Skip to content

Stærkt WMS til sundhedssektoren

Apport WMS understøtter sundhedssektorens store behov for sporbarhed og for at kunne leve op til strenge myndighedskrav.

Institutioner i sundhedssektoren ...

– og medicinalvirksomheder har i logistiksammenhæng stor fokus på sporbarhed og myndighedskrav. I produktionen i særdeleshed og i forsyningskæden generelt spiller sikkerhed en stor rolle. Produkterne i dette segment kan eksempelvis være sterile eller temperaturfølsomme varer, ligesom der kan være tale om store udsendelser, der stille krav til den interne og eksterne logistikhåndtering.

Stort besparelsespotentiale

For mange virksomheder i dette segment er der et stort besparelsespotentiale i forhold til forsyningsvejene og de interne processer. Det giver Apport WMS mulighed for.

Systemet bidrager til en konstant økonomisk optimering gennem eksempelvis lageroptimering og placeringsforslag i forbindelse med pluk.

Individuelt fokus på hardware

Vi anbefaler virksomheder i sundhedssektoren at have individuelt fokus på hardware, så det valgte udstyr kommer til at matche branchens produktions- og forsyningskrav. Desuden vil et øget fokus på rapportering gennem Business Intelligence kunne forbedre ressourcestyringen og bidrage til en løbende analyse af placeringer på lageret.

Apport WMS-kunder inden for sundhedssektoren

Vil du optimere dit lager med 30%?

1.000+ andre virksomheder får månedligt de bedste råd og viden om lagerstyring og optimering, fra branchens førende eksperter.

lager
imerco
imerco