Stærkt WMS til sundhedssektoren

Apport WMS understøtter sundhedssektorens store behov for sporbarhed og for at kunne leve op til strenge myndighedskrav.

apportsystems_lagerstyring_1920x1080

Institutioner i sundhedssektoren ...

– og medicinalvirksomheder har i logistiksammenhæng stor fokus på sporbarhed og myndighedskrav. I produktionen i særdeleshed og i forsyningskæden generelt spiller sikkerhed en stor rolle. Produkterne i dette segment kan eksempelvis være sterile eller temperaturfølsomme varer, ligesom der kan være tale om store udsendelser, der stille krav til den interne og eksterne logistikhåndtering.

apport-logo_1000x1000

Stort besparelsespotentiale

For mange virksomheder i dette segment er der et stort besparelsespotentiale i forhold til forsyningsvejene og de interne processer. Det giver Apport WMS mulighed for.

Systemet bidrager til en konstant økonomisk optimering gennem eksempelvis lageroptimering og placeringsforslag i forbindelse med pluk.

Individuelt fokus på hardware

Vi anbefaler virksomheder i sundhedssektoren at have individuelt fokus på hardware, så det valgte udstyr kommer til at matche branchens produktions- og forsyningskrav. Desuden vil et øget fokus på rapportering gennem Business Intelligence kunne forbedre ressourcestyringen og bidrage til en løbende analyse af placeringer på lageret.

Apport WMS-kunder inden for sundhedssektoren

Validus Engros AS