spesifikke adresse, siden den inneholder alle dataene for lokasjonen. Den er en forutsetning for at lagersystemet skal kunne finne frem til lokasjonen. Derfor kan du tenke på strekkoden som lokasjonen.

Dine verktøyer er en .

For å produsere strekkodene trenger du en skriver som kan skrive ut lokasjonsetiketter, samt en strekkodegenerator som kan generere og lage et bilde av strekkoden. Og for så å kunne dra nytte av disse strekkodemerkene på hver lokasjon, må du ha en terminal, også kalt en håndscanner. Oppmerkingen av lokasjonene bidrar til å effektivisere lagerstyringen ved å skanne strekkodene for hver lokasjon.

Lagerstyring skaper .

Oppmerkingen gjør det mulig å optimalisere hele lagerstyringen. For med lagerstruktur og lagerstyring får du oversikt, enkelhet og redusert spill på lageret ditt. Medarbeiderne dine kan raskt og enkelt starte plukkruten, ettersom terminalen viser den første lokasjonen plukkeren skal gå til. På den måten reduseres medarbeidernes antall gå-meter og tidsforbruk, ettersom terminalen ber medarbeideren om å skanne strekkoden på lokasjonen for varen som skal plukkes. Så skal medarbeideren skanne varen og angi antall varer som plukkes. Til slutt skannes kassen som varen plasseres i på en plukkvogn, og medarbeideren er nå klar til å gå videre til neste lokasjon og gjenta prosedyren til plukkruten er unnagjort. Dette skaper trygghet og eliminerer plukkfeil.

7 RASKE FORDELER

Lagerstyringsfordelene opmerkingen gir deg

Med lagerstruktur, oppbygging av struktur på lokasjoner og strekkoder på hver lokasjon, bygges lageret opp på en enhetlig og oversiktlig måte. Dette betyr at det er mulig å «ta folk rett inn fra gata» i travle perioder, ettersom alle lokasjoner er merket opp likt og prosessen enkel og grei for nye medarbeidere. Takket være nummersystemet tar det nærmeste ingen tid å lære opp nye ansatte: unge og gamle, studenter og heltidsansatte kan hjelpe til ved behov.

Oppmerkingen gjør det også enklere når du vil flytte rundt på varer. Du bare skanner strekkoden til varen som flyttes og strekkoden for den nye plasseringen. Strekkodene bidrar dermed til å fortelle systemet når en vare har blitt flyttet fra en lokasjon til en annen.

La oss si det slik: Hvis du og medarbeiderne dine ikke bruker oppmerkinger, må dere huske og holde orden på alt sammen manuelt – adressene, varenes plassering, lagerbeholdning og så videre. Med oppmerking og lagerstyringssystem er det ikke lenger nødvendig å huske hvor varene er eller ikke er, vurdere hvilken plukkrute som er optimal … og slik kunne vi fortsette.

Profesjonell lagerstyring er for alle

Christian Mikkelsen, CCO står klar til å veilede deg:

Nå har vi kommet til veis ende i serien: Et konkurransedyktig lager.
Har det hjulpet deg å forstå hva lagerstyring er? Hva et WMS kan gjøre for virksomheten din? Og hvordan du skal gå løs på en slik optimalisering? Bra!

Hos Apport mener vi at alle virksomheter, uansett størrelse, bør ha tilgang til profesjonell lagerstyring. Derfor tilbyr vi forskjellige WMS -løsninger, slik at hver enkelt bedrift kan få et individuelt tilpasset perfekt system som dekker både nåværende og fremtidige behov.

Med Apport som sparringspartner får virksomheten en lageroptimalisering som bidrar til fornøyde kunder, fornøyde ansatte og et konkurransefortrinn som understøtter en oppadgående vekstkurve.

Vi er med fra start til slutt. Som det fremgår av disse tre blogginnleggene, er vi med fra erkjennelsen av et behov for prosessoptimalisering, guider og veileder underveis i prosessene rundt lagerstruktur og lokasjoner, og vi sørger for at du og medarbeiderne dine er fullt ut i stand til å bruke lagerstyringssystemet. Vi er med deg hele veien. Også etter at virksomheten har gått live med Apport WMS fortsetter vi å være din sparringpartner.

Kontakt oss og ta en uforpliktende prat med Christian Mikkelsen, CCO i Apport Systems. Kanskje et dedikert WMS er den beste løsningen for din virksomhet, eller kanskje du heller bør bygge videre på ditt nåværende ERP-system? Sammen kan vi finne frem til den beste løsningen for akkurat din bedrift.